Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2013

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
lnenia
1

Vzdelávacie služby-školenie
"Aktuálne zmeny v reg.školstve"

44,00   1 14.01.2013 EDOS -PEM, Tematínska 4 Bratislava
IČO: 36287229
DIČ: 2022161768
2 Dodávka plynu záloha
na mesiac  2/2013
236,00 9102982603   14.01.2013

SPP Bratislava a.s. Mlynské Nivy 44/a
IČO: 35815256,DIČ: 202025802

3 Elektrická energia 1.polrok 2013 261,00 3200429   14.1.2013 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina, IČO:36403008
DIČ:2020106682
4. Preplatok elektrická energia 66,66 3200429   14.1.2013 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina, IČO:36403008
DIČ:2020106682
5. Predplatné časpisu "Alkoholizmus 
a drogové závislosti"
5,00   2 14.1.2013 Vydavateľstvo OBZOR
Exnárova 7
82103 Bratislava
IČO:35708956, DIČ:2020249748
6 Služby za telefón a
internet  za 12/2012
162,41 1010243602   14.1.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
7 Revízia plynového kotla CPPPaP
M.R.Štefánika DK
73,00   3 23.1.2013 REPLYN Zázrivá
Jozef Hlbočan
IČO: 40971911
DIČ:1021453334
8 Preplatok plyn -636,52 9102982603   23.1.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
9 Servisné práce na plynovom
zariadení CPPPaP M.R.ŠTefánika DK
164,00   4 23.1.2013 PLYNOSERVIS-ELGAS
02754 Oravská Poruba
IČO:37359622,DIČ1021308794
10 Údržba SW - PAM mzdy 109,20 05/082   23.1.2013

VEMA s.r.o., Prievozská 14/A
82109 Bratislava,IČO: 31355374,
DIČ:2020291471

11 Stravné lístky (jedálne kupóny) 655,50 KZFA/20110901   5.2.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
12 Internetové služby J.Ťatliaka 2051/8 DK 39,84 27086/2008   8.2.2013 BZ SOFT, J.Ťatliaka 1823/2 DK
IČO:36438171, DIČ:2022102951
13 Služby za telefón a
internet  za 1/2013
241,82 1010243602   8.2.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
14 Plyn záloha február 2013 236,00 9102982603   8.2.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
15 Služby Združená prevádzková budova
J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín 1.štvrťrok
914,16     8.2.2013 Spoločenstvo združenej prevádzkovej
budovy, J.Ťatliaka 2051/8 DK
IČO: 36135160,DIČ: 2020997099
16 Fond opráv Združená prevádzková budova
J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín 1.štvrťrok
137,12     8.2.2013 Spoločenstvo združenej prevádzkovej
budovy, J.Ťatliaka 2051/8 DK,
IČO: 36135160,DIČ: 2020997099
17 Prekladateľské služby -
prezentácia -poľský jazyk
39,84   5 15.2.2013 Mgr.Dorota Bištiaková,
M.Hattalu 2160/46 DK
IČO: 951034,
18 Vzdelávacie služby-školenie
"Zmeny v účtovníctve, výkazníctve
a kons.účt.záv. v r.2013"
58,00   6 1.3.2013 EDOS -PEM, Tematínska 4 Bratislava
IČO: 36287229
DIČ: 2022161768
19 Stravné lístky (jedálne kupóny) 620,50 KZFA/20110901   1.3.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
20 Predplatné Psychologie dnes 30,12   7 1.3.2013 Magnet press SK, Šustekova 8
85104 Bratislava,
IČO:31356958,DIČ:2020295948
21 Upgrade progamu
PsychoSoftSystem WQUICK
33,69   8 4.3.2013 Psychodiagnostika Ing.M.Rehák, 
Tr.Čsl.Legií, Č.Budejovice, IČO: 11354852,
DIČ:490522088
22 Miestny poplatok  za
komunálne odpady
87,60     5.3.2013 Mesto Dolný Kubín, Hviezdosl. nám,
č.1651/2 DK, IČO: 00314463,
DIČ:2021339524
23 Plyn záloha marec 2013 236,00 9102982603   5.3.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
24 Služby za telefón a
internet  za 2/2013
245,48 1010243602   8.3.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
25 Interiér.vybavenie, predľ.stena DDT 58,80   9 11.3.2013 VICAŇ s.r.o., Zochova1117/97
02601 D.Kubín, IČO:43894950,
DIČ:2022509995
26 Psychologické testy 42,96   10 21.3.2013 Psychodiagnostika a.s.Mickiewiczova2
81107 Bratislava, IČO:31385770,
DIC:2020304132
27 Doména cpppapdk.sk 23,88   11 25.3.2013 CROOCE.com, Panenská 24, 81103 BA
IČO:39776297,DIČ:2022374684
28 Vložné na školenie pre 5 prac.CPPPaP "Môže to byť autizmus?" 50,00   12 9.4.2013

