Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2017

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
lnenia
1. Telefón, mobilná sieť 12/2016 28,49 110700292   2.1.2017

Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893

2. Telefón pevné linky, internet 12/2016 90,16 1010243602   13.1.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
3. Licencia mzdový SW na rok 2017 130,56 14910   13.1.2017 VEMA Bratislava, prievozská 14/A IČO:31355374, DIČ: 202091471
4. Náhradné kolieska na stoličku 23,88   1/2017 13.1.2017 MANUTAN SK, Galvániho 7/B, Bratislava, IČO:35885815, DIČ: 2021821879
5. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 7,26 2014/1030   18.1.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
6. Plyn preplatok 2016 -45,18 9102982603   19.1.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
7. Odborná prehliadka-revízia plynového zariadenia M.R.Štefánika 95,00   2/2017 19.1.2017 REPLYN, J.Hlbočan, Zázrivá IČO:40971911, DIČ: 1021453334
8. Vysávač 109,00   3/2017 20.1.2017 NAY elektrodom, Tuhovská 15, Bratislava, IČO:35739487, DIČ:2020270186
9. Vodné, stočné 15,00 2842016   20.1.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180 D.Kubín, IČO.36672254, DIČ:2022236315
10. Vložné - konferencia "Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017" (3 osoby) 60,00   4/2017 23.1.201 PF KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok IČO: 37801279, DIČ: 2021512427
11. Plyn záloha 1/2017 189,00 9102982603   24.1.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
12.  Preplatok elektrická energia 2016 -30,92 32004296/2006   24.1.2017 SSE, Pri Rajčianke 8591/4B Bratislava, IČO:36403008, DIČ:2020106682
13. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 14,24 2014/1030   26.1.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
14. Telefón, mobilná sieť 12/2016 30,38 110700292   27.1.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
15. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   6.2.2017 Oravské výrobné družstvo Nemocničná 1, Dolný Kubín,IČO:36379816, DIČ:2020131036
16. Stravné lístky 1/2017 581,04 KZFA/20110901 6/2017 6.2.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
17. SW licencia Office 64,80   5/2017 6.2.2017 EXE Bratislava a.s. Slávičie údolie 6 BA, IČO17321450,DIČ:SK2020299490
18 El.energia M.R.Štefánika 1810/15 232,00 32004296   10.2.2017 SSE, Pri Rajčianke 8591/48 Žilina IČO.36403008
19. Telefón pevné linky, internet 1/2017 90,37 1010243602   13.2.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
20. Plyn záloha 2/2017 189,00 9102982603   13.2.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
21. Psychodiagnostické testy 224,40   7/2017 13.2.2017 PSYCHODIAGNOSTIKA, Mickiewiczova 2,BA IČO:31385770 DIČ2020304132
22. Vodné, stočné 15,00 2842016   15.2.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180 D.Kubín, IČO.36672254, DIČ:2022236315
23. Prevádzkové náklady SZPB Ťatliakova ul. I.Q 914,16   10117 15.2.2017 Spoločenstvo združenej prev.budovy J.Ťatliaka 2051/8, D.Kubín, IČO:36135160
24. Príspevky do fondu orpáv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 I.Q 309,82   10117 15.2.2017 Spoločenstvo združenej prev.budovy J.Ťatliaka 2051/8, D.Kubín, IČO:36135160
25. Poplatok za požívanie domény www.cpppapdk.sk 23,88 74198780   15.2.2017 CROOCE.com,Panenská 24, Bratislava IČO36776297
26. Kartotéky - lístkovnice 2ks 441,60   8/2017 15,2,2017 B2B Partner, Šulekova2, Bratislava IČO:44413467
27. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 10,03 2014/1030   15.2.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
28. Telefón, mobilná sieť 2/2017 26,39 110700292   3.3.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
29. Stravné lístky 2/2017 584,94 KZFA/20110901   3.3.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
30. Plyn záloha 3/2017 167,00 9102982603   3.3.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
31. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   3.3.2017 Oravské výrobné družstvo Nemocničná 1, Dolný Kubín,IČO:36379816, DIČ:2020131036
32. Miestny poplatok za komunálny odpad 87,60 1620201384   13.3.2017 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, IČO:00314463
