Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2015

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
lnenia
1. Telefón mobilná sieť 12/2014 35,84 110700292   2.1.2015

Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469

2. Licencia mzdový SW na r.2015 112,80 14910   12.1.2015 VEMA Bratislava, Prievozská 14/A IČO:31355374
3. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 10,37 2014/1030   12.1.2015 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128
4. Telefón, internet  12/2014 109,15 1010243602   12.1.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
5. Vložné školenie metóda Dr.Sindelar 150,00   1/2015 15.1.2015 Counselling s.r.o.Priehradná 20B, Bratislava IČO: 45504415
6. Preplatok el.energia za rok 2014 +21,76 32004296/2006   21.1.2015 SSE, Pri Rajčianke  8591/4B Žilina, IČO:36403008
7. Preplatok plyn za rok 2014 +329,16 9102982603   21.1.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
8. Plyn záloha 1/2015 195,00 9102982603   22.1.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
9. Odborná prehliadka-revízia plyn.zariadenia 105,00   2/2015 22.1.2015 REPLYN, J.Hlbočan  Zázrivá, IČO:40971911
10. Psychodiagnostické testy 302,50   3/2015 22.1.2015 Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2, Bratislava IČO:31385770
11. Psychodiagnostické testy, záznamové hárky 66,40   4/2015 22.1.2015 Psychoprof Nové Zámky, Sládkovičova 7, IČO:34132988
12. Stravné lístky 1/2015 655,14 KZFA/20110901 5/2015 3.2.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
13. Telefón mobilná sieť 1/2015 32,17 110700292   3.2.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
14. Prevádzkové náklady SZPB Ťatliakova 1810/15 I.štvťrok 914,16 10115   12.2.2015 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovyJ.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160
15. Príspevky do fondu opráv SZPB Ťatliakova 2051/8 I.štvrťrok 309,82 10115   12.2.2015 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovyJ.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160
16. Telefón, internet  1/2015 106,27 1010243602   11.2.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
17. Plyn záloha 2/2015 156,00 9102982603   11.2.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
18. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 18,61 2014/1030   11.2.2015 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128
19. elektrická energia M.R.Štefánika I.polrok 242,00 32004296/2006   11.2.2015 SSE, Pri Rajčianke  8591/4B Žilina, IČO:36403008
20. materiál na vymaľovanie priestorov CPPPaP M.R.Štefánika 279,10   6/2015 19.2.2015 PPG Deco Slovakia, Matúškova ul.1634/9 Dolný Kubín, IČO:31633200
21. internetová doména cpppapdk 23,88 74198780   19.2.2015 Crooce.com, Panečnská 24, Bratislava IČO:36776297
22. plyn započítanie pohľadávky 0,00 9102982603   17.2.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
23. Maliarske a natieračské oráce v priestoroch M.R.Štefánika 435,00   7/2015 23.2.2015 Ján Škuta Biela 85,Zázrivá, IČO: 43372775
24. Stravné lístky 2/2015 612,24 KZFA/20110901 8/2015 2.3.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
25. Miestny poplatok za komunálny odpad 87,60 1620190006   2.3.2015 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2 Dolný Kubín, IČO: 00314463
26. Telefón mobilná sieť 2/2015 30,98 110700292   3.3.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
27. Telefón, internet  2/2015 102,04 1010243602   12.3.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
28. Plyn záloha 3/2015 156,00 9102982603   12.3.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
29. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 53,42 2014/1030   12.3.2015 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128
30. Telefón mobilná sieť 3/2015 31,20 110700292   7.4.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
31. Internetové služby J.Ťatliaka 1-3/2015 30,00 378/2014   7.4.2015 Led Display Ťatliaka 2051/58 Dolný Kubín, IČO:36661872
32. Stravné lístky 3/2015 639,54 KZFA/20110901 9/2015 7.4.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
33. Montáž a spustenie termostatu k plyn.kotlu M.R.Štefánika 80,00   10/2015 13.4.2015 Plynoservis  ELGAS, Oravská Pruba 191, Veličná IČO:37359622
34. Predplatné časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti  2015 5,00 5020413   15.4.2015 OBZOR vydavateľstvo Exnárova 7, Bratislava
35. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 23,17 2014/1030   24.4.2015 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128
36. Plyn záloha 4/2015 156,00 9102982603   24.4.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
37. Telefón, internet  3/2015 121,48 1010243602   24.4.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
38. Ekonomický SW Win IBEU licencia 83,65 P-00033/2009   24.4.2015 IVES Košice. Čsl.armády 20, IČO:00162957
39. Plyn záloha 5/2015 156,00 9102982603   6.5.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
40. Stravné lístky 4/2015 530,34 KZFA/20110901 11/2015 6.5.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
41. Telefón mobilná sieť 4/2015 30,98 110700292   6.5.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
42. Prevádzkové náklady SZPB Ťatliakova 1810/15 II.štvťrok 914,16 20115   6.5.2015 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovyJ.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160
43. Príspevky do fondu opráv SZPB Ťatliakova 2051/8 II.štvťrok 309,82 20115   6.5.2015 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovyJ.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160
44. Telefón, internet  4/2015 113,60 1010243602   12.5.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
45. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 11,68 2014/1030   13.5.2015 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128
46. Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny (M.R.ŠTefánika) 60,00   12/2015 14.5.2015 ARES. Športová 5, Bratislava, IČO:31363822
47. Kartotéky A4 (2 ks) 384,00   13/2015 28.5.2015 B2B PARTNER, Šulekova 2, Bratislava
48. Telefón mobilná sieť 5/2015 30,98 110700292   5.6.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
49. Stravné lístky 5/2015 655,14 KZFA/20110901 14/2015 5.6.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
50. Plyn záloha 6/2015 156,00 9102982603   5.6.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
51. Služby BOZP,PO, PZS I.polrok 115,00 112015   9.6.2015 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33, DOlný Kubín, IČO:40974090
52. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 12,89 2014/1030   9.6.2015 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128
53. Vložné školenie DHM,NHM 2015 aktuálne zmeny 36,00   15/2015 9,.6.2015 Juraj Dutka, Ľ.Štúra 2045/9-30 Dolný Kubín, IČO:46341391
54. Telefón, internet  5/2015 99,72 1010243602   11.6.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
55. Telefón mobilná sieť 5/2015 30,98 110700292   1.7.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
56. Stravné lístky 6/2015 631,74 KZFA/20110901 16/2015 2.7.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
57. Plyn záloha 7/2015 156,00 9102982603   2.7.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
58. Internetové služby 4-6/2015 30,00 378/2014   2.7.2015 Led Display Ťatliaka 2051/58 Dolný Kubín, IČO:36661872
59. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 20,98 2014/1030   2.7.2015 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128
60. Telefón, internet  6/2015 105,31 1010243602   13.7.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
61. Plyn záloha 8/2015 156,00 9102982603   5.8.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
62. Stravné lístky 7/2015 499,14 KZFA/20110901 17/2015 5.8.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
63. Telefón, internet  7/2015 89,82 1010243602   5.8.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
64. Antivírus AVG 219,16   18/2015 5.8.2015 Cígler SW Račianska 66, Bratislava,IČO:
65. Telefón mobilná sieť 7/2015 30,98 110700292   5.8.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
66. Elektrická energia II.polrok 242,00 320042982603   5.8.2015 SSE, Pri Rajčinke
67. Prevádzkové náklady SZPB Ťatliakova 1810/15 II.štvťrok 914,16 30115   5.8.2015 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovyJ.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160
68. Príspevky do fondu opráv SZPB Ťatliakova 2051/8 II.štvťrok 309,82 30115   5.8.2015 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovyJ.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160
69. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 17,74 2014/1030   12.8.2015 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128
