Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2018

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1. Revízia plynového zariadenia 115,00   8.1.2018 REPLYN J.Hlbočan, Zázrivá, IČO:40971911 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 6/2018
2 Stravné lístky 1/2018 do 750,00 KZFA/20110901 1.2.2018 Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 14/2018
3. Vložné školenie soc.prac."Základy krízovej intervencie" 55,00   6.2.2018 Centrum pre rodinu Kvapka, Bratrislava IČO:45744955 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 15/2018
4. Vložné školenie logopéd, "Diagnostika, terapia a intervencia detí s poruchami učenia, správania....." 35,00   9.2.2018 Mirabilis Jesenského 230/7 Partizánske IČO:48144169 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 24/2018
5. Vložné školenie špec.ped., "Diagnostika, terapia a intervencia detí s poruchami učenia, správania....." 35,00   9.2.2018 Mirabilis Jesenského 230/7 Partizánske IČO:48144169 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 25/2018
6. výroba, oprava pečiatok do 42,00   14.2.2018 BASKO, Vyšný Kubín,IČO:46477675 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 21/2018
7. Kovová lístkovnica 1 ks do 209,00   1.3.2018 B2B partner, Bratislava IČO:4413497 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 25/2018
8. Stravné lístky 2/2018 do 692,00 KZFA/20110901 1.3.2018 Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 26/2018
9. Výroba pečiatky 30,00   1.3.2018 BASKO, Vyšný Kubín,IČO:46477675 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 27/2018
10. Stravné lístky  3/2018 722,00     Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 38/2018
11. Vložné školenie Tretia vlna (4 odb.zamestnanci) 116,00   22.3.2018 Portál SLovakia Horská 810, Veľký Slavkov PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 39,40/2018
12. Balíček pre prvákov - odb.literatúra (pero, knihy) 43,00   22.3.2018 MaDur, Klemensova 15, Bratislava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 46/2018
13. Psychodiagnostické testy 136,00   22.3.2018 Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, Bratislava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 50/2018
14. Bodka, čiarka 20ks pracovné listy 105,00   23.4.2018 INFRA Slovensko, Hollého 875, Veľké Leváre PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 47/2018
15. Stravné lístky 4/2018 730,00   30.4.2018 Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 51/2018
16. Stravné lístky 5/2018 764,00   31.5.2018 Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 62/2018
17. Psychodiagnostické testy 440,00   13.6.2018 Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, Bratislava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 69/2018
18. Psychodiagnostické testy 395,00   13.6.2018 Psychoprof, Sládkovičova 7, Nové Zámky PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 77/2018
19. Stravné lístky 6/2018 814,00   31.5.2018 Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 70/2018
20. Stravné lístky 7/2018 457,00   29.6.2018 Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 81/2018
21. Tepovanie kobercov 60,00   29.6.2018 Damatep, SNP 1200/15 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 99/2018
22. Stravné lístky 8/2018 339,00   31.7.2018 Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 96/2018
23. Nájomné priestory Burza SŠ 2018 265,00   7.9.2018 MsKS Nám.Slobody 1269/3 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 120/2018
24. Monitor ACER 125,00   7.9.2018 BM comp. Radlinského 1729 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 102/2018
25. Stravné lístky 9/2018 849,00   31.8.2018 Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 104/2018
26. Výpočtová technika 5ks notebook 2975,00   10.10.2018 BM comp. Radlinského 1729 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 114/2018
27. Výpočtová technika 1 PC stolový 562,00   10.10.2018 BM comp. Radlinského 1729 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 114/2018
28. Stravné lístky 10/2018 867,00   28.9.2018 Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 119/2018
29. Cateringové služby Burza SŠ, míting MŠVVaŠ 583,00   28.9.2018 MsKS Nám.Slobody 1269/3 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 138/2018
30. Kancelárska stolička 1+1 208,80   19.11.2018 B2B partner Šulekova2 Bratislava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 125/2018
31. Kancelárske stoličky 2ks elok.pracovisko 282,00   19.11.2018 MANUTAN Obchodná 2, Bratislava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 131/2018
32. Psychodiagnostické testy 136,00   23.11.2018 Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, Bratislava PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 130/2018
33. Stravné lístky 11/2018 772,00   30.11.2018 Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 135/2018
34. Stravné lístky 12/2018 525,00   14.12.2018 Le Cheque dejeuner (UP) SR, Bratislava, IČO: 31396674 PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 141/2018
35. Kancelársky a spotrebný materiál 266,00   14.12.2018 ORSA, Gen.Svobodu 2674/34 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 143/2018
36. Kancelársky a spotrebný materiál 714,00   14.12.2018 ORSA, Gen.Svobodu 2674/34 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 146/2018
37. Fotografické a reklamné služby Burza SŠ 70,00   7.9.2018 Juraj Bednárik, Mierová 1966/6 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 144/2018
38. Oprava, výmena žalúzií 425,00   10.12.2018 MechaTech, Na SIhoti 1170/14 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák riaditeľ 145/2018