Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2021

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1. Telefón,internet 12/2020  9,17 110700292   4.1.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
2. Výkon zodpovednej osoby GDPR 1/21 42,00 ZO/2018A14722-1   4.1.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
3. Telefón,internet 12/2020  166,33 110700292   4.1.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
4. Vodné,stočné 1/2021 15,00 284/2016   18.1.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
5. Licencia VEMA PaM 176,16 14910   18.1.2021 VEMA Ba, Plynárenská  7/C, IČO31355374, DIČ:2020106682
6. Internet J.Ťatliaka 2051,  1/2021 15,79 1100041816   18.1.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
7 Odborná prehliadka, revízia plynového zariadenia 95,00   1/2021 18.1.2021 REPLYN, J.Hlbočan,, Dolina 14 Zázrivá,IČO:40971911, DIČ:1021453334
8. Licencia MS Office365 A1 60,10 O-20/0047 2/2021 18.1.2021 GAMO a.s. Kyjevské nám.6, B.Bystrica, IČO:36033987,DIČ:2020087498
9. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 1/2021 60,00 1/2015   18.1.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
10. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 12/2020 9,56 2014/1030   18.1.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
11. Preplatok plyn 2020 -300,43 9102982603   18.1.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
12. Preplatok el.energia 2020 -43,50 32004296/2006   18.1.2021 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
13. Vložné školenie JUDr.Bedlovičovej 45,00   4/2021 18.1.2021 JUDr.Bedlovičová,Kráľovohoľská 11, B.Bystrica, IČO:50341286, DIČ:2120284485
14. Služby-prevoz tovaru 27,00     18.1.2021 J&MAutocentrum, Na Sihoti 1165/4 D.Kubín, IČO:46620575,DIČ:2023486982
15. Licencia VEMA PaM,zriaď.služby 282,00 14910 3/2021 18.1.2021 VEMA Ba, Plynárenská  7/C, IČO31355374, DIČ:2020106682
16. Vložné školenie JUDR.Bedlovičovej 45,00   5/2021 18.1.2021 JUDr.Bedlovičová,Kráľovohoľská 11, B.Bystrica, IČO:50341286, DIČ:2120284485
17. Plyn 1/2021 101,00 9102982603   25.1.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
18. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,60     25.1.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
19. Prevádzkové náklady SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 1890,16     25.1.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
20. Telefón,mobilná sieť 1/2021 27,00 88511735   1.2.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
21. Výkon zodpovednej osoby GDPR 1/21 42,00 ZO/2018A14722-1   1.2.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
22. Plyn 2/2021 101,00 9102982603   3.2.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
23. Stravné lístky 1/2021 780,54 KZFA/20110901 6/2021 3.2.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
24. Elektrická energia 193,00 32004296/2006   10.2.2021 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
25. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2021 60,00 1/2015   12.2.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
26. Telefón,mobilná sieť 2/2021 27,00 88511735   15.2.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
27. Telefón,internet 1/2021 175,84 110700292   15.2.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
28. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 1/2021 6,62 2014/1030   15.2.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
29. Internet J.Ťatliaka 2051,  2/2021 15,79 1100041816   15.2.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
30. Licencia VEMA PaM 176,16 14910   15.2.2021 VEMA Ba, Plynárenská  7/C, IČO31355374, DIČ:2020106682
31. Servisná prehliadky Tiger Condense, skúška plyn.zariadenia 60,00   7/2021 15.2.2021 Plynoservis ELGAS F.Gerát Or.Poruba 191 IČO:37359622,DIČ:1021308794
32. Stravné lístky 2/2021 835,54 KZFA/20110901 9/2021 2.3.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
33. Plyn 3/2021 101,00 9102982603   2.3.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
34. Výkon zodpovednej osoby GDPR 2/21 42,00 ZO/2018A14722-1   22.3.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
35. Internet J.Ťatliaka 2051,  2/2021 15,79 1100041816   22.3.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
36. Telefón,internet 2/2021, 115,84 110700292   22.3.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
37. Telefón,mobilná sieť 2/2021 33,00 88511735   22.3.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
38. Páková rezačka Dahle 533 85,74   10/2021 22.3.2021 Alemat.cz, s.r.o.Světlogorská 2771/3 Tábor, IČO:28159233,DIČ:4020457089
39. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 2/2021 18,14 2014/1030   22.3.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
40. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2021 60,00 1/2015   22.3.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
