Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Zmluvy 2018

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
1. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa č. ZO/2018A14722-1 Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodp.osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti  504,00 EUR (42,00x12 mesiacov) 2.5.2018 2.5.2018

osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, Košice 040 01

IČO:50528041 DIČ:2120357041 konateľ:Mgr.Tatiana Dopiráková

PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín
2. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilný internet  Zmluva o poskytovaní mobilného internetu  prostredníctvom verejnej telefónnej  mobilnej siete prostredníctvom SIM karty za účelom dosiahnutia bežnej  bežnej užívateľskej mobilnej dátovej  komunikácie 370,00 23.8.2018 23.8.2018

Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28 Bratislava

IČO:35763469, DIČ:2020273893

PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín
3. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa, ktoré spracúva vo svojich informačných systémoch v oblasti poskytovania BOZP - 11.9.2018 11.9.2018 Peter Sršeň , Ľ.Štúra 2295/33, Dolný Kubín IČO:40974090, DIČ:1021328693 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín
4. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre PO Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa, ktoré spracúva vo svojich informačných systémoch v oblasti zabezpečovania požiarnej ochrany - 11.9.2018 11.9.2018 Peter Sršeň , Ľ.Štúra 2295/33, Dolný Kubín IČO:40974090, DIČ:1021328693 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín
5. Darovacia zmluva Dar - 5 krabíc kancelárskeho papiera  33,54 5.11.2018 5.11.2018 MONDI SCP Tatranská cesta  3 03417 Ružomberok  IČO:31637051 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín