Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Zmluvy 2024

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
1. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.5.2016 Dodatok k zmlve o nájme nebytových priestorov (logopéd)   18.1.2024 18.1.2024 PD Malatiná, Daniel Chomistek,podpr.predst., IČO:00648281, DIČ:2020424263 PhDr.Zuzana Machajová, PhD. riaditeľka CPP Dolný Kubín
2. Darovacia zmluva Darovanie interiérového vybavenia (nábytku) pre potreby CPP Dolný kubín   25.1.2024 25.1.2024 Mgr. Juraj Machaj, Pelhřimovská  1191/5, 026 01 Dolný Kubín PhDr.Zuzana Machajová, PhD. riaditeľka CPP Dolný Kubín