Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Zmluvy 2015

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
1. Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov  1 kancelária na dobu určitú od 1.9.2015 do 30.6.2015 60,00 EUR mesačne 30.7.2015 1.9.2015 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín IČO: 36379816,DIČ:SK2020131036 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín, J.Ťatliaka 2051/8
2. Darovacia zmluva 11/9/2015  Darovaný kancelársky papier (výrobky II.triedy) 4 škatule 25,94 EUR 11.9.2015  14.9.2015 MONDI scp a.s. Tatranská cesta 3, 03417 Ružomberok IČO:31637051, DiČ:SK2020431116 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín, J.Ťatliaka 2051/8