Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2023

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1. Služby GDPR 1/2023 42,00 ZO/2018A14722   2.1.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
2. Nájom logopéda-nedoplatok  72,00 1/2015   3.1.2023 OVD nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:3679816, DIČ:2020131036
3. Vložné školenie SŠ Rbk 70,00   1/23 13.1.2023 Inštitút dialogických praxí Ružomberok, IČO:50469037, DIČ:
4. Telefón pevné linky 12/2022 86,42 110700292   16.1.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
5. Telefón mobilná sieť 12/2022 30,60 88511735   16.1.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
6. Odborná prehliadka NTL plynového zariadenia 135   2/23 16.1.2023 REPLYN Jozef Hlbočan, Dolina 14,Zázrivá, IČO:40971911,DIČ:1021453334
7. i-net M.R.Štefánika 1910/15 DK 18,50 1000052568   16.1.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
8. i-net J.Ťatliaka 2051/8 DK 17,00 1100041816   16.1.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
9. Plyn vyúčtovanie 2022 - preplatok -202,66 9102982603   16.1.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
10. Vodné, stočné 1/2023 15,00 284/2016   16.1.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
11. Elektrická energia vyúčtovanie 2022 18,13 32004296   25.1.2023 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
12. VEMA PaM, poplatok aplikácia, dátové prostredie I.Q 105,00 14910   25.1.2023 VEMA Seyfor Ba, Plynárenská  7/C, IČO:36237337, DIČ:2020193890
13. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 1/2023 72,00 1/2015   27.1.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
14. Revízia elektroinštalácie, bleskozvodu OP/OS 367,50   9/23 27.1.2023 Jozef Svýba, Veterná 274/42, Hruštín, IČO?32274458, DIČ:1021378941
15. Služby GDPR 2/2023 42,00 ZO/2018A14722   1.2.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
16. SL 2/2023 923,40 KZFA/2011_0901 5/23 1.2.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
17. El.energia elok.pracovisko I.polrok 289,00 32004296   6.2.2023 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
18. Pevné linky 1/2023 86,77 110700292   6.2.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
19. Výroba informačných tabúľ (zmena názvu CPP) 34,56   4/23 6.2.2023 AREX DK, Radllinského 1710, IČO:36430854, DIČ:2022009121
20. Príspevok do fondu opráv 309,40     6.2.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
21. Telefón mobilná sieť o2 30,60 88511735   6.2.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
22. Výpočtová technika 1006,00     6.2.2023 ApliComp s.r.o., DK, IČO:44823070, DIČ:2022848344
23. Plyn 2/2023 343,00 9102982603   13.2.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
24. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2023 72,00 1/2015   13.2.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
25. Údržba SW WinIBEU-C 36,00 P_33/2009   13.2.2023 IVES Košice, ČSl.armády 20, Košice, IČO:00162957, DIČ:2020762480
26. i-net Ťatliaka DK 2/2023 17,00 1100041816   13.2.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
27. i-net M.R.Štefánika DK 2/2023 18,50 1000052568   13.2.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
28. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 1/2023 56,77 2021/2405,2022/2502   16.2.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
29. Poplatok za doménu www 23,88     16.2.2023 crooce.com,Panenská 24,Bratislava, IČO:36776297,DIČ:202374684
30. Vodné, stočné 2/2023 15,00 284/2016   16.2.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
31. Psychodiagnostické testy, zánamové hárky 504,00   7/23 20.2.2023 PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770,DIČ:2020304132
32. Psychodiagnostické testy, záznamové hárky 340,60   8/23 21.2.2023 Psychoprof Nové Zámky, Sládkovičova 7, IČO:34132988, DIČ:2020414803
33. Podlahový materiál do miestnosti psychológa 372,61   10/23 24.2.2023 F-parket s.r.o. SP 578/3 NO, IČO:47717947, DIČ:2024085360
34. Plyn 3/2023 343,00 9102982603   6.3.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
35. Predplatné Alkoholizmus a drogové závislosti 20,00     6.3.2023 OBZOR vydavateľstvo, Exnárova 7, Bratislava, IČO:35708956,DIČ:202024974
36. Telefón pevné inky 2/2023 86,42 110700292   6.3.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
37. Služby GDPR 3/2023 42,00 ZO/2018A14722   6.3.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
38. SL PA 3/2023 568,80 KZFA/2011_0901 14/23 1.3.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
39. SL 3/2023 888,40 KZFA/2011_0901 14/23 1.3.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
40. Údržba SW -Fono 25,00     8.3.2023 BM Comp DK,IČO:47174200, DIČ:
41. Telefón mobilná sieť O2 30,60 88511735   8.3.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
42. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 2/2023 48,88 2021/2405,2022/2502   9.3.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
43. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2023 72,00 1/2015   13.3.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
44. Monitor  led 24 iiyama 205,20   13/23 13.3.2023 ApliComp s.r.o., DK, IČO:44823070, DIČ:2022848344
45. i-net Ťatliaka DK 2/2023 20,00 1100041816   13.3.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
46. i-net M.R.Štefánika DK 2/2023 12,50 1000052568   13.3.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
47. Vodné, stočné 15,00 284/2016   13.3.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
48. Vodné, stočné 15,00 284/2016   13.3.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
49. Prevádzkové nákaldy I.Q 2023 2371,21     3.4.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
50. Poplatok komunálny odpad 2023 120,12     3.4.2023 MsÚ Dolný Kubín, IČO:00314463, Hviezdoslavovo nám.  1651/12
51. Licencia WinIBEU 118,80 P_33/2009   3.4.2023 IVES Košice, Čsl.armády 20,IČO:00162957,DIČ:2020762480
52. Záhradné práce spílenie stromov 350,00   16/23 3.4.2023 M.Kubačka CM Arborists Or.Poruba, IČO:54162441, DIČ:1127700629
53. Služby GDPR 4/2023 42,00 ZO/2018A14722   3.4.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
54. Vložné školenie "krízová intervencia" 2 osoby 310,00   17/23 5.4.2023 Terra In Žilina, Zazáhradami, StrečnoIČO:52140113, DIČ:2120004733
55. Telefón mobilná sieť O2 30,60 88511735   6.4.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
56. Odborná literatúra 175,80   27/23 6.4.2023 INFRA J.Hollého 875, Veľ.Leváre, IČO:44752423,ĎIČ:2022812572
57. Pyn záloha 4/2023 343,00 9102982603   6.4.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
58. Telefón pevná linka 86,35 110700292   6.4.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
59. SL 04/2023 1453,40 KZFA/2011_0901 14/23 6.4.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
60. Wap Scheppach HCE 2400 191,90     14.4.2023 JUMAX Mierová 1966 DK,IČO:44600437,DIČ:2022754844
61. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 3/2023 42,90 2021/2405,2022/2502   14.4.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
62. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 3/2023 72,00 1/2015   14.4.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
63. Výroba info.tabule Elok.pracovisko 16,80   4/23 14.4.2023 AREX DK, Radllinského 1710, IČO:36430854, DIČ:2022009121
64. i-net Ťatliaka DK 3/2023 20,00 1100041816   14.4.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
65. i-net M.R.Štefánika DK 3/2023 11,43 1000052568   14.4.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
66. Prevádzkové náklady II.Q 2371,21     17.4.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
67. VEMA PaM, poplatok aplikácia, dátové prostredie II.Q 130,20 14910   20.4.2023 VEMA Seyfor, SK Ba, IČ:36237337, DIČ:2020193890
68. Vodné, stočné 15,00 284/2016   20.4.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
69. Služby GDPR 42,00 ZO/2018A14722   2.5.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
70. SL 05/2023 1213,40 KZFA/2011_0901 21/23 2.5.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
71. Plyn 5/2023 343,00 9102982603   2.5.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
72. Telefón pevná linka J.Ťatliaka 86,35 110700292   5.5.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
73. oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 4/2023 43,34 2021/2405,2022/2502   9.5.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
74. Telefón mobilná sieť O2 30,60 88511735   12.5.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
75. i-net Ťatliaka DK 4/2023 12,50 1100041816   12.5.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
76. i-net M.R.Štefánika DK 4/2023 20,00 1000052568   12.5.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
77. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 5/2023 72,00 1/2015   1.6.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
