Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2020

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 12/2019 16,01 2014/1030 - 2.1.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
2. Telefón, mobilná sieť 12/2019 20,00 110700292   2.1.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
3. Predplatné časopisu Psychologie 28,00     12.1.2020 MAGNETPress, Šustekova 8, Bratislava, IČO:31356958, DIČ:2020295948
4. Výkon zodpovednej osoby GDPR 1/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   12.1.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
5. Internet J.Ťatliaka 2051,  12/2019 15,79 1100041816   12.1.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
6. Odborná prehliadka, revízia plynového zariadenia 115,00   1/2020 12.1.2020 REPLYN, J.Hlbočan,, Dolina 14 Zázrivá,IČO:40971911, DIČ:1021453334
7. Telefón, pevná linka, internet 12/2019 136,07 1010243602   12.1.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
8. Vodné, stočné 1/2020 15,00 284/2016   12.1.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
9. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 12/2019 7,70 2014/1030   14.1.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
10. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 12/2019 60,00 1/2015   14.1.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
11. Licencia mzdový SW na rok 2020 169,68 14910   15.1.2020 VEMA Ba, Plynárenská  7/C, IČO31355374, DIČ:2020106682
12. Nedoplatok elektrická energia 2018 8,60 32004296/2006   15.1.2020 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
13. Nedoplatok plyn elokov.pracovisko CPPPaP 43,73 9102982603   20.1.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
14. Plyn  1/2020 elokov.pracovisko CPPPaP 139,00 9102982603   20.1.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
15. Telefón, mobilná sieť 1/2020 20,00 110700292   5.2.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
16. Výkon zodpovednej osoby GDPR 2/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   5.2.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
17. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 1/2020 60,00 1/2015   7.2.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
18. Elektrická energia, I.polrok 2020 219,00 32004296/2006   10.2.2020 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
19. Plyn  2/2020 elokov.pracovisko CPPPaP 139,00 9102982603   10.2.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
20. Telefón, pevná linka, internet 1/2020 137,00 1010243602   10.2.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
21. Vodné,stočné 2/2019 15,00 284/2016   10.2.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
22. Internet J.Ťatliaka 2051, 1/2020 15,79 1100041816   10.2.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
23. Predplatné časopisu  Alkoholizmus a drogové závislosti 10,00     10.2.2020 Vydavat.OBZOR, Exnárova 7, Bratislava, IČO:35708956, DIČ:202024974
24. Stravné lístky január 2020 848,04 KZFA/20110901 2/2020 10.2.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
25. Vodné,stočné 2/2019(vrátené) 15,00 284/2016   17.2.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
26. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 1/2020 11,57 2014/1030   17.2.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
27. Psychologické testy 1110,00   5/2020 25.2.2020

František Rišiaň Zrno - reklamná agentúra, Gen.Svobodu 945/18 Dolný Kubín, IČO: 10846301,DIČ:1020464500

