Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2015

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1. Vložné školenie Dr.Sindelar do 150,00   13.1.2015 Counselling s.r.o.Bratislava, IČO:45504415 PhDr.A.Sojčák 5/2015
2. Revízia plynového zariadenia M.R.Štefánka do 106,00   16.1.2015 Replyn Dolina 14, Zázrivá, IČO:40971911 PhDr.A.Sojčák 9/2015
3. Psychotesty do 303,00   16.1.2015 Psychodiagnostika Mickiewiczova 2 Bratislava, IČO:31385770 PhDr.A.Sojčák 10/2015
4. Psychotesty. záznamové hárky do 67,00   16.1.2015 Psychoprof Nové Zámky, IČO:34132988 PhDr.A.Sojčák 11/2015
5. Stravné lístky 1/2015 do 656,00 KZFA/20110901 30.1.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 12/2015
6. Materiál na vymaľovanie priestorov CPPPaP M.R.Štefánika do 280,00    10.2.2015 PPG DECO Slovakia, Matúškova 1634/9 D.Kubín, IČO:31633200 PhDr.A.Sojčák 20/2015
7. Maliarske  a natieračske práce do 440,00   10.2.2015 Ján Škuta, Biela 85, Zázrivá, IČO:43372775 PhDr.A.Sojčák 22/2015
8. Stravné lístky 2/2015 do 613,00 KZFA/20110901 27.2.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 23/2015
9. Stravné lístky 3/2015 639,54 KZFA/20110901 31.3.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 32/2015
10. Montáž a spustenie termostatu plyn,kotla  do 80,00   8.4.2015 Plynoservis ELGAS Oravská Poruba, IČO:37359622 PhDr.A.Sojčák 33/2015
11. Stravné lístky 4/2015 do 531 KZFA/2011090 30.4.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 40/2015
12. Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny do 60,00   20.4.2015 Ares Bratislava, Športová 5, IČO: 31363822 PhDr.A.Sojčák 46/2015
13. 2k kartotéky A4 do 390,00    25.5.2015 B2B PARTNER, Šulekova2, Bratislava PhDr.A.Sojčák 47/2015
14. Stravné lístky 5/2015 655,14 KZFA/2011090 29.5.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 49/2015
15. Vložné školenie DHM,NHM 2015 aktuálne zmeny  do 36,00    8.6.2015 Juraj Dutka, ĽStúra 2045/9-30 D.Kubín , IČO:46341391 PhDr.A.Sojčák 53/2015
16. Stravné lístky 6/2015 631,74 KZFA/2011090 30.6.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 56/2015
17. Stravné lístky 7/2015 499,14 KZFA/2011090 31.7.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 62/2015
18. Antivírus AVG do 220,00   5.8.2015 Cígle SW Račianska 66 Bratislava  PhDr.A.Sojčák 64/2015
19. Logopedické zrkadlo  do 57,00   26.8.2015 Stolárstvo Vicáň Zochova 1117/97 Dolný Kubín IČO:43894950 PhDr.A.Sojčák 71/2015
20. Stravné lístky 8/2015 405,54 KZFA/2011090 1.9.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 73/2015
21. Psychodiagnostické testy, záznamové hárky do 67,00   18.9.2015 Psychoprof Nové Zámky, IČO:34132988 PhDr.A.Sojčák 78/2015
22. Žalúzia na stropné okno CPPPaP M.R.Štefánika 1ks do 87,00   21.8.2015 Miloš Štrbáň Skloterm  Trstená IČO:33790094 PhDr.A.Sojčák 79/2015
23. Stravné lístky 9/2015 678,54 KZFA/2011090 30.9.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 80/2015
24. Kancelársky materiál do 364,00   28.10.2015 ORSA Dolný Kubín, M.R.Stefánika IČO:31015901 PhDr.A.Sojčák 88/2015
25. Stravné lístky 10/2015 791,64 KZFA/2011090 30.10.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 89/2015
26. Reklamné služby BURZA 2015 do 35,00   2.11.2015 Juraj Bednárik, Dolný Kubín, IČO47119608 PhDr.A.Sojčák 97/2015
27. Psychodiagnostické testy do 168,00   4.11.2015 Psychodiagnostika Mickiewiczova 2 Bratislava, IČO:31385770 PhDr.A.Sojčák 98/2015
28. Materiál na výstavbu altánku CPPPaP M.R.Štefánika do 1160   19.11.2015 SŠ OaS Pehřimovská IČO:31356958 PhDr.A.Sojčák 100/2015
29. Stravné lístky 11/2015 740,94   30.11.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 102/2015
30. Stravné lístky 12/2015 553,74   16.12.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava,Tomášikova 23/D, IČO:31396674 PhDr.A.Sojčák 103/2015
31. Kancelársky a spotrebnáý materiál do 10,00   18.12.2015 ORSA Dolný Kubín, M.R.Stefánika IČO:31015901 PhDr.A.Sojčák 104/2015