Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2023

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1. Služby GDPR 1/2023 42,00     2.1.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
2. Nájom logopéda-nedoplatok  72,00 1/2015   3.1.2023 OVD nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:3679816, DIČ:2020131036
3. Vložné školenie SŠ Rbk 70,00   1/23 13.1.2023 Inštitút dialogických praxí Ružomberok, IČO:50469037, DIČ:
4. Telefón pevné linky 12/2022 86,42     16.1.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
5. Telefón mobilná sieť 12/2022 30,60     16.1.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
6. Odborná prehliadka NTL plynového zariadenia 135   2/23 16.1.2023 REPLYN Jozef Hlbočan, Dolina 14,Zázrivá, IČO:40971911,DIČ:1021453334
7. i-net M.R.Štefánika 1910/15 DK 18,50     16.1.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
8. i-net J.Ťatliaka 2051/8 DK 17,00     16.1.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
9. Plyn vyúčtovanie 2022 - preplatok -202,66     16.1.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
10. Vodné, stočné 1/2023 15,00     16.1.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
11. Elektrická energia vyúčtovanie 2022 18,13     25.1.2023 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
12. VEMA PaM, poplatok aplikácia, dátové prostredie I.Q 105,00     25.1.2023 VEMA Seyfor Ba, Plynárenská  7/C, IČO:36237337, DIČ:2020193890
13. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 1/2023 72,00 1/2015   27.1.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
14. Revízia elektroinštalácie, bleskozvodu OP/OS 367,50     27.1.2023 Jozef Svýba, Veterná 274/42, Hruštín, IČO?32274458, DIČ:1021378941
15. Služby GDPR 2/2023 42,00     1.2.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
16. SL 2/2023 923,40     1.2.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
17. El.energia elok.pracovisko I.polrok 289,00     6.2.2023 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
18. Pevné linky 1/2023 86,77     6.2.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
19. Výroba informačných tabúľ (zmena názvu CPP) 34,56     6.2.2023 AREX DK, Radllinského 1710, IČO:36430854, DIČ:2022009121
20. Príspevok do fondu opráv 309,40     6.2.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
21. Telefón mobilná sieť o2 30,60     6.2.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
22. Výpočtová technika 1006,00     6.2.2023 ApliComp s.r.o., DK, IČO:44823070, DIČ:2022848344
23. Plyn 2/2023 343,00     13.2.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
24. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2023 72,00     13.2.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
25. Údržba SW WinIBEU-C 36,00     13.2.2023 IVES Košice, ČSl.armády 20, Košice, IČO:00162957, DIČ:2020762480
26. i-net Ťatliaka DK 2/2023 17,00     13.2.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
27. i-net M.R.Štefánika DK 2/2023 18,50     13.2.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
28. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 1/2023 56,77     16.2.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
29. Poplatok za doménu www 23,88     16.2.2023 crooce.com,Panenská 24,Bratislava, IČO:36776297,DIČ:202374684
30. Vodné, stočné 2/2023 15,00     16.2.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
31. Psychodiagnostické testy, zánamové hárky 504,00     20.2.2023 PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770,DIČ:2020304132
32. Psychodiagnostické testy, záznamové hárky 340,60     21.2.2023 Psychoprof Nové Zámky, Sládkovičova 7, IČO:34132988, DIČ:2020414803
33. Podlahový materiál do miestnosti psychológa 372,61     24.2.2023 F-parket s.r.o. SP 578/3 NO, IČO:47717947, DIČ:2024085360
34. Plyn 3/2023 343,00     6.3.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
35. Predplatné Alkoholizmus a drogové závislosti 20,00     6.3.2023 OBZOR vydavateľstvo, Exnárova 7, Bratislava, IČO:35708956,DIČ:202024974
36. Telefón pevné inky 2/2023 86,42     6.3.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
37. Služby GDPR 3/2023 42,00     6.3.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
38. SL PA 3/2023 568,80     1.3.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
39. SL 3/2023 888,40     1.3.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
40. Údržba SW -Fono 25,00     8.3.2023 BM Comp DK,IČO:47174200, DIČ:
41. Telefón mobilná sieť O2 30,60     8.3.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
42. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 2/2023 48,88     9.3.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
43. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2023 72,00 1/2015   13.3.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
44. Monitor  led 24 iiyama 205,20   13/23 13.3.2023 ApliComp s.r.o., DK, IČO:44823070, DIČ:2022848344
45. i-net Ťatliaka DK 2/2023 20,00     13.3.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
46. i-net M.R.Štefánika DK 2/2023 12,50     13.3.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
47. Vodné, stočné 15,00     13.3.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
48. Vodné, stočné 15,00     13.3.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
49. Prevádzkové nákaldyy I.Q 2023 2371,21     3.4.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
50. Poplatok komunálny odpad 2023 120,12     3.4.2023 MsÚ Dolný Kubín, IČO:00314463, Hviezdoslavovo nám.  1651/12
51. Licencia WinIBEU 118,80     3.4.2023 IVES Košice, Čsl.armády 20,IČO:00162957,DIČ:2020762480
52. Záhradné práce spílenie stromov 350,00     3.4.2023 M.Kubačka CM Arborists Or.Poruba, IČO:54162441, DIČ:1127700629
53. Služby GDPR 4/2023 42,00     3.4.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
54. Vložné školenie "krízová intervencia" 2 osoby 310,00     5.4.2023 Terra InŽilina, Zazáhradami, StrečnoIČO:52140113, DIČ:2120004733
55. Telefón mobilná sieť O2 30,60     6.4.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
56. Odborná literatúra 175,80     6.4.2023 INFRAJ.Hollého 875, Veľ.Leváre, IČO:44752423,ĎIČ:2022812572
57. Pyn záloha 4/2023 343,00     6.4.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
58. Telefón pevná linka 86,35     6.4.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
59. SL 03/2023 1453,40     6.4.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
60. Wap Scheppach HCE 2400 191,90     14.4.2023 JUMAX Mierová 1966 DK,IČO:44600437,DIČ:2022754844
61. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 3/2023 42,90     14.4.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
62. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 3/2023 72,00     14.4.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
63. Výroba info.tabule Elok.pracovisko 16,80     14.4.2023 AREX DK, Radllinského 1710, IČO:36430854, DIČ:2022009121
64. i-net Ťatliaka DK 3/2023 20,00     14.4.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
65. i-net M.R.Štefánika DK 3/2023 11,43     14.4.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
66. Prevádzkové náklady II.Q 2371,21     17.4.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
67. Údržba, licencia SW PaM Vema 130,20     20.4.2023 VEMA Seyfor, SK Ba, IČ:36237337, DIČ:2020193890
68. Vodné, stočné 15,00     20.4.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
69. Služby GDPR 42,00     2.5.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
70. SL 04/2023 1213,40     2.5.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
71. Plyn 5/2023 343,00     2.5.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
72. Telefón pevná linka J.Ťatliaka 86,35     5.5.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
73. prava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 4/2023 43,34     9.5.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
74. Telefón mobilná sieť O2 30,60     12.5.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
75. i-net Ťatliaka DK 3/2023 12,50     12.5.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
76. i-net M.R.Štefánika DK 3/2023 20,00     12.52023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816