33. Telefón pevné linky, internet 2/2017 90,16 1010243602   13.3.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
34. Psychodiagnostické testy 93,52   10/2017 13.3.2017 Psychoprof, Sládkovičova 7, Nové Zámky IČO:34132988
35. Vodné, stočné 15,00 2842016   17.3.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180 D.Kubín, IČO.36672254, DIČ:2022236315
36. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 54,00 2014/1030   20.3.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
37 Informačná tabuľa -M.R.Štefánika 16,80   11/2017 27.3.2017 VELLAS Matúškova 7,D.Kubín, IČO:00652547
38. Telefón pevné linky, internet 3/2017 91,54 1010243602   3.4.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
39. Telefón, mobilná sieť 3/2017 28,39 110700292   3.4.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
40. Internetové služby J.Ťatliaka 50,00 378/2014   4.4.2017 LED DISPLAY ťatliaka 2051/8, D.Kubín IČO:36661872 DIČ:2022224864
41. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   4.4.2017 Oravské výrobné družstvo Nemocničná 1, Dolný Kubín,IČO:36379816, DIČ:2020131036
42. Stravné lístky 3/2017 733,14 KZFA/20110901   4.4.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
43. Plyn záloha 4/2017 167,00 9102982603   4.4.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
44. Verejná správa SR 96,00   13/2017 10.4.2017 Poradca podnikateľa m.Rázusa 23A,žilina IČO:31592503
45. Predplatné Alkoholizmus a drogové závislosti 10,00 5020413   18.4.2017 Vydavateľstvo OBZOR,Exnárov a7, Bratislava IČO:35708956
46. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 9,04 2014/1030   18.4.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
47. Vodné, stočné 15,00 2842016   18.4.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180 D.Kubín, IČO.36672254, DIČ:2022236315
48. Služby STP APV WinIBEU C lic. 83,65 P-00033/2009   2.5.2017 IVES Košice, Čsl.armády 20, IČO: 00162957
49. Telefón, mobilná sieť 4/2017 28,49 110700292   2.5.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
50. Stravné lístky 4/2017 515,34 KZFA/20110901   3.5.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
51. Plyn záloha 5/2017 167,00 9102982603   5.5.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
52. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   5.5.2017 Oravské výrobné družstvo Nemocničná 1, Dolný Kubín,IČO:36379816, DIČ:2020131036
53. Vložné školenie Test ruky 105,00   16/2017 10.5.2017 OZ Artea, Sibírska 65, Bratislava, IČO:42139201
54. Prevádzkové náklady SZPB Ťatliakova ul. I.Q 914.16 20117   10.5.2017 Spoločenstvo združenej prev.budovy J.Ťatliaka 2051/8, D.Kubín, IČO:36135160
55. Príspevky do fondu orpáv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 I.Q 309.82 20117   10.5.2017 Spoločenstvo združenej prev.budovy J.Ťatliaka 2051/8, D.Kubín, IČO:36135160
56. Telefón pevné linky, internet 4/2017 101,14 1010243602   10.5.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
57. Vodné, stočné 15,00 2842016   17.5.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180 D.Kubín, IČO.36672254, DIČ:2022236315
58. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 29,61 2014/1030   23.5.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
59. Plyn záloha 6/2017 167,00 9102982603   5.6.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
60. Telefón, mobilná sieť 5/2017 28,39 110700292   5.6.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
61. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   5.6.2017 Oravské výrobné družstvo Nemocničná 1, Dolný Kubín,IČO:36379816, DIČ:2020131036
62. Výroba pečiatok  45,55   17/2017 5.6.2017 BASKO Hviezdoslavova 11/26, D.Kubíne IČO: 46477675
63. Stravné lístky 5/2017 775,74 KZFA/20110901 18/2017 2.6.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
64. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 20,90 2014/1030   12.6.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
65. Telefón pevné linky, internet 5/2017 103,45 1010243602   12.6.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
66. Oprava kopírovacieho stroja 222,86   19/2017 12.6.2017 KONICA Minolta SK, Galvaniho 17/B Bratislava IČO:31338551
67. Služby technika BOZP. PO a CO (1.polrok) 115,00 112015   12.6.2017 Peter Sršeň, ľ.Štúra 2295/33 IČO:40974090,DIČ:10211328693
