Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2016

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1. Odborná prehliadka -revízia plynového zariadenia do 100,00   12.1.2016 REPLYN,J.Hlbočan, Zázrivá, IČO:40971911

PhDr.Anton Sojčák.
riaditeľ

9/2016
2. Psychologické testy-záznamové hárky do 132,00   13.1.2016 PSYCHOPROF, Nové Zámky, Sládkovičova 7,IČO:34132988 PhDr.Anton Sojčák.
riaditeľ
14/2016
3. Vložné školenie Martišová, Kurillová 140,00   21.1.2016 Inštitút psychoterapie Bratislava, IČO:31817530 PhDr.Anton Sojčák.
riaditeľ
15/2016
4. PC PaM, WinIBEU s príslušenstvom do 470,00   20.1.2016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nad.O.IČO:37356801 PhDr.Anton Sojčák.
riaditeľ
17/2016
5. Oprava a údržba kopír.stroja KONICA MINOLTA do 214,00   18.1.2016 KONICA Minolta Galvaniho 17/B Bratislava, IČO:31338551 PhDr.Anton Sojčák.
riaditeľ
18/2016
6. Stravné lístky do 601,00 KZFA/
20110901
1.2.2016 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova  23/D, Bratislava IČO:31396674 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 20/2016
7. Lektorské služby -preventívne psychol.poradenstvo do 120,00   8.2.2016 PhDr.Milan Zacharovský, Bystrická cesta  76, Ružomberok, IČO:37573497 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 28/2016
8. Stravné lístky do 749,00   1.3.2016 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova  23/D, Bratislava IČO:31396674 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 32/2016
9. Vložné školenie soc.prac. 45,00   2.3.2016 EDOS-PEM, Temantínska 4,Bratislava, IČO:36287229 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 38/2016
10. Stravné lístky do 628,00 KZFA/
20110901
31.3.2016 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova  23/D, Bratislava IČO:31396674 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 40/2016
11. Psychodiagnostické testy do 225,00   1.4.2016 Psychodiagnostika, Mickiewiczova2, Bratislava, IČO:31385770 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 44/2016
12. Servis WinIBEU do 30,00   23.2.2016 RDS Group, Vavrečka 93, IČO:46135677 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 46/2016
13. Výroba drevenej pečiatky FK do 30,00   12.4.2016 BASKO Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín IČO:46477675 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 48/2016
14. Stravné lístky do 620,00 KZFA/
20110901
29.4.2016 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova  23/D, Bratislava IČO:31396674 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 49/2016
15. Kancelársky a spotrebný materiál do 580,00   12.5.2016 ORSA, M.Huba Gen:Svobodu 2674 Dolný Kubín IČO:31045901 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 56/2016
16. Vložné školenie registratúrny poriadok  110,00   31.5.2016 EDOS PEM Temantínska 4, Bratislava,IČO:36287229,DIČ:2022161768 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 60/2016
17. Stravné lístky do 810,00 KZFA/
20110901
31.5.2016 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova  23/D, Bratislava IČO:31396674 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 59/2016
18. Údržba PC do 15,00   16.6.2016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nadOr. 292, IČO. 37356801, DIČ: 1020085143 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 68/2016
19. Stravné lístky do 780,00 KZFA/
20110901
30.6.2016 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova  23/D, Bratislava IČO:31396674 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 70/2016
20. Oprava plynového kotla do 40,00   29.62016 PLYNOSERVIS ELGAS Fr.Gerát,Or.Poruba 191, IČO:37359622,DIČ:1021308794 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 71/2016
21. Stravné lístky do 310,00 KZFA/
20110901
29.7.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 78/2016
22. Stravné lístky do 320,00 KZFA/
20110901
31.8.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 86/2016
23. Didaktický SW -PROJEKT do 270,00   30.8.2016 Special Consulting Service s.r.o., Hanácka13,Bratislava, IČO:44967284, DIČ:2022887955 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 90/2016
24. Materiál na dokončenie altánku do700,00   7.9.2016 SoŠ OaS Pelhřimovská 1186/10 Dolný Kubín, IČO:00158518,DIČ:2020565151 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 93/2016
25. Oprava žalúzií 1 okno do 51,00   12.9.2016 Slovmont M.Brenkus,Okružná 2057/12 D.Kubín, IČO:40976351,DIČ:1021416451 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 95/2016
26. Úplný testový súbor SON-R 2/5-7-PROJEKT do 1633,00   7.9.2016 Hogrefe-Testcentrum s.r.o.A.Staška 78, Praha, IČO:26159392,DIČ:CZ26159392 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 96/2016
27. Poštovné a balné k testovému súboru do 25,00   7.9.2016 Hogrefe-Testcentrum s.r.o.A.Staška 78, Praha, IČO:26159392,DIČ:CZ26159392 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 97/2016
28. Psychotesty Logico Primo PROJEKT do 120,00   27.9.2016 Maquita Nitr.Pravno, Soľná 738/36, IČO:36316881,DIČ:2020078324 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 98/2016
