Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2019

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1. Odborná prehlliadka plyn.zariadenia M.R.Štefánika 1810/15 95,00     REPLYN, J.Hlbočan, DOlina 14, Zázrivá PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 5/2019
2. Stravné lístky Január 2019 822,00     UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 17/2019
3. Stravné lístky Február 2019 815,00     UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 29/2019
4. Stravné lístky Marec 2019 727,00     UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 37/2019
5. Odborná literatúra, pracovné zošity 110,00     INFRA Slovakia, Veľké Leváre PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 40/2019
6. Internet J.Ťatliaka, zavedenie služby 67,00     DSI Data Námestovo, Bernoláka 377, Námestovo PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 42/2019
7. Psychodiagnostické testy  246,00     Psychodiagnostika Mickiewiczova2, Bratislava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 47/2019
8. Sieť tieniaca MEDIUMTEX 66,00     Eleinštala Beňovolehotská 2120 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 48/2019
9. Pečiatka ZFK, novela zák. 74,00     Pečiatky-vizitky, Šafárikova 21, Rožňava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 49/2019
10. Odborná literatúra 26,00     INFRA SLovakiaVeľké Leváre PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 51/2019
11. Stravné lístky Apríl 2019 673,00     UP Slovensko, Tomášikova 23/D PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 52/2019
12. Psychodiagnostické testy  554,00     Psychodiagnostika Mickiewiczova2, Bratislava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 54/2019
13. Kancelársky a spotrebný materiál 450,00     ORSA Gen.Svobodu 2674 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 56/2019
14. Sieť tieniaca Mediumtex II.časť 46,00     Eleinštala Beňovolehotská 2120 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 57/2019