Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2019

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1. Výkon zodpovednej osoby GDPR 42,00 ZO/2018A14722-1   2.1.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
2. Telefón, mobilná sieť 12/2018 20,00 110700292   4.1.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
3. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 12/2018 60,00 1/2015   15.1.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
4. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 18,07 2014/1030   15.1.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
5. Odborná prehliadka, revízia plynového zariadenia 95,00   1/2019 15.1.2019 REPLYN, J.Hlbočan,, Dolina 14 Zázrivá,IČO:40971911, DIČ:1021453334
6. Telefón, pevná linka, internet 12/2018 136,33 1010243602   15.1.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
7. Plyn záloha 1/2019 166,00 9102982603   16.1.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
8. Vodné,stočné 1/2019 15,00 284/2016   18.1.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
9. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 1/2019 60,00 1/2015   18.1.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
10. Licencia mzdový SW na rok 2019 163,92 14910   18.1.2019 VEMA Ba, Plynárenská  7/C, IČO31355374, DIČ:2020106682
11. Preplatok elektrická energia 2018 -33,24 32004296/2006   28.1.2019 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
12. Preplatok plyn 2018 -112,04 9102982603   29.1.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
13. Výkon zodpovednej osoby GDPR 2/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   5.2.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
14. Telefón, mobilná sieť 1/2019 20,00 110700292   5.2.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
15. Telefón, pevná linka, internet 1/2019 136,85 1010243602   5.2.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
16. Plyn záloha 2/2019 166,00 9102982603   5.2.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
17. Stravné lístky 1/2019 821,04 KZFA/20110901 2/2019 5.2.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
18. Vodné,stočné 2/2019 15,00 284/2016   14.2.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
19. Elektrická energia, I.polrok 209,00 32004296/2006   14.2.2019 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
20. Prevádzkové náklady J.Ťatliaka 2051/8- I.Q. 914,16 10119   14.2.2019 Spoločnenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
21. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,82 10119   14.2.2019 Spoločnenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
22. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 36,84 2014/1030   14.2.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
23. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2019 60,00 1/2015   14.2.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
24. Predplatné časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti 10,00     4.3.2019 Vydavat.OBZOR, Exnárova 7, Bratislava, IČO:35708956, DIČ:202024974
25. Výkon zodpovednej osoby GDPR 3/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   4.3.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
26. Telefón, pevná linka, internet 2/2019 136,63 1010243602   4.3.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
27. www.internetová doména 23,88 74198780   4.3.2019 crooce.com, Panenská 24, Bratislav a, IČO:36776297, DIIČ:2022236315
28. Telefón, mobilná sieť 2/2019 20,00 110700292   4.3.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
29. Stravné lístky 2/2019 816,54 KZFA/20110901 3/2019 4.3.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
30. Plyn záloha 3/2019 166,00 9102982603   4.3.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
31. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 3/2019 60,00 1/2015   11.3.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
32. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 31,85 2014/1030   15.3.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
33. Vodné,stočné 3/2019 15,00 284/2016   15.3.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
34. Telefón, mobilná sieť 3/2019 20,00 110700292   3.4.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
35. Plyn záloha 4/2019 166,00 9102982603   3.4.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
36. Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   3.4.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
37. Stravné lístky 3/2019 726,54 KZFA/20110901 4/2019 3.4.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
38. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 4/2019 60,00 1/2015   12.4.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
39. Telefón, pevná linka, internet 3/2019 135,83 1010243602   12.4.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
40. Odborná literatúra, pracovné zošity 109,10   5/2019 12.4.2019 Infra Slovakia J.Hollého 875, Veľké Leváre, IČO:44752423, DIČ:2022812572
41. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 47,35 2014/1030   12.4.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
42. Internet J.Ťatliaka 2051, zavedenie služby, 4/2019 66,07 1100041816 6/2019 12.4.2019 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
43. Vodné,stočné 4/2019 15,00 284/2016   12.4.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
44. Prevádzkové náklady J.Ťatliaka 2051/8- II.Q. 914,16 10119   12.4.2019 Spoločnenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
45. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,82 10119   12.4.2019 Spoločnenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
46. Licencia SW účtovníctvo WinIBEU na rok 2019 83,65 P_33/2009   12.4.2019 IVES Košice,  Čsl.armády 20, Košice, IČO:00162957, DIČ.2020762480
47. Psychodiagnostické testy 245,30   7/2019 26.4.2019

Psychodiagnostika Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770, DIČ:2020304132

48. Sieť tieniaca MEDIUMTEX 1,5x10m 65,59   8/2019 2.5.2019 ELEINŠTALA Beňovolehotská 2120/16 D.Kubín, IČO:36841480, DIČ:2022455006
49. Pečiatka ZFK, zjednodušená podľa §7 zák. 357/2015 Z.z. 73,69   9/2019 2.5.2019 Pečiatky-vizitky Śafárikova 21, Rožňava, IČO:31735347, DIČ:2020483443
