Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2017

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1. Kolieska na kancel.stoličku do 25,00   10.1.2017 MANUTAN SK, Galvaniho 7/B, Bratislava, IČO:35885815, DIČ: 2021821879 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
4/2017
2. Odborná prehliadka-revízia plynového zariadenia M.R.Štefánika do 95,00   17.1.2017 REPLYN, J.Hlbočan, Zázrivá IČO:40971911, DIČ: 1021453334 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
7/2017
3. Vysávač do 110,00   19.1.2017 NAY elektrodom, Tuhovská 15, Bratislava, IČO:35739487, DIČ:2020270186 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
8/2017
4. Kancelársky a spotrebný materiál do 300,00   19.1.2017 ORSA Dolný Kubín M.R.Štefánika PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
 
5. Vložné - konferencia "Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017" (3 osoby) 60,00   23.1.2017 PF KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok IČO: 37801279, DIČ: 2021512427 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
 

6.

Stravné lístky 1/2017 do 582 KZFA/20110901 1.2.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
16/2017
7. Psychodiagnostické testy do 225   14.2.2017 PSYCHODIAHNOSTIKA Mickiwiczova 2 Bratislaba IČO:31385770 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
21/2017
8. 2 k kovová lístkovnica do 450,00   16.2.2017 B2B partner Šulekova 2 Bratislava IČO:44413467  PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
26/2017
9. Stravné lístky 2/2017 do 590,00 KZFA/20110901 28.2.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
29/2017
10. Psychodiagnostické testy - záznamové hárky so 94,00   8.3.2017 PSYCHOPROF Nové Zámky, IČO:34132988 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
34/2017
11. Informačná tabuľa - označenie budovy do 17,00   16.3.2017 VELLAS Matúškova 7 D.Kubín, IČO:0652547 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
37/2017
12. Stravné lístky 3/2017 do 734,00 KZFA/20110901 31.3.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
42/2017
13. Licencia SW  do 97,00   6.4.2017 Poradca podnikateľaM.Rázusa 23AŽilina IČO:31592503 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
44/2017
14. Stravné lístky 4/2017 do 500,00 KZFA/20110901 28.4.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
50/2017
15 Oprava a údržba kopírovacieho stroja Xerox WD do  0,00   9.5.2017 SUNSOFT Dolný Kubín PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
-
16. Vložné školenie test ruky do 105,00   9.5.2017 ARTEA OZ, Sibírska 65, Bratislava IČO:42139201 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
53/2017
17. Výroba okrúhlych pečiatok do 46,00   18.5.2017 BASKO Dolný Kubín, IČO: 46477675 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
62/2017
18. Stravné lístky 5/2017 do 776,00 KZFA/20110901 31.5.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
63/2017
19. Servis a údržba kopír.stroja Minolta Konica do  223,00   1.6.2017 KONICA MINOLTA Bratislava IČO:31338551 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
66/2017
20. Výroba tlačív Osobný spis dieťaťa do 300,00   26.4.2017 Ján Vrábeľ Tulská 1989 D.Kubín, IČO: 10851941 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
70/2018
21. Kancelársky a spotrebný materiál do 760,00   19.1.2017 ORSA Dolný Kubín M.R.Štefánika IČO:31045901 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
69/2017
22. Psychodiagnostické testy- zázn.hárky do 114,00   27.6.2017 PSYCHODIAGNOSTIKA Bratislava IČO: 31385770 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
73/2017
23. Stravné lístky 6/2017 do 765,00 KZFA/20110901 30.6.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
72/2017
24. Psychodiagnostické testy- zázn.hárky do 64,00   12.7.2017 PSYCHOPROF Nové Zámky, IČO:34132988 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
81/2017
25. Kancelársky a spotrebný materiál do 263,00   12.7.2017 ORSA Dolný Kubín M.R.Štefánika, IČO 31045901 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
135/2017
26. Stravné lístky 7/2017 do 411,00 KZFA/20110901 31.8.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
86/2017
27 Stravné lístky 8/2017 do 331,00 KZFA/20110901 31.8.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
94/2017
28. Vložné školenie logopéd 120,00   4.9.2017 Centrum Montessori D.Kubín, Nemocničná 3333/8B, IČO:50057251 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
100/2017
29. Stravné lístky 9/2017 do 782,00 KZFA/20110901 2.10.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
106/2017
30. Vložné školenie psychológ I. 20,00   29.9.2017 VUDPaP Centrum účel.zariadení SUZA Bratislava,  PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
101/201
31. Vložné školenie psychológ II. 20,00   29.9.2017 VUDPaP Centrum účel.zariadení SUZA Bratislava,  PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
102/2017
32. Stravné lístky 10/2017 do 760,00 KZFA/20110901 31.10.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
115/2017
33. Nábytok herňa CPPPaP I. do 384,00   18.10.2017 ATIPIC D.Kubín, Alej slobody 3054,IČO.36008117 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
128/2017
34. nábytok riaditeľ, sociálna prac. do 800,00   2.11.2017 DAZA Radlinského 2249/19 D.Kubín , IČO:14273535 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
116,117/2017
35. Nábytok herňa CPPPaP II. do 1285,00   18.10.2017 ATIPIC D.Kubín, Alej slobody 3054,IČO.36008117 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
135/2017
36. Občerstvenie, káva, čaj BURZA SŠ 2017 do 77,00   10.11.2017 Caterin&Consulting Dolný Kubín, IČO:36677841 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
124/2017
37. Lístkovnice 4 ks do 797,00   27.11.2017 B2B partner Šulekova 2 Bratislava IČO:44413467  PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
129/2017
38. Stravné lístky 11/2017 do 772,00 KZFA/20110901 30.11.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
131/2017
39. Stravné lístky 12/2017 do 394,00 KZFA/20110901 15.12.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
132/2017
40. Kancelársky a spotrebný materiál  do 265,00   15.12.2017 ORSA Dolný Kubín M.R.Štefánika, IČO 31045901 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
136/2017
41. Štartér dio kosačky Hecht do 25,00   18.12.2017 JUMAX D.Kubín, IČO:44600437 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
137/2017
42. Výroba reklam.plagátu 36,00   18.12.2017 ZRNO reklam.agentúra D.Kubín, IČO. 10846301 PhDr.
Anton Sojčák.
riaditeľ
138/2017

.