Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2020

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 12/2019 16,01 2014/1030 - 2.1.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
2. Telefón, mobilná sieť 12/2019 20,00 110700292   2.1.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
3. Predplatné časopisu Psychologie 28,00     12.1.2020 MAGNETPress, Šustekova 8, Bratislava, IČO:31356958, DIČ:2020295948
4. Výkon zodpovednej osoby GDPR 1/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   12.1.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
5. Internet J.Ťatliaka 2051,  12/2019 15,79 1100041816   12.1.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
6. Odborná prehliadka, revízia plynového zariadenia 115,00   1/2020 12.1.2020 REPLYN, J.Hlbočan,, Dolina 14 Zázrivá,IČO:40971911, DIČ:1021453334
7. Telefón, pevná linka, internet 12/2019 136,07 1010243602   12.1.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
8. Vodné, stočné 1/2020 15,00 284/2016   12.1.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
9. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 12/2019 7,70 2014/1030   14.1.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
10. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 12/2019 60,00 1/2015   14.1.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
11. Licencia mzdový SW na rok 2020 169,68 14910   15.1.2020 VEMA Ba, Plynárenská  7/C, IČO31355374, DIČ:2020106682
12. Nedoplatok elektrická energia 2018 8,60 32004296/2006   15.1.2020 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
13. Nedoplatok plyn elokov.pracovisko CPPPaP 43,73 9102982603   20.1.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
14. Plyn  1/2020 elokov.pracovisko CPPPaP 139,00 9102982603   20.1.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
15. Telefón, mobilná sieť 1/2020 20,00 110700292   5.2.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
16. Výkon zodpovednej osoby GDPR 2/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   5.2.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
17. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 1/2020 60,00 1/2015   7.2.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
18. Elektrická energia, I.polrok 2020 219,00 32004296/2006   10.2.2020 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
19. Plyn  2/2020 elokov.pracovisko CPPPaP 139,00 9102982603   10.2.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
20. Telefón, pevná linka, internet 1/2020 137,00 1010243602   10.2.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
21. Vodné,stočné 2/2019 15,00 284/2016   10.2.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
22. Internet J.Ťatliaka 2051, 1/2020 15,79 1100041816   10.2.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
23. Predplatné časopisu  Alkoholizmus a drogové závislosti 10,00     10.2.2020 Vydavat.OBZOR, Exnárova 7, Bratislava, IČO:35708956, DIČ:202024974
24. Stravné lístky január 2020 848,04 KZFA/20110901 2/2020 10.2.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
25. Vodné,stočné 2/2019(vrátené) 15,00 284/2016   17.2.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
26. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 1/2020 11,57 2014/1030   17.2020 Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie
27. Psychologické testy 1110,00   5/2020 25.2.2020

František Rišiaň Zrno - reklamná agentúra, Gen.Svobodu 945/18 Dolný Kubín, IČO: 10846301,DIČ:1020464500

