Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Zmluvy 2023

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
1. Dohoda o spolupráci podľa §51 Občianskeho zákonníka Výkon činnosti pedagogického asistenta v ZŠ J.Matúšku Dolný Kubín   31.1.2023 31.1.2023 ZŠ J.Matúšku Dolný Kubín IČO:37808699 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín
2. Dohoda o spolupráci podľa §51 Občianskeho zákonníka Výkon činnosti pedagogického asistenta v SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne Kńažej   31.1.2023 31.1.2023 SOŠ polytechnická KŃažia Dolný Kubín, IČO:00891479 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín
3. Dohoda o spolupráci podľa §51 Občianskeho zákonníka Výkon činnosti pedagogického asistenta v  ZŠ Krivá   31.1.2023 31.1.2023 Obecný úrad Krivá, IČO:00314587 Krivá PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín
4. Dohoda o spolupráci podľa §51 Občianskeho zákonníka Výkon činnosti pedagogického asistenta v ZŠ P.Škrabáka v Dolnom Kubíne   31.1.2023 31.1.2023 ZŠ P.Škrbáka ul.Hattalu Dolný Kubín, IČO:37808796 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín
5. Dohoda o spolupráci podľa §51 Občianskeho zákonníka Výkon činnosti pedagogického asistenta v SOŠ obchodu a služieb Pelhřimovská ul. Dolný Kubín   31.1.2023 31.1.2023 SOŠ obchodu a služieb Pelhřimovská ul. Dolný Kubín, IČO:00158518 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín
6. Dodatok č.3. k zmluve o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov logopéd 112,5+DPH 26.7.2023 26.7.2023 Oravské výrobné družstvo,Nemocničná1 Dolný Kubín, IČO: 36379816, DIČ2020131036 PhDr.Zuzana Machajová, PhD., poverená riadením CPP