Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2022

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1. Výkon zodpovednej osoby GDPR 1/22 42,00 ZO/2018A14722-1   3.1.2022 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
2. Predplatné Psychologie dnes 30,00     3.1.2022 MAGNET PRESS, Šustekova 8, BA, IČO:31356958, DIČ:2020295948
3. Telefón,mobilná sieť 12/2021 27,00 88511735   3.1.2022 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
4. Telefón,internet 12/2021 86,23 110700292   10.1.2022 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
5. Internet J.Ťatliaka 2051,  1/2022 15,49 1100041816   14.1.2022 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
6. Odborná prehliadka NTL plynového zariadenia 95,00   1/2022 14.1.2022 REPLYN Jozef Hlbočan, Dolina 14,Zázrivá, IČO:40971911,DIČ:1021453334
7. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 1/2022 72,00 1/2015   21.1.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
8. Prevádzkové náklady SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 1890,16     21.1.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
9. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 12/2021 30,30 2021/2045   21.1.2022 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
10. Vodné,stočné 1/2022 15,00 284/2016   21.1.2022 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
11.  VEMA PaM, poplatok aplikácia, dátové prostredie I.Q 93,00 14910   21.1.2022 VEMA SoliteaBa, Plynárenská  7/C, IČO:36237337, DIČ:2020193890
12. Plyn 1/2022 117,00 9102982603   21.1.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
13. Preplatok el.energia za rok 2021 -63,22 32004296/2006   21.1.2022 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
14. Nedoplatok plyn elokov.pracovisko 73,82 9102982603   21.1.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
15. Stravné lístky 1/2022 940,54 KZFA/20110901   4.2.2022 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
16. Plyn 2/2022 117,00 9102982603   4.2.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
17. Výkon zodpovednej osoby GDPR 2/22 42,00 ZO/2018A14722-1   4.2.2022 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
18. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,60     4.2.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
19. Elektrická energia I.polrok 2022 174,00 32004296/2006   4.2.2022 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
20. Telefón,internet 1/2022 115,49 110700292   4.2.2022 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
21. Telefón,mobilná sieť 1/2022 27,00 88511735   4.2.2022 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
22. Internet J.Ťatliaka 2051,  1/2022 15,49 1100041816   14.2.2022 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
23. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2022 72,00 1/2015   14.2.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
24. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 1/2022 28,23 2021/2405   14.2.2022 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
25. Revízia šikmej schodiskovej plošiny EP 111,60   1/2022 14.2.2022 ARES s.r.o.Športová 5, 83104 Bratislava, IČO.31363822, DIČ:2020336626
26. Stravné lístky 2/2022 965,54 KZFA/20110901   3.3.2022 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
27. Vložné školenie"techniky artefiletiky..." 39,00   6/2022 3.3.2022 OZ Nervuška ARTE, Jurigovo nám.5, Bratislava, IČO:50335944,DIČ:2120323645
28. Kopírovací stroj - multifunkčné zariadenie  XEROX WC7835 936,00 2022/2502 8/2022 3.3.2022 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
29. Výkon zodpovednej osoby GDPR 3/22 42,00 ZO/2018A14722-1   3.3.2022 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
30. Predplatné Alkoholizmus a drogové závislosti 10,00     3.3.2022 OBZOR,Špitálska 35, Bratislava, IČO:35708956,DIČ:2020249748
31. Vložné školenie -  webinárTransakčná alanýza - Julie Hay 207,00   7/2022 3.3.2022 Coachipng PLUS s.r.o., Bratislava, Cabanova 42, IČO:42127131,DIČ:2022451200
32. Plyn 3/2022 117,00 9102982603   3.3.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
33. Poplatok za doménu www 23,88 74198780   10.3.2022 crooce.com,Panenská 24,Bratislava, IČO:36776297,DIČ:202374684
34. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 3/2022 72,00 1/2015   10.3.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
35. Telefón,mobilná sieť 2/2022 27,00 88511735   10.3.2022 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
36. Kancelárske kreslo LEA 1+1 231,60   9/2022 10.3.2022 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, IČO:44413467, IČO:2022691924
37. Telefón,internet 2/2022 132,86 110700292   10.3.2022 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
38. Internet J.Ťatliaka 2051,  2/2022 15,49 1100041816   10.3.2022 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
39. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 2/2022 19,82 2021/2405, 2022/2502   18.3.2022 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
40. Servisná prehliadka plynového zariadenia 65,00   10/2022 18.3.2022 PLYNOSERVIS ELGAS F.Gerát, Or.Poruba 191, IČO:37359622,DIČ:1021308794
41. Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/22 42,00 ZO/2018A14722-1   8.4..2022 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
42. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,90     12.4.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
43. Prevádzkové náklady SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - II.Q 1890,16     12.4.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
44. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 4/2022 72,00 1/2015   12.4.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
45. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 3/2022 36,55 2021/2405, 2022/2502   12.4.2022 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
46. Telefón,mobilná sieť 3/2022 28,80 88511735   12.4.2022 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
47. Internet J.Ťatliaka 2051,  3/2022 15,49 1100041816   12.4.2022 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
48. Stravné lístky 3/2022 1020,54 KZFA/20110901   12.4.2022 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
49. Telefón,internet 3/2022 138,25 110700292   12.4.2022 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
50. Plyn 4/2022 117,00 9102982603   12.4.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
51. Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie VEMA PaM 93,00 14910   14.4.2022 Solitea Slovensko a.s., Plynárenská 7/C,Bratislava IČO:36237337,DIČ:2020193890
52. Psychodiagnostické testy, odpoveďové hárky 586,50   12/2022 19.4.2022 PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770,DIČ:2020304132
53. Vodné,stočné 2/2022 15,00 284/2016   19.4.2022 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
54. Vodné,stočné 3/2022 15,00 284/2016   19.4.2022 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
55. Vodné,stočné 4/2022 15,00 284/2016   19.4.2022 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
56. Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/22 42,00 ZO/2018A14722-1   2.5.2022 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
57. Plyn 5/2022 117,00 9102982603   6.5.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
58. Lektorské služby doc.ThDR.S.Karkošková,ASCEND OZ 60,00   14/2022 6.5.2022 ASCEND OZ,Za kostolo, 960/22,Veľký Šariš-Kanaš, IČO:42081246,DIČ:2022529487
59. Telefón,internet 4/2022 138,59 110700292   6.5.2022 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
60. Stravné lístky 4/2022 830,54 KZFA/20110901 15/2022 6.5.2022 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
61. Telefón,mobilná sieť 4/2022 28,80 88511735   10.5.2022 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
62. Licencia účt.program WinIBEU 118,80 P33/2009   19.5.2022 IVES Košice, ČSl.armády 20, Košice, IČO:00162957, DIČ:2020762480
63. Komunálny odpad, Rozhodnutie 16200272865 79,50 16200272865   19.5.2022 MsÚ Dolný Kubín, Hviezdslavovo nám.1651/2, IČO:00314463,DIČ:2021339254
64. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 4/2022 14,24 2021/2405, 2022/2502   19.5.2022 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslaovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
65. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 5/2022 72,00 1/2015   19.5.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
66. Internet J.Ťatliaka 2051,  4/2022 17,00 1100041816   19.5.2022 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727