ABC Trstená, Železničiarov 266/8, 028 01 Trstená IČO:319048581, DIČ:2020562940

29 Stravné lístky (jedálne kupóny) 620,50 KZFA/20110901   9.4.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
30 Služby za telefón a
internet  za 3/2013
251,92 1010243602   9.4.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
31 MsÚ Dolný Kubín 216,75 120275232  

15.4.2013

Mestský úrad Dolný Kubín
32 Psychologické testy Psychoprof 128,30   13 15.4.2013 Psychoprof Nové Zámky,  Sládkovičova 7,940 63 IČO:34132988,DIČ2020414803
33 Vložné školenie "Nový zákon o ochrane osobných údajov" 

20,00

  14 23.4.2013 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikkova 4, 82009 Bratislava, IČO: 0699438, DIČ:2020831274
34 Vložné na školenie pre 5 prac.CPPPaP "Scénotest" 2 osoby 160,00   15 2.5.2013 ABC Trstená, Železničiarov 266/8, 028 01 Trstená IČO:319048581, DIČ:2020562940
35 Plyn nedoplatok 2013 567,70 9102982603   2.5.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
36 Stravné lístky (jedálne kupóny) 596,54 KZFA/20110901   6.5.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
37 Plyn doúčtovanie od 19.4.-30.5.2013 233,00

9102982603

  6.5.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
38 Pečiatka predbežná finančná kontrola 31,48   16 6.5.2013 Jankola J. RaR, Pod Stráňou 875/44 Trstená, IČO:30528879, DIČ:1020469846
39 Upgrade progamu
PsychoSoftSystem WQUICK pre Win7
33,39 342013   7.5.2013 Psychodiagnostika Ing.M.Rehák, 
Tr.Čsl.Legií, Č.Budejovice, IČO: 11354852,
DIČ:490522088
40 Služby Združená prevádzková budova
J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín 2.štvrťrok
914,16     10.5.2013 Spoločenstvo združenej prevádzkovej
budovy, J.Ťatliaka 2051/8 DK
IČO: 36135160,DIČ: 2020997099
41 Fond opráv Združená prevádzková budova
J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín 2.štvrťrok
206,55     10.5.2013 Spoločenstvo združenej prevádzkovej
budovy, J.Ťatliaka 2051/8 DK
IČO: 36135160,DIČ: 2020997099
42 Internetové služby J.Ťatliaka 2051/8 DK 39,84 27086/2008   10.5.2013 BZ SOFT, J.Ťatliaka 1823/2 DK
IČO:36438171, DIČ:2022102951
43 Služby za telefón a
internet  za 4/2013
270,34 1010243602   14.5.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
44 Služby STV APV WinIBEU 83,65 P_00033/2009   2.6.2013

      IVES Košice, Čsl.armády 20, IČO:00162957,DIČ:2020762480

45  Knihy - odborná literatúra (4ks) 43,16   17 4.6.2013 PORTÁL Slovakia, Horská 810, Horný Slavkov IČ:35463066,DIČ:1043193998
46 Stravné lístky (jedálne kupóny) 579,04 KZFA/20110901   4.6.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
47 Služby za telefón a
internet  za 5/2013
259,06 1010243602   4.6.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
48 Plyn záloha 06 2013 233,00 9102982603   10.6.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
49 Služby - revízie elektrospotrebičov a bleskozvodu 120,00   18 10.6.2013

