Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2018

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
lnenia
1. Nájomné, miestnosť logopéd 12/2018 60,00 1/2015   4.1.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
2. Telefón, mobilná sieť 29,99 110700292   4.1.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
3. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 13,14 2014/1030   8.1.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
4. Telefón pevná linka, internet 89,44 1010243602   8.1.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
5. Internetové služby J.Ťatliaka 30,00 378/2014   8.1.2018 StageOne (Led display)Dolný Kubín, IČO:36661872, DIČ:2022224864
6. Odborná prehliadka, revízia plynového zariadenia 115,00   1/2018 15.1.2018 REPLYN, J.Hlbočan, Zázrivá IČO:40971911,DIČ:10214533334
7. Licencia mzdový SW na rok 2018 159,60 14910   16.1.2018 VEMA Bratislava, Plynárenská  7/C, IČO:31355374, DIČ:2020291471
8. Preplatok plyn -487,60 9102982603   16.1.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
9. Preplatok el. energia -52,87 32004296/2006   19.1.2018 SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,IČO:36403008,DIČ:2020106682
10. Plyn záloha 1/2018 129,00 9102982603   19.1.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
11. Telefón, mobilná sieť 30,49 110700292   2.2.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
12. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 1/2018 60,00 1/20158   2.2.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
13. Plyn záloha 2/2018 129,00 9102982603   2.2.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
14. Stravné lístky 1/2018 746,34 KZFA/20110901 2/2018 2.2.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
15. Vložné školenie:Základy krízovej intervencie" soc.prac. 55,00   3/2018 6.2.2018 Centrum pre rodinu KVAPKA,Polianky 5, Bratislava, IČO:45744955, DIČ:2024183953
16. Elektrická energia I.polrok 2018 214,00 32004296/2006   12.2.2018 SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,IČO:36403008,DIČ:2020106682
17. Prevádzkové náklady SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 914,16 10118   12.2.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
18. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,82 10118   12.2.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
19. Telefón pevná linka, internet 96,31 1010243602   13.2.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
20. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 27,08 2014/1030   13.2.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
21. Výroba (oprava) pečiatok - výmena štítkov 44,10   6/2018 21.2.2018 BASKO Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín, IČO:43477675, DIČ:2023394780
22. Vodné stočné 10/17-2/18 75,00 284/2016   26.2.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
23. Vložné školenie Diagnostika, terapia a intervencia detí... logopéd 35,00   4/2018 26.2.2018 Mirabilis Jesenského 230/7 Partizánske, IČO:48144169, DIČ:1075656813
24. Vložné školenie Diagnostika, terapia a intervencia detí... špec.pedagóg 35,00   5/2018 26.2.2018 Mirabilis Jesenského 230/7 Partizánske, IČO:48144169, DIČ:1075656813
25. Kovová lístkovnica 1ks 208,80   7/2018 5.3.2018 B2B Partner Bratislava, ŠUlekova2, IČO:44413467, DIČ.2022691924
26. Stravné lístky 2/2018 691,74 KZFA/20110901 8/2018 6.3.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
27. Výroba pečiatky 1ks 30,00   9/2018 6.3.2018 BASKO Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín, IČO:43477675, DIČ:2023394780
28. Telefón, mobilná sieť 30,19 110700292   6.3.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
29. Plyn záloha 3/2018 129,00 9102982603   6.3.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
30. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 46,04 2014/1030   12.3.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
31. Telefón pevná linka, internet 112,82 1010243602   12.3.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
32. Predplatné časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti  10,00     12.3.2018 OBZOR vydavateľstvo, Exnárova 7 Bratislava IČO:35708956,DIČ2020249748
33. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 2/2018 60,00 1/20158   12.3.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
34. Vodné stočné 3/18 15,00 284/2016   19.3.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
35. www  internet.doména 23,88 74198780   22.3.2018 crooce.com Panenská 24,Bratislava IČO:36776297,DIČ2022374684
36. Telefón, mobilná sieť 30,10 110700292   3.4.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
