Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2014

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
lnenia
1

Telefón mobil sieť za 12/2013

36,94     3.1.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
2. Telefón, internet  za 12/2013  122,77 1010243602   9.1.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
3. Odborná revízia plyn.zariadenia 80,00   1/2014 9.1.2014 REPLYN - Jozef Hlbočan
Dolina 14, Zázrivá 02705
IČO:40971911,DIČ:1021453334
4. Úraz.poistenie pracovníčky aktiv.činn. 13,28   5190005557 9.1.2014 Komunálna poisťovňa
Štefánikova17, 81105 Braislava
IČO:31595545,DIČ:
5. Plyn záloha 1/2014 233,00 9102982603   10.1.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256, DIČ:2020259802
6. Oprava a údržba kopír.stroja
Konica Minolta Bizhub 163
111,17   2/2014 13.1.2014 Konica Minilta Slovakia
Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava
IČO:31338551, DIČ:2020319092
 
7. Nedoplatok el.energia 24,43     21.1.2014 Stredoslov.energetika
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
IČO: 36403008, DIČ:2020106682
8. Regály do archívu CPPPaP 264,00   3/2014 24.1.2014 B2B Partner, Šulekova 2, 81106 Bratislava
IČO:44413467, DIČ
9. Licencia na mzdový SW 110,40     24.1.2014 VEMA Prievozská 14/A,82103 Brarislava
IČO:31355374,DIČ:2020291471
10. Telefón, mobil sieť 31,09 1010243602   3.2.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
11. Stravné lístky 1/2014 648,24 KZFA2011090   3.2.2014

Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864

12. Psychologické testy 452,10   4/2014 5.2.2014 Psychodiagnostika,Mickiewiczova 2
81107 Bratislava,IČO:31385770
DIČ:2020304132
13.

Servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163

153,62   5/2014 5.2.2014 Konica Minolta Slovakia
Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava
IČO:31338551, DIČ:2020319092
14. Elektrická enegria budova M.R.Štefánika 1810/15 259,00 32004296/2006   10.2.2014 Stredoslov.energetika
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
IČO: 36403008, DIČ:2020106682
15. Služby Spoločná združená prevádzková budova J.Ťatliaka 2051/8 614,16     10.2.2014 SZPB, J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ:202997099
16. Fond opráv Spoločná združená prevádzková budova J.Ťatliaka 2051/8 206,55     10.2.2014 SZPB, J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ:202997099
17. Telefón, internet  za 1/2014 103,02 1010243602   10.2.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
18. Plyn záloha 2/2014 233,00 9102982603   14.2.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256, DIČ:2020259802
19.  Psychologické testy 128,80   6/2014 14.2.2014 PSYCHOPROF s.r.o. Sládkovičova 7, 94063 Nové Zámky, IČO:34132988, DIČ:2020414803
20 Odborná publikácia "Čítanie, písanie a dyslexia" 50,50   7/2014 14.2.2014 Slovenská asociácia logopédov, Matičná 25, Bratislava, IČO: 30779065, DIČ:2020809714
21. Miestny poplatok za komunálny odpad 87,60 1351/2014   14.2.2014 Mestský úrad Dolný Kubín, IČO:00314463, DIČ:2021339254
22. Internet J.Ťatliaka 2051/8 39,84 27086   17.2.2014 BZ SOFT, Ťatliakova 1823/2, Dolný Kubín,  DIČ:2022102951 IČO:36438171,
23. Webová doména cpppapdk.sk 23,88 74198780   25.2.2014 CROOCE.COM, Panenská 24, 81103 Bratislava, IČO:36776297, DIČ:2022374684
24. Telefón,mobil  2/2014 30,98 110700292   3.3.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
25. Stravné lístky 2/2014 544,64 KZFA/20110901 8/2014 3.3.2014 Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864
26. Telefón, internet  za 2/2014 109.78 1010243602   10.3.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
27. Plyn záloha 3/2014 233,00 9102982603   10.3.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256, DIČ:2020259802
28. Časovač so stopkami pre odb.zamestn. 2ks 28,38   9/2014 14.3.2014 CONRAD.SK, Sazečská 654/12,IČO28218434, DIČ:CZ28218434
29. Vložné, školné "Pokladničná agenda, správa majetku... 35,00   10/2014 14.3.2014 Regionálne vzdelávacie centrum Martin, IČO:31938434,DIČ:2020304443
30. Predplatné "Alkoholizmus a drogové závislosti" 5,00     1.4.2014 Vydavateľstvo OBZOR, Exnárova 7, Bratislava IČO:35708956, DIČ:2020249748
31. Telefón,mobil  3/2014 35,75 110700292   1.4.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
32. Stravné lístky 3/2014 589,04 KZFA/2011090 11/2014 2.4.2014 Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864
33. Telefón, internet  za 3/2014 145,24 1010243602   14.4.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
34. Internet J.Ťatliaka 2051/8 39,84 27086   16.4.2014 BZ SOFT, Ťatliakova 1823/2, Dolný Kubín,  IČO:36438171, DIČ:2022102951
35. Toner do kopírovacích strojov 82,43   12/2014 2.5.2014 Konica Minolta Slovakia
Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava
IČO:31338551, DIČ:2020319092
36. Telefón,mobil  4/2014 31,38 110700292   2.5.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
37. Stravné lístky 4/2014 589,04 KZFA/2011090 13/2014 5.5.2014 Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864
38. Kosačka  Hecht 553SX 5in1 279,90   14/2014 5.5.2014 JUMAX Hviezdoslavova 343 Nižná, IČO:44600437, DIČ:2022754844
39. Služby Spoločná združená prevádzková budova J.Ťatliaka 2051/8 914,16     13.5.2014 SZPB, J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ:202997099
40. Fond opráv Spoločná združená prevádzková budova J.Ťatliaka 2051/8 206,55     13.5.2014 SZPB, J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ:202997099
41. Oprava zabezpečovacieho zariadenia 110,65   15/2014 13.5.2014 PTV Veličná, R9nok 154, IČO:31559000,DIČ:202042615
42. Údržba SW WinIBEU 83,65 P-00033/2009   14.5.2014 IVES čsl.armády 20, Košice, IČO:00162957, DIČ:2020762480
43. Telefón, internet  za 4/2014 150,68 1010243602   14.5.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
44. Plyn  preplatok  -467,24 9102982603   14.5.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256, DIČ:2020259802
45. Telefón,mobil  5/2014 31,09 110700292   3.6.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