TOPOS J.Tabaček Dolná lehota 443, IČO:32279345,DIČ:1021283824

50 Periodická odborná kontrola a oprava šikmej schodiskovej plošiny

196,80

  19 10.6.2013 ARES s.r.o.Pluhová 49, 813,03 Bratislava, Banšelova 4, IČO:31363822,DIČ:2020336626
51 Služby technika  BOZP a PO  100,00     21.6.2013 P.Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33 02601 Dolný Kubín, IČO:409740090,DIČ: 1021328693
52 Prekladateľské služby -
prezentácia -poľský jazyk
39,84   20 4.7.2013 Mgr.Dorota Bištiaková,
M.Hattalu 2160/46 DK
IČO: 951034,
53 zriadenie, konfigurácia,editácia grafický návrh a spracovanie web stránky cpppapdk.sk 450,00   21 4.7.2013 Emília Pavlíková, Ľ.Štúra 2046/15,27, 02601 Dolný Kubín, IČO:37360027,DIČ:1021340177
54 AVG antivírus na 15 PC - predĺženie na 24 mesiacov 225,34 23647513   4.7.2013 Cígler Software a.s. Račianska 66, Bratislava, IČO:36237337,DIČ:2020193890
55 Plyn záloha 07 2013 233 9102982603   10.7.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
56 Stravné lístky (jedálne kupóny) 610,54 KZFA/20110901   4.7.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
57 Služby za telefón a
internet  za 6/2013
185,34 9751835848   15.7.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
58 internetové služby J.Ťatliaka 2051/8 DK 39,84 27086/2008   1.8.2013 BZ SOFT, J.Ťatliaka 1823/2 DK
IČO:36438171, DIČ:2022102951
59 Stravné lístky (jedálne kupóny) 519,54 KZFA/20110901   2.8.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
60 Plyn záloha 08 2013 233,00 9102982603   6.8.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
61 El.energia platba za obd. 03/2013-08/2013 261,00 3200429500   6.8.2013 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina, IČO:36403008
DIČ:2020106682
62 Služby Združená prevádzková budova
J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín 3.štvrťrok
914,16 30113   6.8.2013 Spoločenstvo združenej prevádzkovej
budovy, J.Ťatliaka 2051/8 DK
IČO: 36135160,DIČ: 2020997099
63 Fond opráv Združená prevádzková budova
J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín 3.štvrťrok
206,55 30113   6.8.2013 Spoločenstvo združenej prevádzkovej
budovy, J.Ťatliaka 2051/8 DK
IČO: 36135160,DIČ: 2020997099
64 Služby za telefón a
internet  za 7/2013
143,51 1010243602   7.8.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
65 Poistenie budovy ul.M.R.Štefánika 1810/15 DK 158,63 511001817   1.9.2013 ALLIANZ SLov.poisťovňa a.s.Štúrova7,04270 Košice, IČO:00151700, DIČ:2020374862
66 Stravné lístky (jedálne kupóny) 428,44 KZFA/20110901   2.9.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
67 Zhotovenie mreže na okno archívu CPPPaP 132,00   22 5.9.2013 KOVO-ATYP P.Maretta, Vyšnokubínska 20, 02701 V.Kubín, IČO:32279361,DIČ:1020465149
68 Služby za telefón a
internet  za 8/2013
122,92 1010243602   5.9.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
69 Plyn záloha 09 2013 233,00 9102982603   5.9.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
70 Tlačiareň HP LasrJet i.č.79253/13 97,00   23 16.9.2013 VEGA M.Kostúrik, Dlhá n.Or. 292, 02755, IČO:37356801,DIČ:1020085143
71 Vložné školenie Proeduko 30,00   24 17.9.2013 PROEDUKO -inštit.vzdelávania ped. a od.zamestnancov, Vrbická1948/A2/1, 03101 L.Mikuláš,IČO:42218802, DIČ:2023398234
72 Psychologické testy 135,52   25 1.10.2013 Psychodiagnostika a.s.Mickiewiczova 2,81107 Bratsialava
73 Stravné lístky (jedálne kupóny) 631,54 KZFA/20110901   1.10.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
74 Služby za m.telefón 21.9.-30.9.2013 1,97 1010243602   7.10.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
75 Vodné stočné  229,62 5513014828   7.10.2013 OVS Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO:36672254,DIČ:2022236315
76 Plyn záloha 10 2013 233,00 9102982603   8.10.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
77 Služby za telefón a
internet  za 9/2013
198,79 1010243602   10.10.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
78 Služby za mobilný telefónza 10 /2013 35,98 1010243602   4.11.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
79 internetové služby J.Ťatliaka 2051/8 DK 39,84 2013370   4.11.2013 BZ SOFT, J.Ťatliaka 1823/2 DK
IČO:36438171, DIČ:2022102951
80 Stravné lístky (jedálne kupóny) 687,54 KZFA/20110901   4.11.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
81 Plyn záloha 11/ 2013 233,00 9102982603   4.11.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
82 Služby za telefón a
internet  za 10/2013
131,35 1010243602   8.11.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
83 Služby Združená prevádzková budova
J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín 4.štvrťrok
914,16 40113   8.11.2013 Spoločenstvo združenej prevádzkovej
budovy, J.Ťatliaka 2051/8 DK
IČO: 36135160,DIČ: 2020997099
84 Fond opráv Združená prevádzková budova
J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín4.štvrťrok
206,55 40113   8.11.2013 Spoločenstvo združenej prevádzkovej
budovy, J.Ťatliaka 2051/8 DK
IČO: 36135160,DIČ: 2020997099
85 reklamné služby -plagát na Burzu SŠ 2013 30,00   26 15.11.2013 Ing.Juraj Bednárik, Mierová 1966/6-6 Dolný Kubín IČO:47119608,DIČ:1083511682
86 Vložné školenie Individ.účtovná závierka 20,00   27 26.11.2013 NÚCŽV Regionálne pracovisko Zádielska 1, 040 01 Košice IČO:00699438,DIČ:2020831274
87 Služby za mobilný telefón za obd.22.10.-21.11.2013 40.51 1010243602   28.11.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
88 Predplatné Psychologie dnes 28,00     28.11.2013 MAGNET Press Slovakia s.r.o. Šustekova 8 85104 Bratislava IČO:31356958 DIČ:2020295948
89 Služby technika  BOZP a PO  100,00     3.12.2013 P.Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33 02601 Dolný Kubín, IČO:409740090,DIČ: 1021328693
90 Stravné lístky (jedálne kupóny) na 12/2013