68. Vodné, stočné 15,00 2842016   12.6.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180 D.Kubín, IČO.36672254, DIČ:2022236315
69. Kancelársky a spotrebný materiál 756,59   4/2017 12.6.2017 ORSA, M.R.Štefánika 2263, D.Kubín, IČO.31045901
70. Tlačivo "osobný spis dieťaťa" 2000ks 292,80   20/2017 12.6.2017 Ján Vrábeľ,Tulská 1989/6 D.Kubín, IČO:10851941DIČ:1020462850
71. Telefón, mobilná sieť 6/2017 28.58 110700292   3.7.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
72. Stravné lístky 6/2017 779,94 KZFA/20110901   4.7.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
73. Psychodiagnostické testy 113,63   22/2017 4.7.2017 PSYCHODIAGNOSTIKA, Mickiewiczova 2,BA IČO:31385770, DIČ2020304132
74. Internetové služby J.Ťatliaka 30,00 378/2014   4.7.2017 LED DISPLAY Ťatliaka 2051/8, D.Kubín IČO:36661872 DIČ:2022224864
75. Plyn záloha 7/2017 167,00 9102982603   4.7.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
76. Telefón pevné linky, internet 6/2017 96,96 1010243602   10.7.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
77. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 28,96 2014/1030   12.7.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
78. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   10.7.2017 Oravské výrobné družstvo Nemocničná 1, Dolný Kubín,IČO:36379816, DIČ:2020131036
79. Vodné, stočné 15,00 2842016   10.7.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180 D.Kubín, IČO.36672254, DIČ:2022236315
80. El.energia M.R.Štefánika 1810/15 II.polrok 232,00 32004296/2006   27.7.2017 SSE, Pri Rajčianke 8591/48 Žilina IČO.36403008
81. Psychodiagnostické testy 63,88   24/2017 28.7.2017 Psychoprof, Sládkovičova 7, Nové Zámky IČO:34132988
82. Plyn záloha 8/2017 167,00 9102982603   3.8.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
83. AVG Antivírus Business Edition - lic.  426,31 77578359   2.8.2017 Cígler Software Plynárenská 7/C Bratislava IČO: 36237337
84. Telefón, mobilná sieť 7/2017 28,39 110700292   2.8.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
85. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   2.8.2017 Oravské výrobné družstvo Nemocničná 1, Dolný Kubín,IČO:36379816, DIČ:2020131036
86. Stravné lístky 7/2017 410,34 KZFA/20110901   2.8.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
87. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 5,96 2014/1030   4.8.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
88. El.energia M.R.Štefánika 1810/15 II.polrok (refund.) 232,00 32004296/2006   15.8.2017 SSE, Pri Rajčianke 8591/48 Žilina IČO.36403008
89. Prevádzkové náklady SZPB Ťatliakova ul. III.Q 914,16 30117   11.8.2017 Spoločenstvo združenej prev.budovy J.Ťatliaka 2051/8, D.Kubín, IČO:36135160
90. Príspevky do fondu orpáv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 III.Q 309,82 30117   11.8.2017 Spoločenstvo združenej prev.budovy J.Ťatliaka 2051/8, D.Kubín, IČO:36135160
91. Vodné, stočné 15,00 2842016   11.8.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180 D.Kubín, IČO.36672254, DIČ:2022236315
92. Telefón, mobilná sieť 8/2017 28,88 110700292   4.9.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
93. Poistenie budovy M.R.Štefánika 1810 158,63 511001817   4.9.2017 ALLIANZ Sl.poisťovňa, Štúrova7, Košice, IČO:00151700
94. Stravné lístky 8/2017 330,54 KZFA/20110901   5.9.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
95. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   5.9.2017 Oravské výrobné družstvo Nemocničná 1, Dolný Kubín,IČO:36379816, DIČ:2020131036
96. Plyn záloha 9/2017 167,00 9102982603   5.9.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
97. Telefón pevné linky, internet 8/2017 89,68 1010243602   8.9.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
98. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 14,87 2014/1030   14.9.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
99. Vodné, stočné 15,00 2842016   18.9.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180 D.Kubín, IČO.36672254, DIČ:2022236315
100. Vložné školenie logopéd 120,00   28/17 18.9.2017 Centrum Montessori D.Kubín, IČO:50057251
101. Vložné školenie psychológ 20,00   30/17 28.9.2017 VÚDPaP Bratislava, Cyprichova 42
102. Vložné školenie psychológ 20,00   30/17 28.9.2017 VÚDPaP Bratislava, Cyprichova 42