78. SL 06/2023 1353,40 KZFA/2011_0901 22/23 1.6.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
79. Telefón mobilná sieť O2 30,60 88511735   6.6.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
80. Služby GDPR 42,00 ZO/2018A14722   6.6.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
81. Plyn 6/2023 343,00 9102982603   6.6.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
82. Telefón pevná linka J.Ťatliaka 86,35 110700292   6.6.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
83. i-net M.R.Štefánika DK 5/2023 20,00 1100041816   12.6.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
84. i-net Ťatliaka DK 5/2023 12,50 11000052568   12.6.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
85. oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 5/2023 62,68 2021/2405,2022/2502   12.6.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
86. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 6/2023 72,00 1/2015   13.6.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
87. Vodné, stočné 15,00 284/2016   13.6.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
88. Služby GDPR 42,00 ZO/2018A14722   3.7.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
89. Služby BOZP, PO a CO 115,00 11/2015   3.7.2023 Peter Sršeň, Ĺ.Štúra 2295/33, Dolný Kubín, IČO:40974090, DIČ: 1021328693
90. Vodné, stočné 15,00 284/2016   11.7.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
91. SL 7/2023 1513,40 KZFA/2011_0901 23/23 11.7.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
92. Telefón pevná linka J.Ťatliaka 86,35 110700292   11.7.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
93. Telefón mobilná sieť O2 30,60 88511735   11.7.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
94. oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 6/2023 69,49 2021/2405,2022/2502   11.7.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
95. Plyn 7/2023 343,00 9102982603   11.7.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
96. VEMA PaM, poplatok aplikácia, dátové prostredie III.Q 130,20 14910   1.8.2023 VEMA Seyfor Ba, Plynárenská  7/C, IČO:36237337, DIČ:2020193890
97. i-net M.R.Štefánika DK 7/2023 20,00 1000052568   1.8.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
98. Prevádzkové náklady 3Q J.ťatliaka 2051/8 2371,21     1.8.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
99. Príspevok do FO 2Q 309,60     1.8.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
100. Príspevok do FO 3Q 309,60     1.8.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
101. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 7/2023 72,00 1/2015   1.8.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
102. Služby GDPR 42,00 ZO/2018A14722   1.8.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
103. SL 8/2023 564,20 KZFA/2011_0901 24/23 1.8.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
104. i-net Ťatliaka DK 7/2023 12,50 1100041816   1.8.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
105. Plyn 8/2023 343,00 9102982603   2.8.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
106. Telefón pevné linky J.Ťatliaka 86,35 110700292   8.8.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
107. oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 7/2023 33,51 2021/2405,2022/2502   8.8.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
108. Telefón mobilná sieť O2 30,60 88511735   8.8.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
109. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 8/2023 135,00 1/2015   9.8.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
110. El.energia M.R.Štefánika 274,00 32004296   10.8.2023 SSE, Pri Rajčianke 8591/48 Žilina IČO:51865467, DIČ:2120814575
111. i-net M.R.Štefánika DK 8/2023 20,00 1000052568   10.8.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
112. i-net Ťatliaka DK 8/2023 12,50 1100041816   10.8.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
113. Vodné, stočné 15,00 284/2016   10.8.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
114. El.vibračná brúska 126,00     10.8.2023 ELEINŠTALA Beňovolehotská 2120/16 D.Kubín, IČO:36841480, DIČ:202245506
115. SL 9/2023 719,20 KZFA/2011_0901 29/23 5.9.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
116. Služby GDPR 42,00 ZO/2018A14722   5.9.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
117.