46. Oprava, údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163 187,99   16/2014 3.6.2014 Konica Minolta Slovakia
Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava
IČO:31338551, DIČ:2020319092
47. Stravné lístky 5/2014 577,94 KZFA/2011090 17/2014 3.6.2014 Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864
48. Telefón, internet  za 5/2014 144,78 1010243602   11.6.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
49. Plyn záloha 6/2014 203,00 9102982603   11.6.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256, DIČ:2020259802
50. Služby BOZP 100,00     16.6.2014 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33, Dolný Kubín IČO:40974090, DIČ:1021328693
51. Stravné lístky 6/2014 622,34 KZFA/2011090 18/2014 2.7.2014 Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864
52. Telefón,mobil  6/2014 35,16 110700292   3.7.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
53. Odborná literatúra 16,40   19/2014 4.7.2014 Wolters Kluwer Mlyn.nivy 48, Bratislava IČO:31348262, DIČ:2020300964
54. Telefón, internet  za 6/2014 135,82 1010243602   9.7.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
55. Plyn záloha 7/2014 203,00 9102982603   10.7.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256, DIČ:2020259802
56. Telefón,mobil  7/2014 30,98 110700292   4.8.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
57. Stravné lístky 7/2014 278,34 KZFA/2011090 20/2014 4.8.2014 Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864
58. Údržba SW 15,00   21/2014 6.8.2014 M.Kostúrik VEGA Dlhá nad Oravou, IČO:37356801,DIČ:1020085143
59. Telefón, internet  za 7/2014- preplatok -50,64 010243602   7.8.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
60. Plyn záloha 8/2014 203,00 9102982603   7.8.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256, DIČ:2020259802
61. Služby Spoločná združená prevádzková budova J.Ťatliaka 2051/8 914,16     13.8.2014 SZPB, J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ:202997099
62. Fond opráv Spoločná združená prevádzková budova J.Ťatliaka 2051/8 206,55     13.8.2014 SZPB, J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ:202997099
63. Elektrická energia M.R.Štefánika 259,00 32004296/2006   13.8.2014 Stredoslov.energetika
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
IČO: 36403008, DIČ:2020106682
64. Poistenie budovy M.R.Štefánika 158,63 511001817   20.8.2014 ALLIANZ Sl.poisť. Štúrova 7, Košice, IČO:00151700 DIČ:2020374862
65. Stravné lístky 8/2014 429,94 KZFA/2011090 22/2014 2.9.2014 Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864
66, Telefón,mobil  8/2014 30,98 110700292   5.9.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
67. Vložné školenie Metoda Dr.Sindelar 80,00   23/2014 11.9.2014 COUNSELLING s.r.o., Priehradná 25, Bratislava, 
68.. Telefón, internet  za 8/2014 46,72 010243602   11.9.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
69. Plyn záloha 9/2014 203,00 9102982603   11.9.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256, DIČ:2020259802
70. Fond opráv Spoločná združená prevádzková budova J.Ťatliaka 2051/8 - doplatok 103,72     12.9.2014 SZPB, J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ:202997099
71. Stravné lístky 9/2014 563,14 KZFA/2011090 24/2014 2.10.2014 Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864
72. internetové služby 7-9/2014 J.Ťatliaka 30,00 378/2014   3,.10.2014 LED DISPLAY s.r.o., J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO: 36661872
73. Telefón,mobil  9/2014 30,98 110700292   3.10.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
74. Vodné, stočné M.R.Štefánika 219,82 139650   6.10.2014 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DOlný Kubín
75. Telefón, internet  za 9/2014 101,56 010243602   6.10.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
76. Plyn záloha 10/2014 203,00 9102982603   6.10.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256, DIČ:2020259802
77. Psychodiagnostické testy 157,41   25/2014 9.10.2014 Psychodiagnostika,Mickiewiczova 2
81107 Bratislava,IČO:31385770
DIČ:2020304132
78. Dig.fotoaparat CANON IXUS - prostriedky z projektu  "Spolu to dokážeme" 150,00   26/2014 13.10.204 VEGA COMPUTERS, Dlhá nad Oravou 292, IČO:37356801
79. Tlačiareň CANON PIXMA- prostriedky z projektu  "Spolu to dokážeme" 100,00   27/2014 13.10.2014 VEGA COMPUTERS, Dlhá nad Oravou 292, IČO:37356801
