Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2018

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
lnenia
1. Nájomné, miestnosť logopéd 12/2018 60,00 1/2015   4.1.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
2. Telefón, mobilná sieť 29,99 110700292   4.1.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
3. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 13,14 2014/1030   8.1.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
4. Telefón pevná linka, internet 89,44 1010243602   8.1.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
5. Internetové služby J.Ťatliaka 30,00 378/2014   8.1.2018 StageOne (Led display)Dolný Kubín, IČO:36661872, DIČ:2022224864
6. Odborná prehliadka, revízia plynového zariadenia 115,00   1/2018 15.1.2018 REPLYN, J.Hlbočan, Zázrivá IČO:40971911,DIČ:10214533334
7. Licencia mzdový SW na rok 2018 159,60 14910   16.1.2018 VEMA Bratislava, Plynárenská  7/C, IČO:31355374, DIČ:2020291471
8. Preplatok plyn -487,60 9102982603   16.1.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
9. Preplatok el. energia -52,87 32004296/2006   19.1.2018 SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,IČO:36403008,DIČ:2020106682
10. Plyn záloha 1/2018 129,00 9102982603   19.1.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
11. Telefón, mobilná sieť 30,49 110700292   2.2.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
12. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 1/2018 60,00 1/20158   2.2.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
13. Plyn záloha 2/2018 129,00 9102982603   2.2.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
14. Stravné lístky 1/2018 746,34 KZFA/20110901 2/2018 2.2.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
15. Vložné školenie:Základy krízovej intervencie" soc.prac. 55,00   3/2018 6.2.2018 Centrum pre rodinu KVAPKA,Polianky 5, Bratislava, IČO:45744955, DIČ:2024183953
16. Elektrická energia I.polrok 2018 214,00 32004296/2006   12.2.2018 SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,IČO:36403008,DIČ:2020106682
17. Prevádzkové náklady SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 914,16 10118   12.2.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
18. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,82 10118   12.2.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
19. Telefón pevná linka, internet 96,31 1010243602   13.2.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
20. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 27,08 2014/1030   13.2.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
21. Výroba (oprava) pečiatok - výmena štítkov 44,10   6/2018 21.2.2018 BASKO Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín, IČO:43477675, DIČ:2023394780
22. Vodné stočné 10/17-2/18 75,00 284/2016   26.2.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
23. Vložné školenie Diagnostika, terapia a intervencia detí... logopéd 35,00   4/2018 26.2.2018 Mirabilis Jesenského 230/7 Partizánske, IČO:48144169, DIČ:1075656813
24. Vložné školenie Diagnostika, terapia a intervencia detí... špec.pedagóg 35,00   5/2018 26.2.2018 Mirabilis Jesenského 230/7 Partizánske, IČO:48144169, DIČ:1075656813
25. Kovová lístkovnica 1ks 208,80   7/2018 5.3.2018 B2B Partner Bratislava, ŠUlekova2, IČO:44413467, DIČ.2022691924
26. Stravné lístky 2/2018 691,74 KZFA/20110901 8/2018 6.3.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
27. Výroba pečiatky 1ks 30,00   9/2018 6.3.2018 BASKO Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín, IČO:43477675, DIČ:2023394780
28. Telefón, mobilná sieť 30,19 110700292   6.3.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
29. Plyn záloha 3/2018 129,00 9102982603   6.3.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
30. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 46,04 2014/1030   12.3.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
31. Telefón pevná linka, internet 112,82 1010243602   12.3.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
32. Predplatné časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti  10,00     12.3.2018 OBZOR vydavateľstvo, Exnárova 7 Bratislava IČO:35708956,DIČ2020249748
33. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 2/2018 60,00 1/20158   12.3.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
34. Vodné stočné 3/18 15,00 284/2016   19.3.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
35. www  internet.doména 23,88 74198780   22.3.2018 crooce.com Panenská 24,Bratislava IČO:36776297,DIČ2022374684
36. Telefón, mobilná sieť 30,10 110700292   3.4.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
37. Plyn záloha 4/2018 129,00 9102982603   3.4.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
38. Stravné lístky 3/2018 721,14 KZFA/20110901   3.4.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
39. vložné školenie Tretia vlna v kognitívne -behav.terapii (1 osoba) 29,00     16.4.2018 PORTÁL Slovakia Horská 810, Veľký Slavkov IČO:35463066 DIČ:1043193998
40. vložné školenie Tretia vlna v kognitívne -behav.terapii (3 osoby) 87,00     16.4.2018 PORTÁL Slovakia Horská 810, Veľký Slavkov IČO:35463066 DIČ:1043193998
41. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 30.52 2014/1030   16.4.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
42. Telefón pevná linka, internet 114,43 1010243602   16.4.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
43. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 3/2018 60,00 1/20158   16.4.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
44. internetové služby I.Q  J.Ťatliaka 30,00 378/2014   16.4.2018 STAGE ONE(Led Display) J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36661872,DIČ:2022224864
45. Vodné stočné 4/18 15,00 284/2016   16.4.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
46. Balíček pre prvákov+IRS pero, knihy 42,80     20.4.2018 MarDur, Klemensova 15, Bratislava, IČO:43969721, DIČ:2022543545
47. Bodka a čiarka (20ks)-prac.listy 104,99   14/2018 23.4.2018 iNFRA Slovensko,J.Hollého 875, Veľké Leváre, IČO:44752423,DIČ:2022812572
48. Telefón, mobilná sieť 30,38 110700292   2.5.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
49. Licencia účtovnícky program WinIBEU-C 83,65 P_33/2009   2.5.2018 IVES Košice, Čsl.armády 20, Košice, IČO:00162957
50. Psychodiagnostické testy 135,63   13/2018 2.5.2018 Psychodiagnostika, Mickiewiczova2, Bratislava, IČO:31385770,DIČ:2020304132
51. Stravné lístky 4/2018 729,54 KZFA/20110901   2.5.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
52. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - II.Q 309,82 20118   9.5.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
53. Prevádzkové náklady SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - II.Q 914,16 20118   9.5.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
54. Plyn záloha 5/2018 129,00 9102982603   9.5.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
55. Telefón pevná linka, internet 114,43 1010243602   9.5.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
56. Vodné stočné 5/18 15,00 284/2016   17.5.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
57. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 4/2018 60,00 1/20158   18.5.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
58. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 12,91 2014/1030   18.5.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
59. Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   24.5.2018

osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041

60. Telefón, mobilná sieť 30,10 110700292   4.6.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
61. Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   4.6.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041
62. Stravné lístky 5/2018 763,14 KZFA/20110901   5.6.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
63. Telefón pevná linka, internet 116,12 1010243602   5.6.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
64. Plyn záloha 6/2018 129,00 9102982603   5.6.2019 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
65. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 5/2018 60,00 1/2015   6.6.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
66. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 33,24 2014/1030   13.6.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
67. Vykonávanie činnosti technika BOZP.PO,CO a PZS I.polrok 115,00 11/2015   13.6.2018 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33, Dolný Kubín, IČO:40974090, DIČ:1021328693
68. Vodné stočné 6/2018 15,00 284/2016   18.6.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
69. Psychodiagnostické testy 438,90   17/2018 18.6.2019 Psychodiagnostika, Mickiewiczova2, Bratislava, IČO:31385770,DIČ:2020304132
70. Stravné lístky 6/2018 813,54 KZFA/20110901   3.7.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
71. Telefón, mobilná sieť 30,49 110700292   3.7.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
72. Plyn záloha 7/2018 129,00 9102982603   3.7.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
73. Kancelársky a spotrebný materiál 537,03     9.7.2018 ORSA, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901,DIČ:1020465600
74. Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   9.7.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041
75. Telefón pevná linka, internet 121,04 1010243602   9.7.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
76. Vodné stočné 7/2018 15,00 284/2016     Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
77. Psychodiagnostické testy 394,52   18/2019 9.7.2018 Psychoprof,s.r.o. Sládkovičova 7, Nové Zámky, IČO:34132988, DIČ:2020414803
78. internetové služby I.Q  J.Ťatliaka 30,00 378/2014   9.7.2018 STAGE ONE(Led Display) J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36661872,DIČ:2022224864
79. Telefón, mobilná sieť 30,10 110700292   1.8.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
80. Výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   1.8.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041
81. Stravné lístky 7/2018 456,54 KZFA/20110901   1.8.2019 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
82. Plyn záloha 8/2018 129,00 9102982603   1.8.2019 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
83. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie