Nachádzate sa tu

Domov

Kontakt

 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie - pracovisko 1.

ul. J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín                                                                    
tel.: 043-586 2107, 0904/ 566 544
objednávanie klientov: Mgr. Anna Synáková, tel. 043 – 586 21 07, 0904/ 566 544
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie - elokované pracovisko 2.

ul. M.R.Štefánika 1810/15, 026 01 Dolný Kubín
ako súčasť CPPPaP v Dolnom Kubíne - pracovisko č. 2.                                        
tel:  0948/ 992 107,  0949/ 013 965,   043-586 3923, 043-582 3031
e-mail:  prevencia@cpppapdk.sk
objednávanie programov a skupinových aktivít: Mgr. Andrea Zelinová Šuvadová,
tel.:  0948/ 992 107, 043-586 3923,email: prevencia@cpppapdk.sk
 
objednávanie indiviuálnych klientov:
Mgr.Anna Synáková, tel. 043 – 586 21 07, 0904/566 544
 


PhDr.Vlasta Martišová,
riaditeľka, špeciálny pedagóg
 
tel.kontakt. 0904/566 544, 043-586 21 07
pracovisko 1.
   
PhDr. Anton Sojčák,
psychológ
 
tel. kontakt: 043- 586 21 07, 0904/566 544
pracovisko 1.
   
PhDr. Zuzana Machajová, PhD.
psychológ, zástupca riaditeľa
 
 tel. kontakt: 043- 582 30 31, 0948/ 992 107
 pracovisko 2.
   
 Mgr. Anna Synáková
 sociálny pedagóg, prvý kontakt s klientom 
 
 tel. kontakt: 043- 586 21 07, 0904/ 566 544
 pracovisko 1.
   
 Janka Marčeková
 ekonómka
 
 tel.kontakt: 043- 586 22 86
 pracovisko 1. 
   
 Mgr. Ingrid Kurillová
 logopéd
 
 tel.kontakt:043-5862107, 0904/566544
 pracovisko 1.
   

 PaedDr. Anna  Havková,PhD.
 špeciálny pedagóg
 
 tel. kontakt: 043- 586 39 23, 0949/ 013 965
 pracovisko 2.
   
 
 
 
Mgr. Dominika Kunová
psychológ
 
tel. kontakt: 043- 586 22 86, 0904/566 544
pracovisko:  1.
   
 
Mgr. Alena Kyselová, t.č. na RD
psychológ
 
tel. kontakt: 043- 586 22 86, 043-586 21 07
pracovisko:  1.
   
Mgr.Andrea Zelinová Šuvadová
sociálny pedagóg
 
tel. kontakt: 043- 582 3031, 0948/ 992 107
pracovisko 2.
   
Mgr. Jozef Vrašťák
sociálny pedagóg
tel. kontakt:  0948/ 992 107
pracovisko 2.

 

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com