70. Poistenie budovy M.R.Štefánika 158,63 511001817   20.8.2015 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa,Štúrova 7 Košice, IČO: 00151700
71. Logopedické zrkadlo 56,00   19/2015 4.9.2015 Stolárstvo Vicáň, Zochova 1117/97 D.Kubín , IČO:43894950
72. Plyn záloha 9/2015 156,00 9102982603   4.9.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
73. Stravné lístky 8/2015 405,54 KZFA/20110901 20/2015 3.9.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
74. Telefón mobilná sieť 8/2015 35,28 110700292   3.9.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
75. Telefón mobilná sieť - telefón 1,00 110700292   10.9.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
76. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 5,98 2014/1030   10.9.2015 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128
77. Telefón, internet  8/2015 92,39 1010243602   10.9.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
78. Psychodiagnostické testy, záznamové hárky 66,88   21/2015 23.9.2015 Psychoprof Nové Zámky, Sládkovičova 7, IČO:3413298
79. Žalúzia -strešné okno M.R.Štefánika 86,40   22/2015 22.9.2015 Miloš Štrbáň, Skloterm, raničiarov 119/13, Trstená IČO:33790094
80. Stravné lístky 9/2015 678,54 KZFA/20110901 23/2015 5.10.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
81. Internetové služby 7-9/2015 30,00 378/2014   5.10.2015 Led Display Ťatliaka 2051/58 Dolný Kubín, IČO:36661872
82. Vodné,stočné M.R.Štefánika 220,09 139650   5.10.2015 OVS, Bysterecká 2180, Dolný Kubín IČO:36672254
83. Plyn záloha 10/2015 156,00 9102982603   5.10.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
84. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   5.10.2015 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO: 006379816
85. Telefón mobilná sieť 9/2015 36,40 110700292   5.10.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
86. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 9,91 2014/1030   8.10.2015 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128
87. Telefón, internet  9/2015 136,22 1010243602   14.10.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
88. Kancelársky materiál 363,5   24/2015 4.11.2015 ORSA Dolný Kubín, M.R.Štefánika, IČO:31015901
89. Stravné lístky 10/2015 791,64 KZFA/20110901 25/2015 4.11.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
90. Telefón mobilná sieť10/2015 28,39 110700292   4.11.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
91. Plyn záloha 11/2015 156,00 9102982603   4.11.2015 SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256
92. Telefón, internet  10/2015 89,89 1010243602   9.11.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
93. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 60,00 1/2015   9.11.2015 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO: 006379816
94. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 18.84 2014/1030   9.11.2015 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128
95. Prevádzkové náklady SZPB Ťatliakova 1810/15 IV.štvťrok 914,16 40115   15.11.2015 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovyJ.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160
96. Príspevky do fondu opráv SZPB Ťatliakova 2051/8 IV.štvťrok 309,83 40115   15.11.2015 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovyJ.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160
97. Reklamné služby BURZA 2015(výroba plagátov) 35,00   26/2015 15.11.2015 Juraj Bednárik Dolný Kubín, IČO:47119608
98. Psychodiagnostické testy 167,53   27/2015 18.11.2015 Psychodiagnostika Bratislava, ičo: 31385770
99. Predplatné časopisu Psychologie dnes 28,00 001908573   1.12.2015 Magnetpress SK, Bratislava, IČO: 31356958
100. Materiál na výstavbu altánku M.R.Štefánika 1160,00   28/2015 1.12.2015 SŠ OaS Pelřimovská, Dolný Kubín, IČO:00158518
101. Telefón mobilná sieť 11/2015 28,39 110700292   1.12.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28,BA IČO:35763469
102. Stravné lístky 11/2015 740,94 KZFA/20110901 29/2015 1.12.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
103. Stravné lístky 12/2015 553,74 KZFA/20110901 30/2015 1.12.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D Bratislava, IČO:31396674
104. Kancelársky materiál 6,00   31/2015 21.12.2015 ORSA Dolný Kubín, M.R.Štefánika, IČO:31015901