50. Telefón, mobilná sieť 4/2019 20,00 110700292   29.4.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
51. Odborná literatúra 25,30   10/2019 29.4.2019 Infra Slovakia J.Hollého 875, Veľké Leváre, IČO:44752423, DIČ:2022812572
52. Stravné lístky 4/2019 672,54 KZFA/20110901 11/2019 2.5.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
53. Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   2.5.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
54. Psychodiagnostické testy 533,50   12/2019 2.5.2019 Psychodiagnostika Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770, DIČ:2020304132
55. Plyn záloha 5/2019 166,00 9102982603   3.5.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
56. Kancelársky a spotrebný materiál 449,19   13/2019 7.5.2019 ORSA, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901,DIČ:1020465600
57. Sieť tieniaca MEDIUMTEX  45,79   14/2019 7.5.2019 ELEINŠTALA Beňovolehotská 2120/16 D.Kubín, IČO:36841480, DIČ:2022455006
58. Telefón, pevná linka, internet 2/2019 135,83 1010243602   13.5.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
59. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 11,54 2014/1030   13.5.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
60. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   13.5.2019 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
61. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 5/2019 60,00 1/2015   14.5.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
62. Vodné,stočné 5/2019 15,00 284/2016   24.5.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
63. Telefón, mobilná sieť 5/2019 20,53 110700292   3.6.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
64. Poplatok za komunálny odpad 87,60 420051   22.5.2019 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2 DK, IČO:00314463,DIČ:2021339254
65. Plyn záloha 6/2019 166,00 9102982603   3.6.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
66. Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   3.6.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
67. Stravné lístky 5/2019 1005,54 KZFA/20110901 15/2019 3.6.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
68. Telefón, pevná linka, internet 5/2019 142,76 1010243602   3.6.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
69. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   3.6.2019 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
70. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 5/2019 60,00 1/2015   3.6.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
71. Vodné,stočné 6/2019 15,00 284/2016   3.6.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
72. Služby BOZP,CO,PO a PZS I.polrok 115,00 11/2015   26.6.2019 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33, DK, IČO:40974090, DIČ:1021328693
73. SW Služby Štátna pokladnica 33,60   22/2019 27.6.2019 PC plus, Jaroslav Randják, Rabča, IČO:40986411, DIČ:1049396260
74. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 26,95 2014/030   27.6.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
75. Stravné lístky 6/2019 794,04 KZFA/20110901 17/2019 2.7.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
76. Plyn záloha 7/2019 166,00 9102982603   2.7.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
77. Výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   2.7.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
78. Telefón, mobilná sieť 6/2019 20,17 110700292   2.7.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
79. Vodné,stočné7/2019 15,00 284/2016   10.7.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
80. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 6/2019 60,00 1/2015   10.7.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
81. Telefón, pevná linka, internet 6/2019 136,18 1010243602   10.7.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
82. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   10.7.2019 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
83. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 28,62 2014/1030   22.7.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
84. USB Token Št.pokladnica 97,56   16/2019 22.7.2019 PosAm s.r.o.Bajkalská 28, Bratislava IČO: 31365078, DIČ:2020315440
85. Telefón, mobilná sieť 7/2019 20,00 110700292   1.8.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
86. Výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   1.8.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
87. Vodné,stočné 8/2019 15,00 284/2016   1.8.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
88. Elektrická energia elokované pracovisko 209,00 3200429500   1.8.2019 SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,IČO:36403008,DIČ:2020106682
89. Tlačiareň HP MFP M28w 158,98   19/2019 9.8.2019 BMcomp, Radlinského 1729, D.Kubín, IČO:47174200, DIČ:2023787227
90. Telefón, pevná linka, internet 7/2019 135,83 1010243602   9.8.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
91. Prevádzkové náklady SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - III.Q 304,36     9.8.2019 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
92. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - III.Q 1532,30     9.8.2019 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
93. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 7/2019 60,00 1/2015   9.8.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
94. Poistné budova M.R.Štefánika 1850/15 158,63 511001817   9.8.2019 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Štúrova7 Košice, IČO:00151700 DIČ:2020374862
95. Služby PaM 120,00   20/2019 9.8.2019 Ivana Dubovská, Odbojárov1955/15,D.Kubín, IČO:46343679, DIČ:1046554168
96. Plyn záloha 8/2019 166,00 9102982603   9.8.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
97. Stravné lístky 7/2019 429,54 KZFA/20110901 18/2019 9.8.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
98. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 9,31 2014/1030   9.8.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
99. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79 1100041816   15.8.2019 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
