Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Zmluvy 2017

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
1. Dodatok č.1. k zmene o poskytovatovaní služieb internetu zo dňa 1.7.2014 zmena identifikačných údajov jednej zo zmluvných strán 10,00 EUR mesačne 14.11.2017 15.11.2017

CPPPaP D.Kubín ičo:37976681,DIČ:2022105074

STAGE ONE s.r.o.(predtým Led Display) D.Kubín ičo:36661872,*DIČ:SK2022224864

PhDr.Anton Sojčák,riaditeľ CPPPaP