Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Zmluvy 2020

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
1.

Dodatok k Zmluve  č.ZO/2018A14722-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa v znení Dodatku č.1  zo dňa 26.4.2019 (na 12 mesiacov)

výkon zodpovenej osoby GDPR 42,00 mesačne 30.4.2020 30.4.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence Nám.osloboditeľov 3/A Košice, IČO:50528041 DIČ:2120357041 PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín