Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2020

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1. Odborná prehlliadka plyn.zariadenia M.R.Štefánika 1810/15 115,00   2.1.2020 REPLYN, J.Hlbočan, Dolina 14, Zázrivá PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 6/2020
2. Stravné lístky Január 2020 849,00   31.1.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D, Bratislava PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 24/2020
3. Výmena kotla elokované pracovisko 1699,00   12.2.2020 SIGAS, 29.augusta  77/18 Dolný Kubín PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 34/2020
4. Zásobník TÚV, zaškolenie, revízia, inštalácia 1699,00   12.2.2020 SIGAS, 29.augusta  77/18 Dolný Kubín PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 35/2020
5. Psychologické testy 1110,00   19.2.2020 František Rišiaň Zrno - reklamná agentúra, Gen.Svobodu 945/18 Dolný Kubín PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 27/2020
6. Stravné lístky 02/2020 800,00   28.2.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D, Bratislava PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 29/2020
7. Revízia šikmej schodiskovej plošiny 120,00   4.3.2020 ARES s.r.o., Športová 5, Bratislava PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 48/2020
8. Servis kopírovacieho stroja Konica Minolta - elokov.pracovisko 460,00   5.3.2020 Konica Minolta  Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 44/2020
9. Stravné lístky 03/2020     1.4.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D, Bratislava PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 51/2020
10. Stravné lístky 04/2020     30.4.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D, Bratislava PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín 58/2020