Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2022

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1. Výkon zodpovednej osoby GDPR 1/22 42,00 ZO/2018A14722-1   3.1.2022 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
2. Predplatné Psychologie dnes 30,00     3.1.2022 MAGNET PRESS, Šustekova 8, BA, IČO:31356958, DIČ:2020295948
3. Telefón,mobilná sieť 12/2021 27,00 88511735   3.1.2022 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
4. Telefón,internet 12/2021 86,23 110700292   10.1.2022 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
5. Internet J.Ťatliaka 2051,  1/2022 15,49 1100041816   14.1.2022 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
6. Odborná prehliadka NTL plynového zariadenia 95,00   1/2022 14.1.2022 REPLYN Jozef Hlbočan, Dolina 14,Zázrivá, IČO:40971911,DIČ:1021453334
7. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 1/2022 72,00 1/2015   21.1.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
8. Prevádzkové náklady SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 1890,16     21.1.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
9. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 12/2021 30,30 2021/2045   21.1.2022 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
10. Vodné,stočné 1/2022 15,00 284/2016   21.1.2022 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
11.  VEMA PaM, poplatok aplikácia, dátové prostredie I.Q 93,00 14910   21.1.2022 VEMA SoliteaBa, Plynárenská  7/C, IČO:36237337, DIČ:2020193890
12. Plyn 1/2022 117,00 9102982603   21.1.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
13. Preplatok el.energia za rok 2021 -63,22 32004296/2006   21.1.2022 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
14. Nedoplatok plyn elokov.pracovisko 73,82 9102982603   21.1.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
15. Stravné lístky 1/2022 940,54 KZFA/20110901   4.2.2022 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
16. Plyn 2/2022 117,00 9102982603   4.2.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
17. Výkon zodpovednej osoby GDPR 1/22 42,00 ZO/2018A14722-1   4.2.2022 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
18. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,60     4.2.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
19. Elektrická energia I.polrok 2022 174,00 32004296/2006   4.2.2022 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
20. Telefón,internet 1/2022 115,49 110700292   4.2.2022 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
21. Telefón,mobilná sieť 1/2022 27,00 88511735   4.2.2022 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
22. Internet J.Ťatliaka 2051,  1/2022 15,49 1100041816   14.2.2022 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
23. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2022 72,00 1/2015   14.2.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
24. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 1/2022 28,23 2021/2405   14.2.2022 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
25. Revízia šikmej schodiskovej plošiny EP 111,60   1/2022 14.2.2022 ARES s.r.o.Športová 5, 83104 Bratislava, IČO.31363822, DIČ:2020336626