Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Zmluvy 2019

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
1.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb -internetu na ul.J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín

č.11000418816 (Stiahnuť PDF - 89 KiB)

internetové pripojenie 13,99 s DPH mesačne 1.3.2019 1.3.2019

DSI DATA Nám.A.Bernoláka 377 029 01 Námestovo

IČO:36399493

DIČ:2020129727

PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín
2. Dodatok č.1. k zmluve č.ZO/2018A14722-1 o zabezpečení výkonu  činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa s účinnosťou od 1.5.2019   (Stiahnuť PDF - 72 KiB) dodatok k zmluve GDPR 42,00 s DPH mesačne 26.4.2019 26.4.2019 osobnyudaj.sk.s.r.o.Garbiarska 5., 040 01 Košice, IČO:50528041 DIČ:2120357041 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín
3. Zmluva o plnom servise a údržbeXerox WC 5225, č.2019/087 (Stiahnuť PDF - 545 KiB) zmluva o servise/kóp. 0,00968/kópia 1.7.2019 1.7.2019 SunSoft, Hviezdoslavovo nám.  1688/15, 026 01 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín
4. Dohoda spoluvlastníkov o užívaní, správe a hospodárení so spoločnosu budovou (Stiahnuť PDF - 593 KiB) Dohoda o užívaní spoločnej budovy   1.7.2019 1.7.2019 Spoluvlastníci budovy J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín
5. Darovacia zmluva uzavretá v zmysle §628 OZ  (Stiahnuť PDF - 50 KiB) 5 krabíc (65kg) kancelárskeho papiera 33,54 6.9.2019 6.9.2019 Mondi SCP a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok IČO:31637051 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín