Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2022

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1. Odborná prehliadka NTL plynového zariadenia 95,00   7.1.2022 REPLYN Jozef Hlbočan, Dolina 14,Zázrivá, IČO:40971911,DIČ:1021453334 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 6/22
2. Odborná prehliadka NTL plynového zariadenia 111,60   27.1.2022 ARES Bratislava, Športová 5, Bratislava, IČO:3136822, DIČ:2020336626 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 25/22
3. Antigénový VivaDiag ProSARS Cov-2 Rapid test certifikovaný 25x2 ks 110,65   28.1.2022 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, IČO:35848901,DIČ:2020239430 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín VPD11/22
4. Stravné lístky 1/2022 940,54   28.1.2022 UP Slovensko Bratislava, Tomášikova 16529/23, IČ:53528654, DIČ:2121424228 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 15/2022
5. Stravné lístky 2/2022 965,54   28.2.2022 UP Slovensko Bratislava, Tomášikova 16529/23, IČ:53528654, DIČ:2121424228 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 26/2022
6. Vložné školenie - webinár "Techniky artefiletiky pre agresívne deti" 39,00   28.2.2022 OZ Nervuška ARTE, Jurigovo nám.5, Bratislava, IČO:50335944,DIČ:2120323645 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 27/2022
7. Vložné školenie -  webinárTransakčná alanýza - Julie Hay 207,00   3.3.2022 Coachipng PLUS s.r.o., Bratislava, Cabanova 42, IČO:42127131,DIČ:2022451200 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 31/2022
8. Kopírovací stroj - multifunkčné zaraidenie  XEROX WC7835 936,00   3.3.2022 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 28/2022
9. Kancelárske kreslo LEA 1+1 231,60   7.3.2022 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava,  IČO:44413467, IČO:2022691924 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 36/2022
10. Servisná prehliadka plynového zariadenia 65,00   26.2.2022 PLYNOSERVIS ELGAS F.Gerát, Or.Poruba 191, IČO:37359622,DIČ:1021308794 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 40/2022
11. Stravné lístky 3/2022 1020,54   31.3.2022 UP Slovensko Bratislava, Tomášikova 16529/23, IČ:53528654, DIČ:2121424228 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 48/2022
12. Odpoveďové hárky ISA (T-309) 586,50   14.4.2022 PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770,DIČ:2020304132 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 52/2022
13. Kancelársky a spotrebný materiál     26.4.2022 ORSA,  M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín IČO:31045901,DIČ:1020465600 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín /2022
14. Lektorské službydoc.ThDR.S.Karkošková,ASCEND OZ 60,00   29.4.2022 ASCEND OZ,Za kostolo, 960/22,Veľký Šariš-Kanaš, IČO:42081246,DIČ:2022529487 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 58/2022
15. Stravné lístky 4/2022 830,54   29.4.2022 UP Slovensko Bratislava, Tomášikova 16529/23, IČ:53528654, DIČ:2121424228 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 60/2022
16. Stravné lístky 4/2022 1055,54   31.5.2022 UP Slovensko Bratislava, Tomášikova 16529/23, IČ:53528654, DIČ:2121424228 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 70/2022