Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2023

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1. Vložné konferencia  KU RBK "ALL INCLUSIVE!?" 70,00   13.1.2023 KU Ružomberok Inštitút dialogických praxí Ružomberok, IČO:50469037,  PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 3/2023
2. Odborná prehliadka plynového zariadenia 135,00   13.1.2023 Jozef Hlbočan Replyn Dolina 14, Zázrivá IČO:40971911 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 6/23
3. VT- notebook, PC, mnitora s prísl. 1006,00   23.1.2023 Aplicomp, Ťatliaka 1785/6, DK, IČO:44823070 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 22/23
4. Informačné tabule-zmena názvu 34,56   23.1.2023 AREX-DK, Radlinského 1710, DK, IČO.36430854 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 19/23
5. Kredit na stravovanie (SL) na 02/2023+Stravné karty + kredit na stravivanie pedagogickí asistenti 1500   31.1.2023 UP Slovensko Tomášikova 16529,Bratislava, IČO:53528654 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 16/23
6. Záznamové hárky ISA 300ks 504   31.1.2023 Psychodiagnostika, Rybničná 65, Bratislava, IČO:31385770 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 31/23
7. Záznamové hárky WAIS III. a ISC III 340,60   17.2.2023 Psychoprof Nové Zámky, Sládkovičova 7 IČO:34132988 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 32/23
8. Revízia hasiacich prístrojov 200   17.2.2023   PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 32/23
9. Kredit na stravovanie (SL) 02/2023 888,40   28.2.2023 UP Slovensko Tomášikova 16529,Bratislava, IČO:53528654 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 39/23
10. Podlahová krytina do miesntosti psychológa 373,00   28.2.2023 F-PARKET Námestovo, IČO:47717947 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 33/23
11. Kredit na stravovanie (SL)  02/2023 PA 568,80  

28.2.2023

UP Slovensko Tomášikova 16529,Bratislava, IČO:53528654 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK  
12. VT - monitor  205,20   28.2.2023 Aplicomp, Ťatliaka 1785/6, DK, IČO:44823070 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 44/23
13. Vysokotlakový čistič Scheppach HCE 2400 192,00   27.3.2023 JUMAX Mierová 1966 DK IČO:44600437 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 60/23
14. Kredit na stravovanie (SL)  03/2023 1457,20   31.3.2023 UP Slovensko Tomášikova 16529,Bratislava, IČO:53528654 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 38,39/23
15. Záhradné práce spílenie stromov 350,00   31.3.2023 CM Arborist Matej Kubačka, Zábrež 32, Or.Poruba PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 52/23
16. Vložné školenie "krízová ntervencia na školách". 310,00   30.3.2023 TerraIn Žilina, IČO:52140113 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 54/23
15. Odborná literatúra logopéd 175,80   31.3.2023 Infra Slovakia, J.Hollého  875, Veľké Levíre IČO:44752423 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 56/23
16. Odborná literatúra logopéd - logopedické karty 34,10   31.3.2023 SITOMA, Rosina 293 IČO52944859 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK VPD 95/23
17. Vložné školenie "Krízová intervencia" 2 osoby 310,00   5.4.2023 Terra In Žilina, Zazáhradami, StrečnoIČO:52140113, DIČ:2120004733 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 54/23
18. Logopedické karty 175,80   21.4.2023 INFRA J.Hollého 875, Veľ.Leváre, IČO:44752423,DIČ:2022812572 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 56/23
19. Kredit na stravovanie (SL)  04/2023 1453,40   28.4.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 59/23
20. Výroba pečiatky "Koordinátor klienta" 5,00   16.5.2023 BASKO s.r.o., Hviezdoslavova 1728 Vyšný Kubín, IČO:46477675, DIČ:2023394780 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK VPD č. 148/23
21. Kredit na stravovanie (SL)  05/2023 1213,40   31.5.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 70/23
22. Kredit na stravovanie (SL)  06/2023 1353,40   30.6.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP 78/23
23. Kredit na stravovanie (SL)  07/2023 1513,40   31.7.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP 91/23
24. Kredit na stravovanie (SL)  08/2023 564,20   31.8.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP 103/23
25. Antivírusový program ESET 386,40   31.8.2023 SunSoft Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP 130/23
26. Servis,opraava a údržba PC, inštalácia anivírusových programov 162,00   31.8.2023 SunSoft Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP 128/23
27. Webinár logopéd "O reči dieťaťa" 30,00   19.9.2023 INFRA Veľké Leváre,IČO:44752423, DIČ:2022812572 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP 127/23
28. Odborná literatúra "Šlabikár nový"

164,90

  19.9.2023 VETE s.r.o.,Bratislava.IČO:35935634,DIČ:2022011629 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP 143/23
29. Kredit na stravovanie (SL)  09/2023 854,20   29.9.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP 141/23
30. Biofeedback+príslušenstvo+kurzy 9100,00   10.10.2023 Optimal Performance, s.r.o.,Liptovský Mikuláš, IČO:44433115,DIČ.2022707786 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP 145/23
31. SW Libelus 25,00 mes.   10.10.2023 Milan Sluka, Žilina, IČO:5095718, DIČ:1123532916 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP  
32.

Priestory MsKS DK na BURZU SŠ 2023

-   10.10.2023 MsKS Dolný Kubín, IČO:00355046 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP -
33 Kredit na stravovanie (SL) 10/2023 1003,40   31.10.2023 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.poverená riadením CPP 155/23
34. Interérové vybavenie (rohožky) 47,00   10.12.2023 JYSK Šoltésovej 14, Bratislava, IČO:35974133,DIČ:2022117900 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.riaditeľka CPP 178/23
35. Interiérové vybavenie nábytok 715,00   10.12.2023 JYSK Šoltésovej 14, Bratislava, IČO:35974133,DIČ:2022117900 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.riaditeľka CPP 179/23
36. Výpočtová technika (kariér.poradca, psychológ) 1885,20   10.12.2023 SunSoft plus, s.r.o.,Hviezdoslavovo nám, 1688/15 Dolný Kubín,IČO::31590128, DIČ:2020425088 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.riaditeľka CPP 180/23
37. Interiérové vybavenie nábytok 1340,86   10.12.2023 JYSK Šoltésovej 14, Bratislava, IČO:35974133,DIČ:2022117900 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.riaditeľka CPP 181/23
38. Kancelársky a spotrebný materiál 1387,00   20.12.2023 Miloš Huba ORSA, Gen.Svobodu 2674/34 D.Kubín, IČO:31045901,DIČ:1020465169 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.riaditeľka CPP 182/23
39. WISC III.SK úplný testový súbor 877,97   20.12.2023 HOGREFE Testcentrums.r.o.Vinohradská 89/90 Praha 3 IČO:26159392, DIČ:CZ26159392 PhDr.Zuzana Machajová, PhD.riaditeľka CPP 183/23