29. Psychotesty Logico Picolo PROJEKT do 125,00   27.9.2016 Maquita Nitr.Pravno, Soľná 738/36, IČO:36316881,DIČ:2020078324 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 99/2016
30. Seminár pre 30 účastníkov -PPROJEKT "Dajme im príležitosť" prenájom priestorov (4.10.2016) do 250,00   27.9.2016 Infinity Relations a.s. Priekopy 20 Bratislava prev.Hotel Orava Srňacie, IČO:35848791, DIČ: 2020289040 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 107/2016
31. Seminár pre 30 účastníkov -PPROJEKT "Dajme im príležitosť" stravné (4.10.2016) do 126,00   27.9.2016 Infinity Relations a.s. Priekopy 20 Bratislava prev.Hotel Orava Srňacie, IČO:35848791, DIČ: 2020289040 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 106/2016
32. Oprava, údržba SW PaM do 45,00   3.10.2016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nadOr. 292, IČO. 37356801, DIČ: 1020085143 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 103/2016
33. Stravné lístky  do 741,00   30.9.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 102,/2016
34. kancelársky a spotrebný mkateriál PROJEKT do 240,00   10.1.02016 ORSA, M.Huba Gen:Svobodu 2674 Dolný Kubín IČO:31045901 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 109/2016
35. Psychodiagnostické testy do 114,00   12.10.2016 PSYCHODIAGNOSTIKA mickiewiczova 2, Bratislava, IČO: 31385770, DIČ:2020304132 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 112/2016
36. záznamové hárky WISC III SK do 65,00   12.10.2016 PSYCHOPROF Nové Zámky, Sládkovičova 7, IČO: 34132988, DIČ:2020414803 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 111/2016
37. Seminár pre 30 účastníkov -PROJEKT "Dajme im príležitosť" prenájom priestorov  (25.-26.10.2016 do 150,00   17.10.2016 Infinity Relations a.s. Priekopy 20 Bratislava prev.Hotel Orava Srňacie, IČO:35848791, DIČ: 2020289040 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 103/2016
38. Seminár pre 30 účastníkov -PROJEKT "Dajme im príležitosť" stravovanie  (25.-26.10.2016) do 483,00   17.10.2016 Infinity Relations a.s. Priekopy 20 Bratislava prev.Hotel Orava Srňacie, IČO:35848791, DIČ: 2020289040 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 117/2016
39. Seminár pre 30 účastníkov -PROJEKT "Dajme im príležitosť" ubytovanie (25.-26.10.2016) do 600,00   17.10.2016 Infinity Relations a.s. Priekopy 20 Bratislava prev.Hotel Orava Srňacie, IČO:35848791, DIČ: 2020289040 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 116/2016
40. Deratizácia priestorov M.R.Štefánika 1810/15 do 31,00   2.11.2016 DERATO F.Štajer, Bysterecká 2066/11 D.Kubín, IČO:17811678,DIČ:1021414779 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 127/2016
41. PC štátna pokladnica do 170,00   8.112016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nadOr. 292, IČO. 37356801, DIČ: 1020085143 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 130/2016
42. Tréning fonematického uvedomovania - odb.literatúra PROJEKT do 356,00   2.11.2016 Dialóg plus s.r.o., Hrobákova 9, Bratislava,IČO:50262041,DIČ:2120259229 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 124/2016
43. Notebook HP 250 G5 , strihový SW Pinnacle Studio 20 -PROJEKT  600,00   4.11.2016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nadOr. 292, IČO. 37356801, DIČ: 1020085143 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 126/2016
44. Laminovačka-PROJEKT  60,00   4.11.2016 VEGA M.Kostúrik, Dlhá nadOr. 292, IČO. 37356801, DIČ: 1020085143 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 125/2016
45. Odborná lietratúra-PROJEKT 200,00   4.11.2016 PORTÁLSlovakia, Horská 810,Veľký Slavkov, IČO: 35463066,DIČ:1043193998 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 114/2016
46. Inštalácia, podpora SW štátna pokladnica do 40,00   24.11.2016 PC plus, J.Randják, Radová 443,Rabča,IČO:40986411,DIČ:1049396260 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 139/2016
47. Stravné lístky do 700,00   30.11.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 138/2016
48. Stravné lístky do 600,00   15.12.2016 Le ChequeDejeuner, Bratislava Tomášikova 23/D,Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 145/2016
49. Nábytková stena  do 374,00   15.12.2016 VICÁŇ s.r.o.Zochova 1117/97,D.Kubín,IČO:43894950,DIČ:2022509995 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 146/2016
50. Sedacia súprava do 690,00   15.12.2016 TEMPO Kondela, Vojtaššákova 893,Tvrdošín, IČO:36409154,DIČ:20201300035 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 147/2016
51. Materiál -laminátová podlaha,plastové komponenty (1 mienstnosť) do 190,00   15.12.2016 F-PARKET s.r.o.,SNP 578/3 Námestovo,IČO:47717947,DIČ:2024085360 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 148/2016
52. Kancelársky a spotrebný materiál do 131,00   15.12.2016 ORSA-Huba Miloš, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901, DIČ:1020465600 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ 149/2016