Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2021

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1. Telefón,internet 12/2020 (22.11.2.12.20) 9,17 110700292   4.1.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
2. Výkon zodpovednej osoby GDPR 1/21 42,00 ZO/2018A14722-1   4.1.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
3. Telefón,internet 12/2020  166,33 110700292   4.1.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
4. Vodné,stočné 1/2021 15,00 284/2016   18.1.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
5. Licencia VEMA PaM 176,16 14910   18.1.2021 VEMA Ba, Plynárenská  7/C, IČO31355374, DIČ:2020106682
6. Internet J.Ťatliaka 2051,  1/2021 15,79 1100041816   18.1.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
7 Odborná prehliadka, revízia plynového zariadenia 95,00   1/2021 18.1.2021 REPLYN, J.Hlbočan,, Dolina 14 Zázrivá,IČO:40971911, DIČ:1021453334
8. Licencia MS Office365 A1 60,10 O-20/0047 2/2021 18.1.2021 GAMO a.s. Kyjevské nám.6, B.Bystrica, IČO:36033987,DIČ:2020087498
9. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 1/2021 60,00 1/2015   18.1.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
10. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 12/2020 9,56 2014/1030   18.1.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
11. Preplatok plyn 2020 -300,43 9102982603   18.1.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
12. Preplatok el.energia 2020 -43,50 32004296/2006   18.1.2021 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
13. Vložné školenie JUDR.Bedlovičovej 45,00   4/2021 18.1.2021 JUDr.Bedlovičová,Kráľovohoľská 11, B.Bystrica, IČO:50341286, DIČ:2120284485
14. Služby-prevoz tovaru 27,00     18.1.2021 J&MAutocentrum, Na Sihoti 1165/4 D.Kubín, IČO:46620575,DIČ:2023486982
15. Licencia VEMA PaM,zriaď.služby 282,00 14910 3/2021 18.1.2021 VEMA Ba, Plynárenská  7/C, IČO31355374, DIČ:2020106682
16. Vložné školenie JUDR.Bedlovičovej 45,00   5/2021 18.1.2021 JUDr.Bedlovičová,Kráľovohoľská 11, B.Bystrica, IČO:50341286, DIČ:2120284485
17. Plyn 1/2021 101,00 9102982603   25.1.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
18. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,60     25.1.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
19. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 1890,16     25.1.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
20. Telefón,mobilná sieť 1/2021 27,00 88511735   1.2.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
21. Výkon zodpovednej osoby GDPR 1/21 42,00 ZO/2018A14722-1   1.2.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
22. Plyn 2/2021 101,00 9102982603   3.2.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
23. Stravné lístky 1/2021 780,54 KZFA/20110901   3.2.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
24. Elektrická energia 193,00 32004296/2006   10.2.2021 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
25. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2021 60,00 1/2015   12.2.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
26. Telefón,mobilná sieť 2/2021 27,00 88511735   15.2.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
27. Telefón,internet 1/2021 175,84 110700292   15.2.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
28. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 1/2021 6,62 2014/1030   15.2.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
29. Internet J.Ťatliaka 2051,  2/2021 15,79 1100041816   15.2.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
30. Licencia VEMA PaM 176,16 14910   15.2.2021 VEMA Ba, Plynárenská  7/C, IČO31355374, DIČ:2020106682
31. Servisná prehliadky Tiger Condense, skúška plyn.zariadenia 60,00   7/2021 15.2.2021 Plynoservis ELGAS F.Gerát Or.Poruba 191 IČO:37359622,DIČ:1021308794
32. Stravné lístky 2/2021 835,54 KZFA/20110901   2.3.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
33. Plyn 3/2021 101,00 9102982603   2.3.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
34. Výkon zodpovednej osoby GDPR 2/21   ZO/2018A14722-1   22.3.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
35. Internet J.Ťatliaka 2051,  2/2021 15,79 1100041816   22.3.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
36. Telefón,internet 2/2021, 115,84 110700292   22.3.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
37. Telefón,mobilná sieť 2/2021 33,00 88511735   22.3.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
38. Páková rezačka Dahle 533 85,74   10/2021 22.3.2021 Alemat.cz, s.r.o.Světlogorská 2771/3 Tábor, IČO:28159233,DIČ:4020457089