Plyn  9/2023

343,00 9102982603   5.9.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
118. Telefón pevné linky J.Ťatliaka 86,35 110700292   5.9.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
119. Poistenie budovy elokovaného pracoviska 158,63 511001817   5.9.2023 Allianz s.p. pribinova 19, Bratislava, IČO:00151700, DIČ:2020374862
120. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 9/2023 135,00 1/2015   5.9.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
121. oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 8/2023 42,21 2021/2405,2022/2502   13.9.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
122. Telefón mobilná sieť O2 30,60 88511735   13.9.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
123. i-net M.R.Štefánika DK 9/2023 20,00 1000052568   13.9.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
124. i-net Ťatliaka DK 9/2023 12,50 1100041816   13.9.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
125. Lektorské  kurz "Žít s respektem" 603,50     13.9.2023 PhDr. Pavel Kopřiva- Spirála. Chvalčov, Poutní 616, Bystřice p.Hostýnem, IČO:46151908, DIČ:CZ5610131109
126. Vodné, stočné 15,00 284/2016   13.9.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
127. Vložné konferencia "O reči dieťaťa" 30,00   27/23 18.9.2023 INFRA Slovakia, J.Hollého 875,  Veľké Leváre, IČO:44752423, DIČ:2022812572
128. Oprava a údržba PC, inštalácia antivírusových programov na PC, OS update, atď.  162,00   26/23 14.9.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
129. Servisné služby k SW WinIBEU A VEMA PaM 50,00 14910   19.9.2023 NANCY I. Houdeka 1876/50 Ružomberok, IČO:36680729, DIČ. 2022262000
130. Antivírusový program ESET Endpoint Security 20 PC 386,40   25/23 2.10.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
131. Plyn 10/2023 343,00 9102982603   2.10.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
132. Služby GDPR 42,00     2.10.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
133. Vodné, stočné 103,60 284/2016   2.10.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
134. Vložné školenie (workshop):Dyslexia a dysortografia (A.ZŠ) 90,00     3.10.2023 JABIS s.r.o., Pri cintoríne 1, Hlohovec, IČO:53089022, DIČ:2121258128
135. Vložné školenie (workshop):Dyslexia a dysortografia (A.H) 90,00     3.10.2023 JABIS s.r.o., Pri cintoríne 1, Hlohovec, IČO:53089022, DIČ:2121258128
136. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 10/2023 135,00 1/2015   4.10.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
137. Telefón pevné linky J.Ťatliaka 86,35 110700292   4.10.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
138. i-net M.R.Štefánika DK 10/2023 20,00 1000052568   5.10.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
139. i-net Ťatliaka DK 10/2023 12,50 1100041816   5.10.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
140. Telefón mobilná sieť O2 34,20 88511735   5.10.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
141. SL 10/2023 854,20 KZFA/2011_0901 33/23 5.10.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
142. oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 9/2023 55,95 2021/2405,2022/2502   6.10.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
143. Odbrná literatúra, uč.pomôcky 164,90   28/23 6.10.2023 VETE s.r.o., Mikovíniho 1623/5, Bratislava, IČO:35935634, DIČ:2022011629
144. Prevádzkové náklady  4.Q J.Ťatliaka 2371,20     9.10.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
145. Biofeedback+príslušenstvo, školenia 9100,00   30/2023 10.10.2023 Optimal performance s.r.o. Garbiarska 3948, Liptovský Mikuláš, IČO: 44433115, DIČ:2022707786
146. VEMA PaM, poplatok aplikácia, dátové prostredie 4.Q 130,20 14910   23.10.2023 VEMA Seyfor, SK Ba, IČ:36237337, DIČ:2020193890
147. i-net M.R.Štefánika DK 11/2023 20,00 1000052568   10.11.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
148. i-net Ťatliaka DK 11/2023 12,50 1100041816   10.11.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
149. Plyn 11/2023 343,00 9102982603   10.11.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
150. Telefón pevné linky J.Ťatliaka 86,35 110700292   10.11.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