103. Vodné, stočné - nedoplatok 28,69 2842016   2.10.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180 D.Kubín, IČO.36672254, DIČ:2022236315
104. Telefón, mobilná sieť 9/2017 27,40 110700292   2.10.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
105. Internetové služby J.Ťatliaka 30,00 378/2014   3.10.2017 LED DISPLAY Ťatliaka 2051/8, D.Kubín IČO:36661872 DIČ:2022224864
106. Stravné lístky 9/2017 796,74 KZFA/20110901   3.10.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
107. Psychodiagnostické testy 123,76   31/2017 3.10.2017 PSYCHOPROF,Nové Zámky, IČO:34132988
108. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   3.10.2017 Oravské výrobné družstvo Nemocničná 1, Dolný Kubín,IČO:36379816, DIČ:2020131036
109. Plyn záloha 10/2017 167,00 9102982603   27.10.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
110. Telefón pevné linky, internet 9/2017 89,84 1010243602   27.10.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
111. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 11,35 2014/1030   27.10.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
112. Telefón, mobilná sieť 9/2017 29,99 110700292   27.10.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
113. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   6.11.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
114. Plyn záloha 11/2017 167,00 9102982603   6.11.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
115. Stravné lístky 10/2017 758,94 KZFA/20110901   6.11.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
116. Kancelársky nábytok 595,00   33/17 2.11.2017 DAZA Dolný Kubín, IČO14273535,DIČ:1020461904
117. Kancelársky nábytok 192,00   34/2017 2.11.2017 DAZA Dolný Kubín, IČO14273535,DIČ:1020461904
118. Prevádzkové náklady SZPB Ťatliakova ul. IV.Q 914,16 40117   6.11.2017 Spoločenstvo združenej prev.budovy J.Ťatliaka 2051/8, D.Kubín, IČO:36135160
119. Prev.náklady SZPB Ťatliakova ul. IV.Q- Fond opráv 309,83 40117   6.11.2017 Spoločenstvo združenej prev.budovy J.Ťatliaka 2051/8, D.Kubín, IČO:36135160
120. Telefón pevné linky, internet 10/2017 92,24 1010243602   9.11.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
121. Kancelársky a spotrebný materiál 425,53   25/2017 12.7.2017 ORSA Gen.Svobodu 2674/34 IČO:31045901,DIČ:1020465600
122. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 22,74 2014/1030   15.11.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
123. Predplatné Psychologie dnes 28,00 1908573   16.11.2017 MAGNET Press Šustekova 8, Bratislava, IČO:31356958,DIČ:2020295948
124. Občerstvenie BURZA SŠ 77,00   36/2017 1.12.2017 Catering&Consulting, Okružná 1258,DK IČO:36677841,DIČ:2022251946
125. Telefón, mobilná sieť  30,10 110700292   5.12.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
126. Plyn záloha 12/2017 167,00 9102982603   5.12.2017 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ: 2020259802
127. Telefón pevné linky, internet 11/2017 89,63 1010243602     Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
128. Nábytok herňa CPPPaP 1284,00   35/2017 5.12.2017 ATIPIC Alej slobody DK, IČO: 36008117,DIČ:2020426210
129. Lístkovnice 4ks 796,80   37/2017 8.12.2017 B2B partner Šulekova2 BA, CO: 44413467, DIČ:2022691924
130. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   8.12.2017 Oravské výrobné družstvo Nemocničná 1, Dolný Kubín,IČO:36379816, DIČ:2020131036
131. Stravné lístky 11/2017 771,54 KZFA/20110901   8.12.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
132. Stravné lístky 12/2017 393,54 KZFA/20110901   15.12.2017 Le Cheque Dejeuner,Bratislava Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ:2020321864
133. Oprava a údržba kancelár.techniky (kópie) 15,92 2014/1030   15.12.2017 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
134. Služby technika BOZP,CO a PO 115,00 112015   15.12.2017 Peter Sršeň, ľ.Štúra 2295/33 IČO:40974090,DIČ:10211328693
135. Nábytok do herne CPPPaP 384,00   35/2017 15.12.2017 ATIPIC Alej slobody DK, IČO: 36008117,DIČ:2020426210
136. Štartér do kosačky Hecht 23,14   41/2017 20.12.2017 JUMAX Dolný Kubín, IČO: 44600437, DIČ:202275844
137. Plagát BURZA SŠ 36,00   42/2017 20.12.2017 ZRNO rekl.agentúra DK:IČO:10846301DIČ:1020464500