Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2019

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1. Odborná prehlliadka plyn.zariadenia M.R.Štefánika 1810/15 95,00   2.1.2019 REPLYN, J.Hlbočan, Dolina 14, Zázrivá PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 5/2019
2. Stravné lístky Január 2019 822,00   1.2.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 17/2019
3. Stravné lístky Február 2019 815,00   4.3.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 29/2019
4. Stravné lístky Marec 2019 727,00   3.4.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 37/2019
5. Odborná literatúra, pracovné zošity 110,00   12.4.2019 INFRA Slovakia, Veľké Leváre PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 40/2019
6. Internet J.Ťatliaka, zavedenie služby 67,00   12.4.2019 DSI Data Námestovo, Bernoláka 377, Námestovo PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 42/2019
7. Psychodiagnostické testy  246,00   26.4.2019 Psychodiagnostika Mickiewiczova2, Bratislava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 47/2019
8. Sieť tieniaca MEDIUMTEX 66,00   25.4.2019 Eleinštala Beňovolehotská 2120 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 48/2019
9. Pečiatka ZFK, novela zák. 74,00   17.4.2019 Pečiatky-vizitky, Šafárikova 21, Rožňava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 49/2019
10. Odborná literatúra 26,00   17.4.2019 INFRA SLovakiaVeľké Leváre PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 51/2019
11. Stravné lístky Apríl 2019 673,00   30.4.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 52/2019
12. Psychodiagnostické testy  554,00   29.4.2019 Psychodiagnostika Mickiewiczova2, Bratislava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 54/2019
13. Kancelársky a spotrebný materiál 450,00   2.1.2019 ORSA Gen.Svobodu 2674 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 56/2019
14. Sieť tieniaca Mediumtex II.časť 46,00   25.4.2019 Eleinštala Beňovolehotská 2120 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 57/2019
15. Stravné lístky máj 2019 1005,54   3.6.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 67/2019
16. USB token k štátnej pokladnici 97.56   4.6.2019 PosAm s.r.o.Bajkalská 28, Bratislava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 84/2019
17. Stravné lístky jún 2019 794,04   28.6.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 75/2019
18. Stravné lístky júl 2019 429,54   30.7.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 97/2019
19. Tlačiareň HP  MFP M28w logopéd 158,98   1.8.2019 BMcomp, Radlinského 1729, D.Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 89/2019
20. Spracovanie  PaM 7/2019 120,00   23.7.2019 Ivana Dubovská, Odbojárov1955/15,D.Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 95/2019
21. Stravné lístky august 2019 488,04   30.8.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 103/2019
22. SW služby štátna pokladnica 33,60   26.6.2019 PC plus, Jaroslav Randják, Rabča, PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 73/2019
23. Záznamové hárky WISC_III SK 69,00   18.9.2019 PSYCHOPROF Nové Zámky PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 115/2019
24 Stravné lístky september 2019 996,54   30.09.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 114/2019
25. Prenájom a ozvučenie priestorov MsKs- Burza 2019 264,50   16.10.2019 MsKS Nám.Slobody1 DK PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 129/2019
26. Cateringové služby Burza 2019 600,00   29.10.2019 Catering&Consulting DK PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 136/2019
27. Stravné lístky október 2019 1038,00   31.10.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 133/2019
28. Stravné lístky november 2019 749,00   29.11.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Vlasta Martišová riaditeľka 143/2019
29. Stravné lístky december 2019 483,54   13.12.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Vlasta Martišová riaditeľka 146/2019
30. Kancelársky a spotrebný materiál 260,00   11.12.2019 ORSA Gen.Svobodu 2674 Dolný Kubín PhDr.Vlasta Martišová riaditeľka 147/2019
31. PhDr.Vlasta Martišová riaditeľkaýpočtová technika 4334,00   13.12.2019 BM COMP Dolný Kubín PhDr.Vlasta Martišová riaditeľka 149/2019
32 Kancelársky a spotrebný materiál 16,00   16.12.2019 ORSA Gen.Svobodu 2674 Dolný Kubín PhDr.Vlasta Martišová riaditeľka 150/2019