Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2016

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
lnenia
1. Činnosť technika BOZP a PO (II.polrok 2015) 115,00 112015   30.12.2015

Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33 IČO:40974090 DIČ:10211328693

2. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 11/2015 60,00 1/2015   30.12.2015 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
3. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 12/2015 60,00 1/2015 46/2016 30.12.2015 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
4. Telefón, internet 11/2015 124,78 1010243602   30.12.2015 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
5. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 21,17 2014/1030   31.12.2015 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
6. Telefón, mobilná sieť 28,49 110700292   7.1.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
7. Licencia mzdový SW na rok 2016 128,64 14910   11.1.2016 VEMA Bratislava, Prievozská 14/A IČ:31355374, DIČ: 2020291471
8. Telefón, internet 12/2015 97,31 1010243602   11.1.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
9. Odborná prehliadka-revízia plynového zariadenia 95,00   1/2016 18.1.2016 REPLYN, J.Hlbočan Zázrivá, IČO:40971911, DIČ: 1021453334
10. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 16,42 2014/1030   18.1.2016 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
11. Preplatok el. energia za rok 2015 +19,22 32004296/2006   18.1.2016 SSE Pri Rajčianke 8591/4B Bratislava, IČO:36403008, DIČ:2020106682
12. Plyn záloha 1/2016 167,00 9102982603   18.1.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
13. Plyn - nedoplatok za rok 2015 143,71 9102982603   18.1.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
14. Psychologické testy - zánamové hárky 131,01   2/2016 18.1.2016 PSYCHOPROF, s.r.o. SLádkovičova7, Nové Zámky, IČO:34132988, DIČ:2020414803
15. Vložné školenie Martišová, Kurillová 140,00   3/2016 21.1.2016 Inštitút psychoterapie a socioterapie Gercenova 6/A,Bratislava, IČO:31817530, DIČ: 2021761555
16. Internetové služby J.Ťatliaka 30,00 378/2014     LED DISPLAY s.r.o. Dolný Kubín,  IČO:36661872, DIČ:2022224864
17. PC pre VEMA PaM a  WinIBEU s prísl. 467,00   4/2016 26.1.2016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nadOr. 292, IČO. 37356801, DIČ: 1020085143
18. Údržba kopírovacieho stroja M.R.Štefánika 213,07   5/2016 26.1.2016 KONICA MINOLTA Galvaniho17/B,Bratislava, IČO:31338551,DIČ:2020319092
19. Telefón, mobilná sieť 1/2016 28,39 110700292   1.2.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
20. Stravné lístky 1/2016 616,14 KZFA/20110901 6/2016 2.2.2016 LE ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
21. Plyn záloha 2/2016 167,00 9102982603   3.2.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
22. Elektrická energia I.polrok 232,00 32004296/2006   10.2.2016 SSE Pri Rajčianke 8591/4B Bratislava, IČO:36403008, DIČ:2020106682
23. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 20,54 2014/1030   10.2.2016 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
24. Prevádzkové náklady SZPB, Ťatliaka I.Q 914,16 10116   10.2.2016 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ: 2020997099
25. Príspevky do Fondu orpáv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín I.Q 309,82 10116   10.2.2016 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ: 2020997099
26. Telefón, internet 1/2016 99,98 1010243602   11.2.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
27. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 1/2016 60,00 1/2015   11.2.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
28. Psychologické poradenstvo (lektor) 120,00   7/2016 12.2.2016 Dr.Milan Zacharovský,Bystrická cesta76, Ružomberok, IČO:37573497,DIC:102173109
29. Poplatok za používanie domény www 23,88 74198780   15.2.2016 CROOCE.com,Panenská 24, Bratislava IČO: 36776297,DIČ:2022374684
30. Miestny poplatok za komunálny odpad 87,84 1620190878   19.2.2016 Mesto Dolný kubínHviezdoslavovo námj. 1651/2 IČO:00314463,DIČ:2021339254
