Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2023

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1. Vložné konferencia  KU RBK "ALL INCLUSIVE!?" 70,00   13.1.2023 KU Ružomberok Inštitút dialogických praxí Ružomberok, IČO:50469037,  PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 3/2023
2. Odborná prehliadka plynového zariadenia 135,00   13.1.2023 Jozef Hlbočan Replyn Dolina 14, Zázrivá IČO:40971911 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 6/23
3. VT- notebook, PC, mnitora s prísl. 1006,00   23.1.2023 Aplicomp, Ťatliaka 1785/6, DK, IČO:44823070 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 22/23
4. Informačné tabule-zmena názvu 34,56   23.1.2023 AREX-DK, Radlinského 1710, DK, IČO.36430854 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 19/23
5. Kredit na stravovanie (SL) na 02/2023+Stravné karty + kredit na stravivanie pedagogickí asistenti 1500   31.1.2023 UP Slovensko Tomášikova 16529,Bratislava, IČO:53528654 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 16/23
6. Záznamové hárky ISA 300ks 504   31.1.2023 Psychodiagnostika, Rybničná 65, Bratislava, IČO:31385770 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 31/23
7. Záznamové hárky WAIS III. a ISC III 340,60   17.2.2023 Psychoprof Nové Zámky, Sládkovičova 7 IČO:34132988 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 32/23
8. Revízia hasiacich prístrojov 200   17.2.2023   PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 32/23
9. Kredit na stravovanie (SL) na 03/2023 888,40   28.2.2023 UP Slovensko Tomášikova 16529,Bratislava, IČO:53528654 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 39/23
10. Podlahová krytina do miesntosti psychológa 373,00   28.2.2023 F-PARKET Námestovo, IČO:47717947 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 33/23
11. Kredit na stravovanie (SL) na 03/2023 PA 568,80  

28.2.2023

UP Slovensko Tomášikova 16529,Bratislava, IČO:53528654 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK  
12. VT - monitor  205,20   28.2.2023 Aplicomp, Ťatliaka 1785/6, DK, IČO:44823070 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 44/23
13. Vysokotlakový čistič Scheppach HCE 2400 192,00   27.3.2023 JUMAX Mierová 1966 DK IČO:44600437 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 60/23
14. Kredit na stravovanie (SL) na 04/2023 1453,40   31.3.2023 UP Slovensko Tomášikova 16529,Bratislava, IČO:53528654 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 59/23
15. Záhradné práce spílenie stromov 350,00   31.3.2023 CM Arborist Matej Kubačka, Zábrež 32, Or.Poruba PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 52/23
16. Vložné školenie "krízová ntervencia na školách". 310,00   30.3.2023 TerraIn Žilina, IČO:52140113 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 54/23
15. Odborná literatúra logopéd 175,80   31.3.2023 Infra Slovakia, J.Hollého  875, Veľké Levíre IČO:44752423 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK 56/23
16. Odborná literatúra logopéd - logopedické karty 34,10   31.3.2023 SITOMA, Rosina 293 IČO52944859 PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP DK VPD 95/23
17.              
18.