28. Telefón, mobilná sieť 2/2020 20,00 110700292   9.3.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
29. Stravné lístky február 2020 749,04 KZFA/20110901   9.3.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
30. Výpočtová technika, PC myši, skartovačka, servisné PC  služby 423,93   31/2019 9.3.2020 BM Comp Dolný Kubín, Radlinského 1729, DK IČO: 47174200, DIČ:2023787227
31. Plyn elokované pracovisko CPPPaP 139,00 9102982603   9.3.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
32. Telefón, pevná linka, internet Ťatliaka 136,07 1010243602   9.3.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
33. Internetová doména cpppapdk 23,88 74198780   9.3.2020 crooce.com, Panenská 24, Bratislav a, IČO:36776297, DIIČ:2022236315
34. Plynový kotol elokov.pracovisko CPPPaP 1674,00   3/2020 9.3.2020 SIGAS, 29.augusta  77/18 Dolný Kubín, IČO: 45958564, DIČ:2023163626
35. Zásobník TÚV, revízia, inštalácia zaškolenie 1674,00   4/2020 9.3.2020 SIGAS, 29.augusta  77/18 Dolný Kubín, IČO: 45958564, DIČ:2023163626
36. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,60     9.3.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
37. Prevádzkové náklady J.Ťatliaka 2051/8- I.Q. 1503,28     9.3.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
38. Výkon zodpovednej osoby GDPR 3/2020 42,00     11.3.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
39. Poplatok za komunálny odpad elokov.pracovisko CPPPaP 117,12     11.3.2020 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2 DK, IČO:00314463,DIČ:2021339254
40. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   11.3.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
41. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2020 60,00 1/2015   19.3.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
42. Vodné,stočné 2/2019 15,00 284/2016   19.3.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
43. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 28,18 2014/1030   19.3.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
44. Servis a údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta 455,23   8/2020 20.3.2020 Konica Minolta  Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO:31338551, DIČ:2020319092
45. Plyn  elokov.pracovisko 4/2020 139,00 9102982603   6.4.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
46. Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   9.4.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
47. Telefón, mobilná sieť 3/2020 20,00 110700292   9.4.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
48. Revízia šikmej schodiskovej plošiny 111,60   7/2020 9.4.2020 ARES s.r.o., Športová 5, Bratislava, IČO: 31363822, DIČ:2020336626
49. Telefón, pevná linka, internet 3/2020 136,01 1010243602   9.4.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
50. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   9.4.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
51. Stravné lístky 3/2020 1032,54 KZFA/20110901 9/2020 9.4.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
52. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 2,44 2014/1030   9.4.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
53. Vodné,stočné 4/2020 15,00 284/2016   14.4.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
54. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 3/2020 60,00 1/2015   14.4.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
55. Plyn  elokov.pracovisko 5/2020 139,00 9102982603   4.5.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
56. Telefón, mobilná sieť 4/2020 20,00 110700292   4.5.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
57. Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   4.5.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
58. Stravné lístky 4/2020 780,54 KZFA/20110901 10/2020 4.5.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
59. Licencia SW účtovníctvo WinIBEU na rok 2020 83,65 P_33/2009   6.5.2020 IVES Košice,  Čsl.armády 20, Košice, IČO:00162957, DIČ.2020762480
60. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 21,62 2014/1030   6.5.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
61. Telefón, pevná linka, internet 4/2020 135,83 1010243602   6.5.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
62. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   13.5.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
63. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 4/2020 60,00 1/2015   13.5.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
64. Vodné,stočné 5/2020 15,00 284/2016   13.5.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
65. Bezkontaktný teplomer 2ks 144,00   11/2020 21.5.2020