31. Telefón, mobilná sieť 2/2016 28,39 110700292   1.3.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
32. Stravné lístky 2/2016 764,34 KZFA/20110901 8/2016 2.3.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
33. Telefón, internet 2/2016 90,55 1010243602   11.3.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
34. Predplatné "Alkoholizmus a drogové závislosti" 1-4/2016 10,00 5020413   11.3.2016 Vydavateľstvo OBZOR,Exnárova 7,Bratislava IČO:35708956,DIČ:2020249748
35. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 2/2016 60,00 1/2015   11.3.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
36. Plyn záloha 2/2016 167,00 9102982603   11.3.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
37. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 46,74 2014/1030   11.3.2016 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
38. Vložné školenie socialna prac. 45,00   9/2016 8.3.2016 EDOS-PEM Temantínska 4, Bratislava, IČO:36287229,DIČ:2022161768
39. Telefón, internet 3/2016 28,39 1010243602   1.4.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
40. Stravné lístky 3/2016 627,84 KZFA/20110901 10/2016 4.4.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
41. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 3/2016 60,00 1/2015   5.4.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
42. Plyn záloha 3/2016 167,00 9102982603   5.4.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
43. Telefón, internet 3/2016 90,78 1010243602   7.4.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
44. Psychodiagnostické testy 224,40   11/2016 14.4.2016 Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770,DIČ:2020304132
45. Internetové služby J.Ťatliaka 30,00 378/2014   14.4.2016 LED DISPLAY s.r.o. Dolný Kubín,  IČO:36661872, DIČ:2022224864
46. Servis WinIBEU 30,00   12/2016 14.4.2016 RDS Group.Vavrečka 93, IČO:46135677,DIČ:2023244190
47. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 35,95 2014/1030   18.4.2016 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
48. Výroba pečiatky drevenej FK 26,60   13/2016 18.4.2016 BASKO s.r.o., Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín, IČO:46477675, DIČ:2023394780
49. Stravné lístky 4/2016 616,14 KZFA/20110901 14/2016 2.5.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
50. Telefón, mobilná sieť 4/2016 28,49 110700292   2.5.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
51. Služby STP APV WinIBEU lic. 83,65 P-00033/2009   3.5.2016 IVES Košice,Čsl.armády 20,IČO:00162957,,DIČ:2020762480
52. Plyn záloha 5/2016 167,00 9102982603   3.5.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
53. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 4/2016 60,00 1/2015   3.5.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
54. Prevádzkové náklady SZPB, Ťatliaka II.Q 914,16 10116   3.5.2016 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ: 2020997099
55 Príspevky do Fondu orpáv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín II.Q 309,82 10116   3.5.2016 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ: 2020997099
56. Kancelársky spotrebný materiál 575,64   15/2016 13.5.2016 ORSA -HUBA Miloš, Gen.svobodu 2674/34 Dolný Kubín, IČO:31045901,DIČ:1020465600
57. Telefón, internet 4/2016 97,87 1010243602   13.5.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
58. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 8,48 2014/1030   13.5.2016 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
59. Stravné lístky 5/2016 822,84 KZFA/20110901 17/2016 2.6.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
60. Vložné školenie Registratúrny poriadok 2 osoby 110,00   16/2016 2.6.2016 EDOS PEM Temantínska 4, Bratislava,IČO:36287229,DIČ:2022161768
61. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 5/2016 60,00 1/2015   2.6.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
62. Telefón, mobilná sieť 5/2016 28,39 110700292   2.6.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
63. Plyn záloha 6/2016 167,00 9102982603   2.6.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
64. Vložné školenie Registratúrny poriadok 2 osoby +110,00 vrátené vložné zrušené školenie   7.6.2016 EDOS PEM Temantínska 4, Bratislava,IČO:36287229,DIČ:2022161768
65. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 26,36 2014/1030   13.6.2016 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
66. Telefón, internet 5/2016 123,32 1010243602   13.6.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
67. Činnosť technika BOZP a PO (I.polrok 2016) 115,00 112015   15.6.2016 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33 IČO:40974090 DIČ:10211328693
68. údržba PC 15,00   18/2016 1.7.2016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nadOr. 292, IČO. 37356801, DIČ: 1020085143
69. Telefón, mobilná sieť 6/2016 28,49 110700292   1.7.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
70. Stravné lístky 6/2016 776,04 KZFA/20110901 19/2016 1.7.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
71. Oprava plynového kotla 40,00   20/2016 1.7.2016 PLYNOSERVIS ELGAS Fr.Gerát,Or.Poruba 191, IČO:37359622,DIČ:1021308794
72. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 6/2016 60,00 1/2015   1.7.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
73. Plyn záloha 7/2016 167,00 9102982603   4.7.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
74. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 19,58 2014/1030   8.7.2016 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
75. Telefón, internet 6/2016 90,47 1010243602   8.7.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
76. internetové služby J.Ťatliaka 30,00 378/2014   14.7.2016 LED DISPLAY s.r.o. Dolný Kubín,  IČO:36661872, DIČ:2022224864
77. Telefón, mobilná sieť 7/2016 30,08 110700292   1.8.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
78. Stravné lístky 7/2016

308,34

KZFA/20110901 21/2016 1.8.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
79. Plyn záloha 8/2016 167,00 9102982603   9.8.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
80. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 7/2016 60,00 1/2015   9.8.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
81. Elektrická energia II.polrok 232,00 32004296/2006   9.8.2016 SSE Pri Rajčianke 8591/4B Bratislava, IČO:36403008, DIČ:2020106682
82. Prevádzkové náklady SZPB, Ťatliaka III.Q 914,16 10116   9.8.2016 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ: 2020997099
83. Príspevky do Fondu orpáv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín III.Q 309,82 10116   9.8.2016 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ: 2020997099
84. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 3,59 2014/1030   12.8.2016 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
85. Telefón, internet 7/2016 90,16 1010243602   12.8.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
86. Stravné lístky 8/2016 319,74 KZFA/20110901 22/2016 2.9.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
87. Poistenie budovy M.R.Štefánika 158,63 511001817   2.9.2016 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa,Štúrova 7 Košice, IČO: 00151700
88. Plyn záloha 9/2016 167,00 9102982603   5.9.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
89. Telefón, mobilná sieť 8/2016 28,39 110700292   5.9.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
90. Didaktický SW -PROJEKT 268,50   23/2016 5.9.2016 Special Consulting Service s.r.o., Hanácka13,Bratislava, IČO:44967284, DIČ:2022887955
91. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 8/2016 60,00 1/2015   6.9.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
92. Telefón, internet  8/2016 90,52 1010243602   12.9.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
93. Materiál na dokončenie altánku 695,00   24/2016 12.9.2016 SoŠ OaS Pelhřimovská 1186/10 Dolný Kubín, IČO:00158518,DIČ:2020565151
94. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 7,73 2014/1030   13.9.2016 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
95. Oprava žalúzií - výmena 50,59   25/2016 16.9.2016 Slovmont M.Brenkus,Okružná 2057/12 D.Kubín, IČO:40976351,DIČ:1021416451
96. Úplný testový súbor SON-R 2/5-7-PROJEKT 1632,00   26/2016 16.9.2016 Hogrefe-Testcentrum s.r.o.A.Staška 78, Praha, IČO:26159392,DIČ:CZ26159392
97. Poštovné a balné k testovému súboru 24,60   27/2016 16.9.2016 Hogrefe-Testcentrum s.r.o.A.Staška 78, Praha, IČO:26159392,DIČ:CZ26159392
98. Psychotesty Logico Primo PROJEKT 119,50   28/2016 28.9.2016 Maquita Nitr.Pravno, Soľná 738/36, IČO:36316881,DIČ:2020078324
99. Psychotesty Logico Picolo PROJEKT 125,00   29/2016 28.9.2016 Maquita Nitr.Pravno, Soľná 738/36, IČO:36316881,DIČ:2020078324
100. Vodné,  stočné 218,21 2842016   3.10.2016 Or.vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, D.Kubín, IČO:36672254,DIČ:2022236315
101. Telefón, mobilná sieť 9/2016 28,39 110700292   3.10.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
102. Stravné lístky 9/2016 740,94 KZFA/20110901 33/2016 3.10.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
103. Oprava, údržba SW PaM 45,00   32/2016 4.10.2016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nadOr. 292, IČO. 37356801, DIČ: 1020085143
104. Plyn záloha 10/2016 167,00 9102982603   4.10.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
105. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 9/2016 60,00 1/2015   4.10.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
106. Seminár pre 30 účastníkov -PPROJEKT "Dajme im príležitosť" stravné (4.10.2016) 126,00   31/2016 5.10.2016 Infinity Relations a.s. Priekopy 20 Bratislava prev.Hotel Orava Srňacie, IČO:35848791, DIČ: 2020289040
107. Seminár pre 30 účastníkov -PPROJEKT "Dajme im príležitosť" prenájom priestorov (4.10.2016) 250,00   30/2016 5.10.2016 Infinity Relations a.s. Priekopy 20 Bratislava prev.Hotel Orava Srňacie, IČO:35848791, DIČ: 2020289040
108. Telefón, internet  9/2016 92,23 1010243602   7.10.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
109. Kancelársky a spotrebný materiál -PROJEKT 240,00   34/2016 12.10.2016 ORSA-Huba Miloš, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901, DIČ:1020465600
110. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 10,51 2014/1030   12.10.2016 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
111. záznamové hárky WISC III SK 64,88   36/2016 18.10.2016 PSYCHOPROF Nové Zámky, Sládkovičova 7, IČO: 34132988, DIČ:2020414803
112. Psychodiagnostické testy 113,63   35/2016 21.10.2016 PSYCHODIAGNOSTIKA mickiewiczova 2, Bratislava, IČO: 31385770, DIČ:2020304132
113. Kancelársky a spotrebný materiál 409,04     21.10.2016 ORSA-Huba Miloš, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901, DIČ:1020465600
114. Odborná lietratúra-PROJEKT 200,00   45/2016 21.10.2016 PORTÁLSlovakia, Horská 810,Veľký Slavkov, IČO: 35463066,DIČ:1043193998
115. Telefón, mobilná sieť 9/2016 28,39 110700292   27.10.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
116. Seminár pre 30 účastníkov -PROJEKT "Dajme im príležitosť" ubytovanie (25.-26.10.2016) 600,00   39/2016 27.10.2016 Infinity Relations a.s. Priekopy 20 Bratislava prev.Hotel Orava Srňacie, IČO:35848791, DIČ: 2020289040
117. Seminár pre 30 účastníkov -PROJEKT "Dajme im príležitosť" prenájom priestorov  (25.-26.10.2016) 150,00   37/2016 27.10.2016 Infinity Relations a.s. Priekopy 20 Bratislava prev.Hotel Orava Srňacie, IČO:35848791, DIČ: 2020289040
118. Seminár pre 30 účastníkov-PROJEKT "Dajme im príležitosť" stravovanie  (25.-26.10.2016) 483,00   38/2016 27.10.2016 Infinity Relations a.s. Priekopy 20 Bratislava prev.Hotel Orava Srňacie, IČO:35848791, DIČ: 2020289040
119. internetové služby J.Ťatliaka (7-10/2016) 40,00 378/2014   2.11.2016 LED DISPLAY s.r.o. Dolný Kubín,  IČO:36661872, DIČ:2022224864
120. Stravné lístky 10/2016 701,94 KZFA/20110901 39/2016 2.11.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
121. Plyn záloha  11/2016 167,00 9102982603   2.11.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
122. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 10/2016 60,00 1/2015   2.11.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