28. Telefón, mobilná sieť 2/2020 20,00 110700292   9.3.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
29. Stravné lístky február 2020 749,04 KZFA/20110901   9.3.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
30. Výpočtová technika, PC myši, skartovačka, servisné PC  služby 423,93   31/2019 9.3.2020 BM Comp Dolný Kubín, Radlinského 1729, DK IČO: 47174200, DIČ:2023787227
31. Plyn elokované pracovisko CPPPaP 139,00 9102982603   9.3.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
32. Telefón, pevná linka, internet Ťatliaka 136,07 1010243602   9.3.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
33. Internetová doména cpppapdk 23,88 74198780   9.3.2020 crooce.com, Panenská 24, Bratislav a, IČO:36776297, DIIČ:2022236315
34. Plynový kotol elokov.pracovisko CPPPaP 1674,00   3/2020 9.3.2020 SIGAS, 29.augusta  77/18 Dolný Kubín, IČO: 45958564, DIČ:2023163626
35. Zásobník TÚV, revízia, inštalácia zaškolenie 1674,00   4/2020 9.3.2020 SIGAS, 29.augusta  77/18 Dolný Kubín, IČO: 45958564, DIČ:2023163626
36. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,60     9.3.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
37. Prevádzkové náklady J.Ťatliaka 2051/8- I.Q. 1503,28     9.3.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
38. Výkon zodpovednej osoby GDPR 42,00     11.3.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
39. Poplatok za komunálny odpad elokov.pracovisko CPPPaP 117,12     11.3.2020 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2 DK, IČO:00314463,DIČ:2021339254
40. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   11.3.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
41. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2020 60,00 1/2015   19.3.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
42. Vodné,stočné 2/2019 15,00 284/2016   19.3.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
43. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 28,18 2014/1030   19.3.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
44. Servis a údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta 455,23   8/2020 20.3.2020 Konica Minolta  Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO:31338551, DIČ:2020319092
45. Plyn  elokov.pracovisko 4/2020 139,00 9102982603   6.4.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
46. Výkon zodpovednej osoby GDPR 3/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   9.4.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
47. Telefón, mobilná sieť 3/2020 20,00 110700292   9.4.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
48. Revízia šikmej schodiskovej plošiny 111,60   7/2020 9.4.2020 ARES s.r.o., Športová 5, Bratislava, IČO: 31363822, DIČ:2020336626
49. Telefón, pevná linka, internet 3/2020 136,01 1010243602   9.4.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
50. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   9.4.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
51. Stravné lístky 3/2020 1032,54 KZFA/20110901 9/2020 9.4.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
52. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 2,44 2014/1030   9.4.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
53. Vodné,stočné 4/2020 15,00 284/2016   14.4.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
54. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 3/2020 60,00 1/2015   14.4.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
55. Plyn  elokov.pracovisko 5/2020 139,00 9102982603   4.5.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
56. Telefón, mobilná sieť 4/2020 20,00 110700292   4.5.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
57. Výkon zodpovednej osoby GDPR 3/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   4.5.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
58. Stravné lístky 4/2020 780,54 KZFA/20110901 10/2020 4.5.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
59. Licencia SW účtovníctvo WinIBEU na rok 2020 83,65 P_33/2009   6.5.2020 IVES Košice,  Čsl.armády 20, Košice, IČO:00162957, DIČ.2020762480
60. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 21,62 2014/1030   6.5.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
61. Telefón, pevná linka, internet 4/2020 135,83 1010243602   6.5.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
62. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   13.5.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
63. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 4/2020 60,00 1/2015   13.5.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
64. Vodné,stočné 5/2020 15,00 284/2016   13.5.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
65. Bezkontaktný teplomer 2ks 144,00   11/2020 21.5.2020

IMAO electric Pov.Bystrica, Mládežnícka 108, IČO:44007841, DIC:2022543787

66. Ochranné štíty 205,09   12/2020 25.5.2020 aleco media, Matúškova 1630/1, Dolný Kubín, IČO:52094685, DIČ: 2120899660
67. Stravné lístky 5/2020 861,54 KZFA/20110901 13/2020 1.6.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
68. Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   1.6.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
69. Telefón, mobilná sieť 5/2020 20,00 110700292   1.6.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
70. Plyn elokované pracovisko 6/2020 139,00 9102982603   3.6.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
71. Telefón, pevná linka, internet 5/2020 261,92 1010243602   9.6.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
72. Služby technika BOZP,CO,PO a ZS I.polrok 115,00 11/2015   10.6.2020 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33 DK, IČO:40974090, DIČ:1021328693
73. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   10.6.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
74. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 5/2020 60,00 1/2015   11.6.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
75. Tlačivá - osobný spis klienta 297,60   14/2020  18.6.2020 Ján Vrábeľ, ul.Tulská 1989/6, Dolný Kubín, IČO:10851941, DIČ:1020462850
76. Vodné,stočné 6/2020 15,00 284/2016   22.6.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
77. Výroba štítku na pečiatku  20,10   15/2020 26.6.2020 BASKO, Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín, IČO:46477675, DIČ: 2023394780
78. 3 ks kartotéka - lístkovnica kovová 630,00   16/2020 26.6.2020 B2B partner, Šulekova 2, Bratislava, IČO:44413467, DIČ:2022691924
79. Prevádzkové náklady J.Ťatliaka 2051/8- II Q. 1503,28     26.6.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
80. Telefón, mobilná sieť 6/2020 20,00 110700292   29.6.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
81.