37. Plyn záloha 4/2018 129,00 9102982603   3.4.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
38. Stravné lístky 3/2018 721,14 KZFA/20110901 10/2018 3.4.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
39. vložné školenie Tretia vlna v kognitívne -behav.terapii (1 osoba) 29,00     16.4.2018 PORTÁL Slovakia Horská 810, Veľký Slavkov IČO:35463066 DIČ:1043193998
40. vložné školenie Tretia vlna v kognitívne -behav.terapii (3 osoby) 87,00     16.4.2018 PORTÁL Slovakia Horská 810, Veľký Slavkov IČO:35463066 DIČ:1043193998
41. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 30.52 2014/1030   16.4.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
42. Telefón pevná linka, internet 114,43 1010243602   16.4.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
43. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 3/2018 60,00 1/20158   16.4.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
44. internetové služby I.Q  J.Ťatliaka 30,00 378/2014   16.4.2018 STAGE ONE(Led Display) J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36661872,DIČ:2022224864
45. Vodné stočné 4/18 15,00 284/2016   16.4.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
46. Balíček pre prvákov+IRS pero, knihy 42,80   12/2018 20.4.2018 MarDur, Klemensova 15, Bratislava, IČO:43969721, DIČ:2022543545
47. Bodka a čiarka (20ks)-prac.listy 104,99   14/2018 23.4.2018 iNFRA Slovensko,J.Hollého 875, Veľké Leváre, IČO:44752423,DIČ:2022812572
48. Telefón, mobilná sieť 30,38 110700292   2.5.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
49. Licencia účtovnícky program WinIBEU-C 83,65 P_33/2009   2.5.2018 IVES Košice, Čsl.armády 20, Košice, IČO:00162957
50. Psychodiagnostické testy 135,63   13/2018 2.5.2018 Psychodiagnostika, Mickiewiczova2, Bratislava, IČO:31385770,DIČ:2020304132
51. Stravné lístky 4/2018 729,54 KZFA/20110901 15/2018 2.5.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
52. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - II.Q 309,82 20118   9.5.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
53. Prevádzkové náklady SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - II.Q 914,16 20118   9.5.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
54. Plyn záloha 5/2018 129,00 9102982603   9.5.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
55. Telefón pevná linka, internet 114,43 1010243602   9.5.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
56. Vodné stočné 5/18 15,00 284/2016   17.5.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
57. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 4/2018 60,00 1/20158   18.5.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
58. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 12,91 2014/1030   18.5.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
59. Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   24.5.2018

osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041

60. Telefón, mobilná sieť 30,10 110700292   4.6.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
61. Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   4.6.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041
62. Stravné lístky 5/2018 763,14 KZFA/20110901 16/2018 5.6.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
63. Telefón pevná linka, internet 116,12 1010243602   5.6.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
64. Plyn záloha 6/2018 129,00 9102982603   5.6.2019 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
65. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 5/2018 60,00 1/2015   6.6.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
66. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 33,24 2014/1030   13.6.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
67. Vykonávanie činnosti technika BOZP.PO,CO a PZS I.polrok 115,00 11/2015   13.6.2018 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33, Dolný Kubín, IČO:40974090, DIČ:1021328693
68. Vodné stočné 6/2018 15,00 284/2016   18.6.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
69. Psychodiagnostické testy 438,90   17/2018 18.6.2019 Psychodiagnostika, Mickiewiczova2, Bratislava, IČO:31385770,DIČ:2020304132
70. Stravné lístky 6/2018 813,54 KZFA/20110901 19/2018 3.7.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
71. Telefón, mobilná sieť 30,49 110700292   3.7.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
72. Plyn záloha 7/2018 129,00 9102982603   3.7.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
73. Kancelársky a spotrebný materiál 537,03     9.7.2018 ORSA, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901,DIČ:1020465600
74. Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   9.7.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041
75. Telefón pevná linka, internet 121,04 1010243602   9.7.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
76. Vodné stočné 7/2018 15,00 284/2016     Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
77. Psychodiagnostické testy 394,52   18/2019 9.7.2018 Psychoprof,s.r.o. Sládkovičova 7, Nové Zámky, IČO:34132988, DIČ:2020414803
78. internetové služby I.Q  J.Ťatliaka 30,00 378/2014   9.7.2018 STAGE ONE(Led Display) J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36661872,DIČ:2022224864
79. Telefón, mobilná sieť 30,10 110700292   1.8.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
80. Výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   1.8.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041
81. Stravné lístky 7/2018 456,54 KZFA/20110901 20/2018 1.8.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
82. Plyn záloha 8/2018 129,00 9102982603   1.8.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
83. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 28,44 2014/1030   8.8.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
84. Telefón pevná linka, internet 125,22 1010243602   8.8.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
85. odborná prehliadka elektrospotrebičov 120,00 -   8.8.2018 TOPOS J.Tabaček Dolná Lehota 443 IČO:32279345 DIČ:1021283824
86. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 7/2018 60,00 1/2015   13.8.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
87. Elektrická energia  II.polrok 214,00 32004296/2006   13.8.2018 SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,IČO:36403008,DIČ:2020106682
88. Vodné stočné 8/2018 15,00 284/2016   13.8.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
89. Prevádzkové náklady SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - III.Q 914,16 30118   15.8.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
90. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - III.Q 309,82 30118   15.8.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
91. Poistné budova M.R.Štefánika 1850/15 158,63 511001817   22.8.2018 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Štúrova7 Košice, IČO:00151700 DIČ:2020374862
92. Miestny poplatok za komunálny odpad r.2018 87,60 1620221055   30.8.2018 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2 IČO:00314463, DIČ:2021339254
93. Telefón, mobilná sieť 30,48 110700292   3.9.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
94. Výkon zodpovednej osoby GDPR 8/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   4.9.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041
95. Plyn záloha 9/2018 129,00 9102982603   5.9.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
96. Stravné lístky 8/2018 338,94 KZFA/20110901 22/2018 5.9.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
97. Telefón pevná linka, internet 82,02 1010243602   5.9.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
98. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 7,27 2014/1030   12.9.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
99. Tepovanie kobercov 3 miestnosti 60,00   21/2019 12.9.2018 Damatep SNP 1200/15 D.Kubín, IČO:51270421, DIČ:2120650840
100. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 8/2018 60,00 1/2015   18.9.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
101. Vodné stočné 9/2018 15,00 284/2016   18.9.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
102. Monitor ACER 125,00   24/2018 18.9.2018 BM comp, Radlinského 1729 Dolný Kubín, IČO:47174200, DIČ:2023787727
103. Vložné školenie Eľkonin 2.časť 80,00     18.9.2018 Dialóg plus s.r.o. Hrobákova9, Bratislava, IČO:50262641
104. Stravné lístky 9/2018 848,04 KZFA/20110901 25/2018 2.10.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
105. Plyn záloha 10/2018 129,00 9102982603   2.10.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
106. Výkon zodpovednej osoby GDPR 9/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   2.10.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041
107. Telefón, mobilná sieť 20,00 110700292   2.10.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
108. Vodné stočné -nedoplatok 77,66 284/2016   2.10.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
109. Vešiakový panel čakáreň CPPPaP 186,00     2.10.2018 ATIPIC s.r.o,Aleja Slobody 3054, Dolný Kubín, IČO:36008117, DIČ: 2020426210
110. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 9/2018 60,00 1/2015 25/2018 8.10.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
 
111. Telefón pevná linka, internet 111,10 1010243602   8.10.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
112. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 20,42 2014/1030   12.10.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
113. Vodné, stočné 10/2018 15,00 284/2016   22.10.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
114. Výpočtová technika 3537,00   26,27/2018 22.10.2018 BM comp, Radlinského 1729 Dolný Kubín, IČO:47174200, DIČ:2023787727
115. Internetové služby J.Ťatliaka 30,00 378/2014   5.11.2018 STAGE ONE(Led Display) J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36661872,DIČ:2022224864
116. Telefón, mobilná sieť 20,00 110700292   5.11.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
117. Výkon zodpovednej osoby GDPR 10/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   5.11.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041
118. Plyn záloha 10/2018 129,00 9102982603   5.11.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a,IČ:35815256, DIČ:2020259802
119. Stravné lístky 10/2018 866,04 KZFA/20110901 28/2018 5.11.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
120. Nájomné priestorov - Burza SŠ 2018 264,50   23/2018 9.11.2018 Mestské kultúrne stredisko  Nám.slobody 1269/3 DK, IČO:00355046, DIČ:2020561994
121. Telefón pevná linka, internet 130,88 1010243602   9.11.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
122. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 13,89 2014/1030   12.11.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
123. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 10/2018 60,00 1/2015   14.11.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
124. Vodné, stočné 11/2018 15,00 284/2016   14.11.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, IČO:36672254,DIČ:2022236315
125. Kancelárska stolička 1+1 208,80   30/2018 20.11.2018 B2B partner, Šulekova 2, Bratislava, IČO:44413467, DIČ:2022691924
126. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 10/2018 60,00 1/2015   20.11.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
127. Prevádzkové náklady SZPB J.Ťatliaka 2051/8 -IV.Q 914,16 40118   23.11.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
128. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - IV.Q 309,83 40118   23.11.2018 Spoločenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
129. Predplatné časopis Psycholgie dnes 28,00 1908573   26.11.2018 Magnet press, p.o.box 169 Bratislava IČO:31356958
130. Psychologické testy 135,63   32/2018 28.11.2018 Psychodiagnostika, Mickiewiczova2, Bratislava, IČO:31385770,DIČ:2020304132
131. Kancelárske stoličky 2ks 281,28   31/2018 28.11.2018 MANUTAN, Obchodná 2 Bratislava, IČO:35885815, DIČ:2021821879
132. Telefón, mobilná sieť 20,00 110700292   3.12.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
133. Výkon zodpovednej osoby GDPR 11/2018 42,00 ZO/2018A14722-1   3.12.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska5, 040 01 Košice IČO:50528041,DIČ:2120357041
134. Plyn záloha 12/2018 129,00 2014/1030   3.12.2018 SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a, IČ:35815256, DIČ:2020259802
135. Stravné lístky 11/2018 771,54 KZFA/20110901 33/2018 5.12.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
136. Oprava a údržba kancelárskej techniky/kópie 25,.47 2014/1030   5.12.2018 SunSoft plus s.r.o., Dolný Kubín, IČO:31590128, DIČ:2020425088
137. Telefón pevná linka, internet 137,54 1010243602   10.12.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469,DIČ:202027893
138. Cateringové služby Burza SŠ, návšteva MŠVVaŠ 583,20   29/2018 22.12.2018 Mestské kultúrne stredisko  Nám.slobody 1269/3 DK, IČO:00355046, DIČ:2020561994
139. Internetové služby J.Ťatliaka 30,00 378/2014   10.12.2018 STAGE ONE(Led Display) J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36661872,DIČ:2022224864
140. Nájom kancelárskych priestorov (logopéd) 11/2018 60,00 1/2015   10.12.2018 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816
141. Stravné lístky 12/2018 524,04 KZFA/20110901 34/2018 18.12.2018 UP (Le Cheque dejeuner) Bratislava  Tomášikova 23/D, IČO:31396674, DIČ:2020321864
142. Služby BOZP,CO,PO a PZS II.polrok 115,00 11/2015   18.12.2018 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33, DK, IČO:40974090, DIČ:1021328693
143. Kancelársky a spotrebný materiál 265,79   35/2018 18.12.2018 ORSA, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901,DIČ:1020465600
144. Fotografické služby Burza 2018, plagáty 70,00   37/2018 18.12.2018 Juraj Bednárik, Mierová 1966/6 DK, IČO.47119608,DIČ:1083511682
145. Oprava,výmena žalúzií 9 ks 424,80   38/2018 19.12.2018 MechaTech Na Sihoti 1170/14 D.Kubín, IČO: 51407582,DIČ:2120704817
146, Kancelársky a spotrebný materiál 713,19   36/2018 19.12.2018 ORSA, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901,DIČ:1020465600