123. Telefón, internet  10/2016 90,62 1010243602   4.11.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
124. Tréning fonematického uvedomovania - odb.literatúra PROJEKT 355,00   42/2016 10.11.2016 Dialóg plus s.r.o., Hrobákova 9, Bratislava,IČO:50262041,DIČ:2120259229
125. Laminovačka-PROJEKT 60,00   44/2016 14.11.2016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nadOr. 292, IČO. 37356801, DIČ: 1020085143
126. Notebook HP 250 G5 , strihový SW Pinnacle Studio 20 -PROJEKT 600,00   43/2016 14.11.2016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nadOr. 292, IČO. 37356801, DIČ: 1020085143
127. Deratizácia priestorov M.R.Štefánika 1810/15 30,40   40/2016 16.11.2016 DERATO F.Štajer, Bysterecká 2066/11 D.Kubín, IČO:17811678,DIČ:1021414779
128. Prevádzkové náklady SZPB, Ťatliaka IV.Q 914,16 40116   18.11.2016 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ: 2020997099
129. Príspevky do Fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín IV.Q 309,83 40116   18.11.2016 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ: 2020997099
130. PC štátna pokladnica 169,00   41/2016 22.11.2016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nadOr. 292, IČO. 37356801, DIČ: 1020085143
131. Vodné, stočné 8/2016 15,00 2842016   28.11.2016 Or.vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, D.Kubín, IČO:36672254,DIČ:2022236315
132. Vodné, stočné 9/2016 15,00 2842016   28.11.2016 Or.vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, D.Kubín, IČO:36672254,DIČ:2022236315
133. Vodné, stočné 10/2016 15,00 2842016   28.11.2016 Or.vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, D.Kubín, IČO:36672254,DIČ:2022236315
134. Vodné, stočné 11/2016 15,00 2842016   28.11.2016 Or.vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, D.Kubín, IČO:36672254,DIČ:2022236315
135. Predplatné Psychologie dnes 28,00 1908573   2.12.2016 MAGNET PRESS Sk, Šustekova 8,Bratislava, IČO:31356958,DIČ:2020295948
136. Telefón, mobilná sieť 10/2016 28,39 110700292   2.12.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
137. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 11/2016 60,00 1/2015   5.12.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
138. Stravné lístky 11/2016 709,74 KZFA/20110901 47/2016 5.12.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
139. Inštalácia, podpora SW štátna pokladnica 36,00   46/2016 5.12.2016 PC plus, J.Randják, Radová 443,Rabča,IČO:40986411,DIČ:1049396260
140. Plyn záloha 12/2016 167,00 9102982603   5.12.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO:35815256, DIČ:2020259802
141. Vodné, stočné 12/2016 15,00 2842016   12.12.2016 Or.vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, D.Kubín, IČO:36672254,DIČ:2022236315
142. Telefón, internet  11/2016 91,27 1010243602   12.12.2016 Slovak Telekom , Bajkalská 28, Bratislava IČO:35763469, DIČ:2020273893
143. Nájom kancel.priestorov (logopéd) 12/2016 60,00 1/2015   14.12.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036
144. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 16,56 1014/1030   15.12.2016 SunSoft plus s.r.o. Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
145. Stravné lístky 12/2016 534,24 KZFA/20110901 48/2016 16.12.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864
146. Nábytková stena špec.ped. 373,20   49/2016 16.12.2016 VICÁŇ s.r.o.Zochova 1117/97,D.Kubín,IČO:43894950,DIČ:2022509995
147. Sedacia súprava 690,00   50/2016 19.12.2016 TEMPO Kondela, Vojtaššákova 893,Tvrdošín, IČO:36409154,DIČ:20201300035
148. Materiál -laminátová podlaha,plastové komponenty (1 mienstnosť) 184,41   51/2016 20.12.2016 F-PARKET s.r.o.,SNP 578/3 Námestovo,IČO:47717947,DIČ:2024085360
149. Kancelársky a spotrebný materiál 130,40   52/2016  20.12.2016 ORSA-Huba Miloš, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901, DIČ:1020465600
150. Činnosť technika BOZP a PO (II.polrok 2016) 115,00 112015   20.12.2016 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33 IČO:40974090 DIČ:10211328693