Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Zmluvy 2022

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
1. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom mobilný paušál riadidteľ 23EUR/mes. 8.2.2022 8.2.2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35763469, DIČ:2020273893 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín
2. Zmluva o plnom servise a údržbw Xerox WC7835 servis a údržva kopír.,stroja   1.3.2022 1.3.2022 SunSoft plis spol.s.r.o., Hviezdoslavovo nám  1688/15, Dolný Kubín IČ:31590128, DIČ:SK2020425088 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín
3. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet M.R.Štefánika 1810/15 Dolný Kubín internet EP  18,50 EUR/mes. 25.10.2022 25.10.2022 DSI Data a.s. Nám.A.Bernoláka  377, 029 01 Námestovo , IČO:36399493,DIČ:2020129727 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín