Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2022

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1. Odborná prehliadka NTL plynového zariadenia 95,00   7.1.2022 REPLYN Jozef Hlbočan, Dolina 14,Zázrivá, IČO:40971911,DIČ:1021453334 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 6/22
2.              
3.              
4.