100. Antivírus AVG 426,31     26.8.2019 Solitea Slovensko Plynárenská 7/C Bratislava, IČO:36237337, DIČ:2020193890
101. Telefón mobilná sieť 8/2019 20,00 110700292   4.9.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
102. Plyn záloha 9/2019 488,04 9102982603   4.9.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
103. Stravné lístky 8/2019 488,04 KZFA/20110901 21/2019 4.9.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
104. Plyn záloha 9/2019 166,00 9102982603   4.9.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
105. Internet J.Ťatliaka 15,79 1100041816   10.9.2019 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
106. Telefón, pevná linka, internet 8/2019 135,83 1010243602   10.9.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
107. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 7/2019 60,00 1/2015   11.9.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
108. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 12,66 2014/1030   16.9.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
109. Vodné,stočné 8/2019 15,00 284/2016   16.9.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
110. Nedoplatok  Vodné,stočné 2019 58,63 284/2016   1.10.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
111. Telefón mobilná sieť 9/2019 20,00 110700292   1.10.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
112 Výkon zodpovednej osoby GDPR 9/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   1.10.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
113. Plyn záloha 10/2019 166,00 9102982603   2.10.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
114. Stravné lístky 9/2019 996,54 KZFA/20110901   8.10.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
115. Psychodiagnostické testy 68,92 -   8.10.2019 Psychoprof Nové Zámky
116. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 29.38 2014/1030   8.10.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
117. Vodné,stočné 9/2019 15,00 284/2016   8.10.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
118. Internet J.Ťatliaka 15,79 1100041816   11.10.2019 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
119. Telefón, pevná linka, internet 9/2019 136,13 1010243602   11.10.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
120. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 9/2019 60,00 1/2015   11.10.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
121. Telefón mobilná sieť 9/2019 20,00 110700292   4.11.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
122. Telefón, pevná linka, internet 10/2019 136,81 1010243602   8.11.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
123. Internet J.Ťatliaka 15.79 1100041816   8.11.2019 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
124. Výkon zodpovednej osoby GDPR 9/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   8.11.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
125. Plyn záloha 10/2019 166,00 9102982603   8.11.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
126. Vystavenie mimoriadnej vyúčtovacej faktúry za rok 2019 18,00 -   8.11.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
127. Preplatok plyn 2019 -506,93 9102982603   8.11.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
128. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 10/2019 60,00 1/2015   8.11.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
129. Prenájom a ozvučenie Burza 2019 264,50   25/2019 8.11.2019 MsKS Dolný Kubín, Nám.Slobody 1
130. Vodné,stočné 10/2019 15,00 284/2016   8.11.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
131. Vložné školenie JUDR. Bedlovičová 45,00 284/2016   14.11.2019 JUDr.Bedlovičová, vzdel agentúra IČO: 52587657 Bratislava
132. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 22,37 2014/1030   14.11.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
133. Stravné lístky 10/2019 1037,04 KZFA/20110901 27/2019 14.11.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
134. Prevádzkové náklady J.Ťatliaka 2051/8- IV.Q. 1431,55     2211.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
135. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - IV.Q 304,36     22.11.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
136. Cateringové služby BURZA 2019 595,60   26/2019 22.11.2019 Catering&Consulting , Okružná 1258/50 DK? IČO? 36677841, DIČ:2022251946
137. Internet J.Ťatliaka 15,97 1100041816   22.11.2019 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
138. Psychodiagnostické testy 71,50   23/2019 26.11.2019 Psychodiagnostika Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770, DIČ:2020304132
139. Plyn záloha 11/2019 166,00 9102982603   2.12.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
140. Služby BOZP,CO,PO a PZS II.polrok 115,00 11/2015   2.12.2019 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33, DK, IČO:40974090, DIČ:1021328693
141. Výkon zodpovednej osoby GDPR 42,00 ZO/2018A14722-1   2.12.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
142. Telefón mobilná sieť 11/2019 20,00 110700292   2.12.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
143. Stravné lístky 11/2019 749,00 KZFA/20110901 28/2019 3.12.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
144. Vodné,stočné 11/2019 15,00 284/2016   6.12.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
145. Telefón, pevná linka, internet 11/2019 136,51 1010243602   6.12.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
146. Stravné lístky 12/2019 483,54 KZFA/20110901 29/2019 9.12.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
147. Kancelársky a spotrebný materiál 257,02   30/2019 12.12.2019 ORSA, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901,DIČ:1020465600
148. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 11/2019 60,00 1/2015   12.12.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
149. Výpočtová technika, server (2x) SW vybavenie 4334,00   31/2019 16.12.2019 BM Comp Dolný Kubín, Radlinského 1729, DK IČO: 47174200, DIČ:2023787227
150. Kancelársky a spotrebný materiál 15,48   32/2019 16.12.2019 ORSA, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901,DIČ:1020465600