Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2014

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1 objednávka povinnej revízie plyového zariadenia
CPPPaP ul.M.R.Štefánika 1810/15 DK
do
80,00
  7.1.2014 REPLYN  J.Hlbočan,Dolina 14
02705 Zázrivá, IČO: 40971811,DIČ:1021453334
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
3
2.  objednávka opravy kopír.stroja Konica Minolta Bizhub163
 
do 115,00   7.1.2014 Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B
82104 Bratislava,
IČ31338551,DIČ:2020316092
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
6
3. objdnávka 5ks regálov do archívu
CPPPaP DK
do 265,00   23.1.2014 B2B partner Šulekova 2, 81106 Bratislava
IČO:44413467, DIČ:2022691924
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
8
4. Psychologické testy do  460,00   14.1.2014 Psychodiagnostika Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava, IČO:31385770, DIČ:2020304132 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
12.
5. Servis a oprava kopírovacieho stroja do 155,00   29.1.2014 Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B
82104 Bratislava,
IČ31338551,DIČ:2020316092
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
13.
6. Psychologické testy do 130,00   8.1.2014 Psychoprof Nové Zámky, Sládkovičova 7, IČO:34132988, DIČ:202414803 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
19.
7. Odborná literatúra "Čítanie, písanie a dyslxia" do 51,00   16.1.2014 Slovenská asociácia logopédov Matičná 25, Bratislava, IČO:307790665, DIČ:2020809714 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
20.
8. Stravné lístky do 530,00   28.2.2014 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
25.
9. Časovač so stopkami 2ks do 29,00   12.3.2014 CONRAD.SK, Bratislava, IČO:28218434 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
28.
10 Vložné školenie ekonom.prac. do 35,00   14.3.2014 RVC Martin,  S.H.Vajanského 1. IČO:31938434,DIČ:2020604443 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
29.
11 Stravné lístky do 590,00   31.3.2014 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
32.
12 Toner do kopírovacích strojov do  83,00   24.4.2014 Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B
82104 Bratislava,
IČ31338551,DIČ:2020316092
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
35.
13 Stravné lístky do 590,00   30.4.2014 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
37.
14 kosačka Hecht do 280,00   29.4.2014 Jumax s.r.o., Hviezdoslavova 343, Nižná PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
38.
15 oprava zabezpečovacieho zariadenia do 111,00   12.5.2014 PTV Veličná , Rínok 154, IČO:31559000,DIČ:202042615 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
41.
16 oprava kopírovacieho stroja do 190,00   26.5.2014 Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B
82104 Bratislava,
IČ31338551,DIČ:2020316092
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
46.
17 Stravné lístky do 578,00   30.5.2014 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
47.
18 Stravné lístky do 623,00   30.6.2014 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
51.
19 Odborná literatúra do 17,00   2.6.2014 Wolter Kluwer, Mlynské Nivy 48, Bratislava IČO:31348262,DIČ:2020300964 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
53.
20 Stravné lístky  do 623,00   30.6.2014 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
57.
21. údržba SW do 16,00   4.8.2014 VEGA Computers,M.Kostúrik, Dlhá n/O 292, IČO:37356801,DIČ:10200085143 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
58.
22. Stravné lístky  do 430,00   2.9.2014 Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
65.
23. Vložné školenie do 80,00   9.9.2014 Counselling s.r.o.Priehradná 25B, Bratislava PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