Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Zmluvy 2014

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
1/2014 LED DISPLAY - Zmluva o poskytovaní služieb - prístup do internetu Služby spojené s prevádzkovaním prístupu do optického internetu 30 EUR/štvrťrok 1.7.2014  1.7.2014

IČO:36661872

IČO:37976681

PhDr.Anton Sojčák, Ing. Jozef Kovalík
2/2014 SUNSOFT Dolný Kubín - zmluva o plnom servise a  údržbe zariadenia Xerox WorkCentre 5225 údržba a servis zariadenia prostredníctvom servisných zásahov a poskytovania servisných služieb

1čb výstup/0,01056 EUR

 

1.11.2014 4.11.2014 IČO:31590128 IČO:37976681 PhDr.Anton Sojčák, Ing.Jozef Škrabala