IMAO electric Pov.Bystrica, Mládežnícka 108, IČO:44007841, DIC:2022543787

66. Ochranné štíty 205,09   12/2020 25.5.2020 aleco media, Matúškova 1630/1, Dolný Kubín, IČO:52094685, DIČ: 2120899660
67. Stravné lístky 5/2020 861,54 KZFA/20110901 13/2020 1.6.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
68. Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   1.6.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
69. Telefón, mobilná sieť 5/2020 20,00 110700292   1.6.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
70. Plyn elokované pracovisko 6/2020 139,00 9102982603   3.6.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
71. Telefón, pevná linka, internet 5/2020 261,92 1010243602   9.6.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
72. Služby technika BOZP,CO,PO a ZS I.polrok 115,00 11/2015   10.6.2020 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33 DK, IČO:40974090, DIČ:1021328693
73. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   10.6.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
74. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 5/2020 60,00 1/2015   11.6.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
75. Tlačivá - osobný spis klienta 297,60   14/2020  18.6.2020 Ján Vrábeľ, ul.Tulská 1989/6, Dolný Kubín, IČO:10851941, DIČ:1020462850
76. Vodné,stočné 6/2020 15,00 284/2016   22.6.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
77. Výroba štítku na pečiatku  20,10   15/2020 26.6.2020 BASKO, Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín, IČO:46477675, DIČ: 2023394780
78. 3ks kartotéka - lístkovnica kovová 630,00   16/2020 26.6.2020 B2B partner, Šulekova 2, Bratislava, IČO:44413467, DIČ:2022691924
79. Prevádzkové náklady J.Ťatliaka 2051/8- II Q. 1503,28     26.6.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
80. Telefón, mobilná sieť 6/2020 20,00 110700292   29.6.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
81. Výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   2.7.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
82. Stravné lístky 6/2020 938,04 KZFA/20110901   2.7.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
83. Plyn elokované pracovisko 7/2020 139,00 9102982603   2.7.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
84. Telefón, pevná linka, internet 6/2020 158,40 1010243602   2.7.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
85. Kancelársky a spotrebný materiál (I.polrok) 846,01   28/2020 9.7.2020 ORSA Gen.Svobodu 2674/34 D.Kubín, IČO:31045901, DIČ:1020465600
86. Vodné, stočné 7/2020 15,00 284/2016   9.7.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
87. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   9.7.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
88. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - III.Q 309,60     9.7.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
89. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 6/2020 60,00 1/2015   9.7.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
90. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 84,59 2014/1030   10.7.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
91. Odborná literatúra pre logopéda 38,20   17/2020 17.7.2020 INFRA Slovakia,Veľké Leváre 875, IČO 44752423,DIČ:2022812572 
92. Telefón, mobilná sieť 7/2020 20,00 110700292   5.8.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
93. Stravné lístky 7/2020 569,04 KZFA/20110901   5.8.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
94. Plyn elokované pracovisko 8/2020 139,00 9102982603   6.8.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
95. Výkon zodpovednej osoby GDPR 8/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   6.8.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
96. Elektrická energia II.polrok 219,00 32004296/2006   6.8.2020 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
97. Vodné, stočné 8/2020 15,00 284/2016   6.8.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
98. Telefón, pevná linka, internet 7/2020 135,83 1010243602   6.8.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
99. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   19.8.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
100. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 7/2020 60,00 1/2015   19.8.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036

101.