80. Príslušenstvo k fotoaparátu -batéria, puzdro...-náš vklad do projektu "Spolu to dokážeme" 30,00   28/2014 13.10.2014 VEGA COMPUTERS, Dlhá nad Oravou 292, IČO:37356801
81. Odborná psych. literatúra- prostriedky z projektu  "Spolu to dokážeme" 200,00   29/2014 28.10.2014 PORTÁL SLovakia, Horská 810, Veľlý Slavkov, IČO:35463066
82. Xerox Work Centre 5225 kopírov.stroj 720,00   30/2014 1.11.2014 SunSoft Hviezd.nám.1668, Dolný Kubín, IČO:31590128
83.. Telefón,mobil 10/2014 30,98 110700292     Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
84. Zásobník na paprier.utierky, úzke papierové utierky do WC 44,63   30/2014 3.11.2014 Car Line ANdrej Lučenič J.Ponična 5, Bratislava, IČO: 32155557
85. Stravné lístky 10/2014 692,64 KZFA/2011090 31/2014 3.11.2014 Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864
86. Služby - prevádzkové náklady -Spoločná združená prevádzková budova J.Ťatliaka 2051/8 914,16 40114   10.11.2014 SZPB, J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ:202997099
87. Fond opráv Spoločná združená prevádzková budova J.Ťatliaka 2051/8 309,83 40114   10.11.2014 SZPB, J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín IČO:36135160, DIČ:202997099
88. Plyn záloha 11/2014 203,00 9102982603   11.11.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256, DIČ:2020259802
89. Telefón, internet  za 10/2014 101,68 010243602   11.11.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
90. Ubytovanie Hotel Orava Srňacie - triedny pobyt - prostriedky z projektu  "Spolu to dokážeme" 909,00   32/2014 21.11.2014 Infinity Reations a.s. Priekopy 20, Bratislava, IČO:35848791
91. Kancelársky všeobecný materiál a pomôcky- prostriedky z projektu  "Spolu to dokážeme" 200,00   33/2014 26.11.2014 Huba Miloš-ORSA M.R.Štefánika 2263, D.Kubín IČO: 31045901
92. Ubytovanie Hotel Orava Srňacie - triedny pobyt - prostriedky z projektu  "Spolu to dokážeme" 1026,00   34/2014 1.12.2014 Infinity Reations a.s. Priekopy 20, Bratislava, IČO:35848791
93. Vzdelávací kurz "Krízová intervencia" 50,00   35/2014 1.12.2014 Inštitút osobnostného rozvoja s.r.o
94. Stravné lístky 11/2014 592,74 KZFA/2011090 36/2014 1.12.2014 Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864
95. Služby BOZP 100,00     1.12.2014 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33, Dolný Kubín IČO:40974090, DIČ:1021328693
96. predplatné Psychologie dnes 28,00 1358364   2.12.2014 Magnestpress, Šustekova 8, Bratislava, IČO:31356958
97. Telefón,mobil 11/2014 30,98 110700292   2.12.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
98. Plyn záloha 12/2014 203,00 9102982603   3.12.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256, DIČ:2020259802
99. oprava, údržba kancelárskej techniky 19,14     3.12.2014 SunSoft Hviezd.nám.1668, Dolný Kubín, IČO:31590128
100. Stravovanie Hotel Orava Srňacie - triedny pobyt - prostriedky z projektu  "Spolu to dokážeme" 120,00   36/2014 11.12.2014 Infinity Reations a.s. Priekopy 20, Bratislava, IČO:35848791
101. Telefón, internet  za 11/2014 104,64 010243602   12.12.2014 Slovak TELEKOM
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:35763469, DIČ2020273893
102, Kancelársky materiál 345,42   37/2014 15.12.2014 Huba Miloš-ORSA M.R.Štefánika 2263, D.Kubín IČO: 31045901
103, internetové služby 10-12/2014 J.Ťatliaka 30,00 3782014   16.12.2014 LED DISPLAY s.r.o., J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO: 36661872
104, Update verzia- metodika na zachytenie čiastkových vývinových deficitov 140,00   38/2014 17.12.2015 Counselling s.r.o. Priehradná 20B Bratislava
105, Stravné lístky 12/2014 542,04 KZFA/2011090 39/2014 18.12.2014 Le Cheque Dejeuner , Tomášikova 23/D,
Bratislava 2, 82005
IČO:31396674, DIČ:2020321864
106. Kancelársky materiál 597,34   40/2014 18.12.2014 Huba Miloš-ORSA M.R.Štefánika 2263, D.Kubín IČO: 31045901
107, Tlačiarne(2), tonery, ext.HDD 430,00   41/2014 18.12.2014 VEGA COMPUTERS, Dlhá nad Oravou 292, IČO:37356801
108. Nábytok do kuchynky, chodby CPPPaP 491,00   42/2014 19.12.2014 NIKA nábytok , Matúškova 1 Dolný Kubín IČO: 36660086
109. PVC do kuchynky CPPPaP 165,24   43/2014 19.12.2014 F-PARKET,SNP 578/3 Námestovov IČO: 47717947
110. Kancelársky a spotrebný  materiál 365,95   44/2014 19.12.2014 Huba Miloš-ORSA M.R.Štefánika 2263, D.Kubín IČO: 31045901