151. Mobilná sieť O2 34,20 88511735   10.11.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
152. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 11/2023 135,00 1/2015   10.11.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
153. Nájom kancelárskych priestorov  11/2023 300,00 11/2023   10.11.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
154. Služby GDPR 42,00 ZO/2018A14722   10.11.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
155. SL 11/2023 1003,40 KZFA/2011_0901   10.11.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
156. oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 10/2023 53,17 2021/2405,2022/2502   10.11.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
157. Prezentácia prevenčných programov 60,00     14.11.2023 Tlakový hrniec n.p.Magurská 6439/8 Banská Bystrica, IČO:52982742, DIČ:2121436658
158. Vodné stočné 10/2023 15,00 284/2016   14.11.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
159. Vodné, stočné 11/2023 15,00 284/2016   14.11.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
160. Poplatok za mimoiadne vyučtovanie plynu 2023 18,00     14.11.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
161. Preplatok mimoriadneho vyučtovania plynu za rok 2023 -484,86     22.11.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
162. Služby GDPR  42,00 ZO/2018A14722   7.12.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Košice, IČO:50528041
163. Implementácia elektronického výplatného lístka 30,00 2023/320   7.12.2023 Seyfor Slovensko a.s.,Plynárenská 7/C Bratislava,IČO:36237337,DIČ:2020193890
164. oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 11/2023 33,43 2021/2405,2022/2502   7.12.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
165. SL 11/2023 893,40 KZFA/2011_0901   7.12.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
166. Vodné, stočné 12/2023 15,00 284/2026   7.12.2023 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
167. Mobilná sieť O2 34,20 88511735   7.12.2023 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
168. Nájom kancelárskych priestorov  12/2023 300,00 11/2023   7.12.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
169. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 12/2023 135,00 1/2015   7.12.2023 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
170. Telefón pevné linky J.Ťatliaka 86,35 110700292   7.12.2023 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
171. Predplatné "Psychologie dnes" 30,00 23387284   7.12.2023 MAGNET Press Slovakia,Šustekova 8 Bratislava, IČO:31356958, DIČ:2020295948
172. Plyn 12/2023 343,00 9102982603   7.12.2023 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
173. Internet 12/2023 M.R.Štefánika 1810/15 12,50 1000052568   7.12.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
174. Internet 12/2023 J.Ťatliaka 2051/8 20,00 1100041816   7.12.2023 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
175. Prevádzka aplikácie Libelus 25,00 6/2023   12.12.2023 Milan Sluka,Hečkova 2534/30 Žilina, IČO:50957180,DIČ:1123532916
176. Služby BOZP, PO a CO 115,00 11/2015   12.12.2023 Peter Sršeň, Ĺ.Štúra 2295/33, Dolný Kubín, IČO:40974090, DIČ: 1021328693
177. SL 12/2023 678,40 KZFA/2011_0901   13.12.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
178. Interiérové vybavenie - rohožky 47,00   34/2023 13.12.2023 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava IČO:35974133, DIČ:2022117900
179. Interiérové vybavenie 715,00   35/2023 13.12.2023 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava IČO:35974133, DIČ:2022117900
180. Výpočtová technika (kariér.poradca, psychológ) 1885,20   36/2023 13.12.2023 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
181. Interiérové vybavenie 1340,86   37/2023 15.12.2023 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava IČO:35974133, DIČ:2022117900
182. Kancelársky a spotrebný materiál 1387,00   38/2023 22.12.2023 Miloš Huba ORSA Gen.Svobodu 2674/34 D.Kubín, IČO:31045901,DIČ:1020465169
183. WISC III.SK úplný testový súbor 877,97   39/2023 22.12.2023 HOGREFE Testcentrum s.r.o. Vinohradská 89/90 Praha 3, IČO:26159392,DIČ:CZ26159392