Poistenie budovy elok.pracoviska M.R.Štefánika 1810/15 158,63 511001817   19.8.2020 Allianz SP,Štúrova7, Košice, IČO:00151700, DIČ:2020374862
102. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 32,23 2014/1030   19.8.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
103. Kontrola hasiacich prístrojov, oprava, tlaková skúška 62,40     19.8.2020 Rastislav Škvarka,Hamuljakova 1491/22,DOlný Kubín, IČO:37361490, DIČ:1045036597
104. Prevádzkové náklady J.Ťatliaka 2051/8- III Q. 1503,28     31.8.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
105. Telefón, mobilná sieť 8/2020 22,26 110700292   2.9.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
106. Stravné lístky 8/2020 384,54 KZFA/20110901     UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
107. Výkon zodpovednej osoby GDPR 9/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   4.9.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:212035704
108. Plyn elokované pracovisko 9/2020 139,00 9102982603   4.9.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
109. Vložné školenie špec.pedagóg 139,00     16.9.2020 OZ Zippy, Hrušková 9912/9A Bratislava, IČO:51717514
110. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 8/2020 60,00 1/2015   16.9.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
111. Internet J.Ťatliaka 2051/8 (8/2020) 15,79 1100041816   10.9.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
112. Telefón, pevná linka, internet 8/2020 134,53 1010243602   16.9.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
113. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 7,22 2014/1030   16.9.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
114. Vodné, stočné 15,00 284/2016   16.9.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
115. Psychodiagnostické testy 133,84   24/2020 1.10.2020 Psychoprof Nové Zámky, Sládkovičova 7, IČO:34132988, DIČ:2020414803
116. Plyn elokované pracovisko 10/2020 139,00 9102982603   1.10.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
117. Výkon zodpovednej osoby GDPR 10/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   1.10.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
118. Vodné, stočné 15,00 284/2016   1.10.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
119. Telefón, mobilná sieť 9/2020 25,00 110700292   1.10.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
120. Psychodiagnostické testy 202,40   23/2020 5.10.2020 Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770, DIČ: 2020304132
121. Stravné lístky 9/2020 848,04 KZFA/20110901   5.10.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
122. Platba do Fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 309,60     7.10.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
123. Prevádzkové náklady J.Ťatliaka 2051/8- IV. Q 1503,28     7.10.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
124. Telefón, pevná linka, internet 9/2020 133,82 1010243602   8.10.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
125. Internet J.Ťatliaka 2051/8 (9/2020) 15,79 1100041816   12.10.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
126. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 9/2020 60,00 1/2015   12.10.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
127. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 17,47 2014/1030   12.10.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
128. Vodné, stočné 15,00 284/2016   12.10.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
129. Materiál - podlahová krytina s prísl. 179,80   30/2020 2.11.2020 F-PARKET, Námestovo, IČO:47717947,DIČ:2024085360
130. Výkon zodpovednej osoby GDPR 11/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   2.11.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
131. Telefón, mobilná sieť 10/2020 25,00 110700292   2.11.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
132. Kancelárska stolička 2ks 208,80   31/2020 3.11.2020 B2B partner Bratislava, IČO:44413467, DIČ:2022691924
133. Predplatné časpisu Psychologie dnes 28,00     3.11.2020 Magnet PRESS Bratislava, IČO: 31356958, DIČ:2020295948
134. Plyn elokované pracovisko 11/2020 139,00 9102982603   3.11.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
135. Internet J.Ťatliaka 2051/8 (10/2020) 15,79 1100041816   16.11.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
136. Stravné lístky 10/2020 1030,54 KZFA/20110901   16.11.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
137. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 10/2020 60,00 1/2015   16.11.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
138. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 14,23 2014/1030   16.11.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
139. Telefón, pevná linka, internet 10/2020 137,47 1010243602   16.11.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
140. Vodné, stočné 15,00 284/2016   16.11.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
141. Kancelársky a spotrebný materiál 717,07   29/2020 25.11.2020 ORSA Gen.Svobodu 2674/34 D.Kubín, IČO:31045901, DIČ:1020465600
142. Telefón, mobilná sieť 11/2020 25,00 110700292   1.12.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
143. Stravné lístky 11/2020 875,54   38/2020 1.12.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
144. Podlahový vysávač 149,00   36/2020 1.12.2020 FAST plus Bratislava, IČO:35712783, DIČ:2020227616
145. Výkon zodpovednej osoby GDPR 12/2020 42,00 ZO/2018A14722-1   1.12.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
146. Plyn elokované pracovisko 12/2020 139,00 9102982603   8.12.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
147. Stravné lístky december 2020 860,54 KZFA/20110901   8.12.2020 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
148. Služby technika BOZP,CO,PO a ZS II.polrok 115,00 11/2015   8.12.2020 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33 DK, IČO:40974090, DIČ:1021328693
149. Telefón, mobilná sieť 11/2020 3,56 88511735   8.12.2020 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
150. Vodné, stočné 15,00 284/2016   8.12.2020 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
151. Telefón, pevná linka, internet 11/2020 134,12 1010243602   8.12.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
152. Internet J.Ťatliaka 2051/8 (11/2020) 15,79 1100041816   9.12.2020 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
153. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 11/2020 60,00 1/2015   14.12.2020 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
154. Psychodiagnostické testy 2483,48   37/2020 14.12.2020 Hogrefe Testcenstrum A.Staška 78, Praha IČO:26159392, DIČ: 26159392
155. rokovacia stolička Tavruss 15 ks 278,85   38/2020 14.12.2020 A-PEMA Martin, Hurbanova 3807, IČO: 43850863, DIČ: 2022489139
156. Kancelársky nábytok 345,00   39/2020 14.12.2020 JYSK Šoltésovej14, Bratislava IČO:35974133, DIČ:2022117900
157. Kancelársky nábytok 499,55   40/2020 15.12.2020 TEMPO Kondela Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO:36409154, DIČ:2020130035
158. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 17,89 2014/1030   15.12.2020 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
159. Materiál - podlahová krytina s prísl.,  299,60   41/2020 15.12.2020 F-PARKET, Námestovo, IČO:47717947,DIČ:2024085360
160. Koberec 80,90   42/2020 15.12.2020 F-PARKET, Námestovo, IČO:47717947,DIČ:2024085360
161. Kancelársky a spotrebný materiál 491,43   43/2020 15.12.2020 ORSA Gen.Svobodu 2674/34 D.Kubín, IČO:31045901, DIČ:1020465600