Nachádzate sa tu

Domov

Kontakt

 

 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie - pracovisko 1.

ul. J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín                                                                    
tel.: 043-586 2107, 0904- 566 544
e-mail: cpppapdk@gmail.com
zobraziť na mape Google
objednávanie klientov: Mgr. Anna Synáková, tel. 043 – 586 21 07, 0904 - 566 544
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie - elokované pracovisko 2.

ul. M.R.Štefánika 1810/15, 026 01 Dolný Kubín
ako súčasť CPPPaP v Dolnom Kubíne - pracovisko č. 2.                                        
tel: 043-586 3923, 043-582 3031,  043-582 3029
e-mail:  prevencia@cpppapdk.sk
objednávanie programov a skupinových aktivít: Mgr. Andrea Zelinová Šuvadová, tel.: 043-586 3923, email: prevencia@cpppapdk.sk
objednávanie indiviuálnych klientov: Mgr.Anna Synáková, tel. 043 – 586 21 07, 0904 - 566 544
 


PhDr. Anton Sojčák
 riaditeľ, psychológ
 
tel. kontakt: 043- 586 21 07
 pracovisko 1.
PhDr. Zuzana Machajová, PhD.
psychológ, zástupca riaditeľa
 
 tel. kontakt: 043- 586 39 23
 pracovisko 2.
 Mgr. Anna Synáková
 sociálny pedagóg, prvý kontakt s klientom 
 
 tel. kontakt: 043- 586 21 07, 0904- 566 544
 pracovisko 1.
 Janka Marčeková
 ekonómka
 
 tel.kontakt: 043- 586 22 86
 pracovisko 1. 
 Mgr. Mária Vašeková, t.č. na RODIČOVSKEJ DOVOLENKE
 psychológ
 
 tel.kontakt:
 e-mail:
 pracovisko 1.
 Mgr. Mária Takáčová
 liečebný pedagóg
 
 tel. kontakt: 043- 582 30 31
 pracovisko 2.
 PhDr. Vlasta Martišová
 špeciálny pedagóg
 
 tel.kontakt: 0904/566 544, 043- 586 22 86
 pracovisko 1.
 Mgr. Ingrid Kurillová
 logopéd
 
 tel.kontakt:043-5862107, 0904/566544
 pracovisko 1.
 
   
 
Mgr. Barbora Indrová
psychológ
 
tel. kontakt: 043- 586 22 86, 043-586 21 07 
pracovisko:  1.
 
   
 
Mgr. Daniela Langová
psychológ

tel. kontakt: 043- 586 22 86, 043-586 21 07
e-mail: cpppapdk@gmail.com
pracovisko:  1.

 
 

Mgr. Alena Kyselová t. č. MD
psychológ,

tel. kontakt:
e-mail:
pracovisko:  1
 
 
Mgr.Andrea Zelinová Šuvadová
 sociálny pedagóg
 
 tel. kontakt: 043- 586 39 23, 043- 582 30 31 
 pracovisko 2.
 
Mgr. Jozef Vrašťák
 sociálny pedagóg
 
 pracovisko 2.
 

 

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com