617,54

KZFA/20110901   3.12.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
91 Služby za telefón a
internet  za 11/2013
110,46 1010243602   10.12.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
82513 Bratislava
IČO:35763469, DIČ:2020273893
92 plyn záloha na 12/2013 233,00 9102982603   10.12.2013 SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825111
Bratislava 26, IČO: 35815256
DIČ:2020259802
93 Kancelársky spotrebný materiál 303,26   28 12.12.2013 ORSA M.R.Štefánika 2263, 0601 Dolný Kubín, IČO:31045901 DIČ:1020465600
94 Stravné lístky (jedálne kupóny) na 1/2014 431,94 KZFA/20110901   16.12.2013 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava 2, IČO:31396674
DIČ:2020321864
95  Laminát.podlah. krytina do kanc.psychológa 186,91   29 10.12.2013 Peter Ferletjak, SNP578/3 029 01 Námestovo, IČO: 37386638, DIČ:1020469868
96 Koberec do herne M.R.Štefánika 1810/15 110,94   30 18.12.2013 Koberce TREND A.Slobody 2053, 026 01 Dolný Kubín,IČO:46272071,DIČ:2023305812
97 Odborná literatúra 83,31   31 19.12.2013 PORTÁL Slovakia, Horská 810,05991 Veľký Slavkov IČO:35463066,DIČ:1043193998
98 Stoličky do herne a kanc.kreslo - M.R.Štefánika 192,00   32 19.12.2013 DAZA, Radlisnkého 2249/19, 02601 Dolný Kubín,IČO:14273535,DIČ:1020461904
99 2 ks malé koberce do kanc.pschológov 98,28   33 19.12.2013 Koberce TREND A.Slobody 2053, 026 01 Dolný Kubín,IČO:46272071,DIČ:2023305812
100 Servis a tonery do kopír.stroja J.Ťatliaka 125,00   34 19.12.2013 BASKO Hviezdoslavova 100/26, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46477675,DIČ:2023394780
101 Čistenie kobercov a čalúneného nábytku 255,10   35 23.12.2013 DAMATEP, NA Sihoti 1157/13, 02601 Dolný Kubín, IČO:45694401, DIČ: 1081517492
102 Kancelársky spotrebný materiál 806,40   36 23.12.2013 ORSA M.R.Štefánika 2263, 0601 Dolný Kubín, IČO:31045901 DIČ:1020465600