41. Vodné,stočné 2/2021 15,00 284/2016   22.3.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
42. Vložné školenie Supervízia supervíznej praxe 115,00   14/2021 1.4.2021 CoachingPlus OZ, Cabanova 42, 84102 BratislavaIČO:42127131,DIČ:2022451200
43. Vložné školenie Čo by malo zvládnuť dieťa pred nástupom do MŠ 15,00     13.4.2021 Infra Slovakia s.r.o. J.Hollého 875, Veľké Leváre, ČO:4452423, DIČ:2022812572
44. Výkon zodpovednej osoby GDPR 3/21 42,00 ZO/2018A14722-1   13.4.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
45. Telefón,internet 3/2021 170,29 110700292   13.4.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
46. Stravné lístky 3/2021 885,54 KZFA/20110901 13/2021 13.4.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
47. Telefón,mobilná sieť 3/2021 27,00 88511735   13.4.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
48. Plyn 4/2021 101,00 9102982603   13.4.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
49. Vodné, stočné 3/2021 15,00 284/2016   13.4.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
50. Licencia WinIBEU 83,65 P_33/2009   13.4.2021 IVES Košice, Čsl.armády 20,ČO:00162957, DIČ:2020762480
51. Licencia - poplatok za vyžívanie aplikácií VEMA4 Cloud 90,00 14910   13.4.2021 Solitea VEMA Plynárenská 7/C, Bratislava,IČO:36237337, DIČ:2020193890
52. Vložné školenie logopéd 32,50   15/2021 13.4.2021 Infra Slovakia s.r.o. J.Hollého 875, Veľké Leváre, ČO:4452423, DIČ:2022812572
53. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 3/2021 60,00 1/2015   13.4.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
54. Prevádzkové náklady  SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 1260,00     13.4.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
55. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 3/2021 23,59 2014/1030   13.4.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
56. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,49 1100041816   13.4.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
57. Predplané časopisu Alkoholizmus a dorgové závislosti 10,00     3.5.2021 OBZOR vydavateľstvo, Exnárova 7, Bratislava, IČO:35708956,DIČ:202024974
58. Telefón,internet 4/2021 115,84 110700292   3.5.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
59. Stravné lístky 4/2021 915,54 KZFA/20110901 18/2021 3.5.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
60. Kancelársky a spotrebný materiál 232,28     3.5.2021 ORSA Gen.Svobodu 2674/34 D.Kubín, IČO:31045901, DIČ:1020465600
61. Plyn 5/2021 101,00 9102982603   3.5.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
62. Výkon služieb GDPR 42,00 ZO/2018A14722-1   3.5.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
63. Vodné, stočné 4/2021 15,00 284/2016   3.5.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
64. Vložné školenie,fuknčné vzdelávanie 169,00   20/2021 11.5.2021 KU Ružomberok, Centrum CCV, Hrabovksá cesta 1, IČ:37801279, DIČ:2021512427
65. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - II.Q 309,60     11.5.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
66. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 4/2021 60,00 1/2015   11.5.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
67. Poplatok za odvoz komunálneho odpadu, elokované pracovisko 116,80 116,80   11.5.2021 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2 DK, IČO:00314463,DIČ:2021339254
68. Telefón mobilná sieť 4/2021 27,00 88511735   11.5.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
69. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,49 1100041816   24.5.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
70. Tlačiareň HP LaseJet Pro 95,00     24.5.2021 BM Comp Dolný Kubín, Radlinského 1729, DK IČO: 47174200, DIČ:2023787227
71. XEROX C7220 (elokované pracovisko) 696,00   23/2021 25.5.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
72. Psychodiagnostické testy ISA 501,80   22/2021 4.6.2021 Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770, DIČ: 2020304132
73. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,49 1100041816   4.6.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
74. Služby technika BOZP,CO,PO a ZS I.polrok 115,00 11/2015   9.6.2021 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33 DK, IČO:40974090, DIČ:1021328693
75. Telefón,internet 5/2021 115,44 110700292   9.6.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
76. Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/21 42,00 ZO/2018A14722-1   9.6.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
77. Telefón mobilná sieť 5/2021 27,00 88511735   9.6.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
78. Stravné lístky  5/2021 980,54 KZFA/20110901 25/2021 9.6.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
79. Plyn 6/2021 elokované pracovisko 101,00 9102982603   9.6.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
80. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 5/2021 70,61 2014/1030   9.6.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
81. Vodné, stočné 5/2021 15,00 284/2016   9.6.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
82. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 5/2021 60,00 1/2015   19.6.2022 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
83. Výpočtová technika , dok.st., Office2019 366,00     7.7.2021 PC plus, J,Randják, Radová 443, Rabča, IČO: 40986411, DIČ:1049396260
84. Realizácia vzdel.programu, + Integratívny korekčný program pre deti s ADHD 400,00     7.7.2021 PhDr.Nora Gavendová, 17.listopadu, Opava 6, IČO:40355641, DIČ:CZ6458287066
85. Výpočotová technka HP ProBook 450 G7 830,00   11/2021 7.7.2021 PC plus, J,Randják, Radová 443, Rabča, IČO: 40986411, DIČ:1049396260
86. Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/21 42,00 ZO/2018A14722-1   7.7.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
87. Vodné, stočné 6/2021 15,00 284/2016   7.7.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
88. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 6/2021 79,69 2014/1030   7.7.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
89. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 6/2021 60,00 1/2015   12.7.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
90. Prevádzkové nákladySZPB J.Ťatliaka 2051/8 - III.Q 1575,13     12.7.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
91. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - III.Q 309,60     12.7.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
92. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,49 1100041816   12.7.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
93. Telefón,internet 6/2021 115,25 110700292   12.7.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
94. Plyn 7/2021 elokované pracovisko 101,00 9102982603   12.7.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
95. Telefón, mobilná sieť 6/2021 27,00 88511735   12.7.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
96. Stravné lístky 6/2021 980,54 KZFA/20110901 26/2021 12.7.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
97. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,49 1100041816   12.7.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
98. Stravné lístky 7/2021 565,54 KZFA/20110901 27/2021 10.8.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
99. Telefón mobilná sieť 7/2021 27,00 88511735   10.8.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
100. Plyn 8/2021 elokované pracovisko 101,00 9102982603   10.8.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
101. Výkon zodpovednej osoby GDPR 7/21 42,00 ZO/2018A14722-1   10.8.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
102. Telefón,internet 7/2021 115,25 110700292   10.8.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
103. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 7/2021 17,17 2014/1030   10..8.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
104. Elektrická energia II.polrok (elok.prac.) 193,00 32004296/2006   10.8.2021 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
105. Vodné, stočné 7/2021 15,00 284/2016   10.8.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
106. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 7/2021 60,00 1/2015   10.8.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
107. Vodné, stočné 8/2021 15,00 284/2016   2.9.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
108. Poistenie budovy elok.pracoviska M.R.Štefánika 1810/15 158,63 511001817   2.9.2021 Allianz SP,Štúrova7, Košice, IČO:00151700, DIČ:2020374862
109. Vložné školenie Funk.vzdel.-rozšrujúci modul 218,00     2.9.2021 KU Ružomberok, Centrum CCV, Hrabovksá cesta 1, IČ:37801279, DIČ:2021512427
110. Výkon zodpovednej osoby GDPR 8/21 42,00 ZO/2018A14722-1   2.9.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
111. Stravné lístky 8/2021 296,94 KZFA/20110901 28/2021 2.9.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
112. Služby AVG Antivírus-Virus Business Edition 426,31 192125131   2.9.2021 Solitea  Plynárenská 7/C, Bratislava,IČO:36237337, DIČ:2020193890
113. Telefón,internet 8/2021 115,60 110700292   10.9.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
114. Telefón mobilná sieť 8/2021 27,00 88511735   10.9.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
115. Plyn 9/2021 elokované pracovisko 101,00 9102982603   10.9.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
116. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 8/2021 60,00 1/2015   10.9.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
117. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 8/2021 7,42 2014/1030   10.9.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
118. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,49 1100041816   10.9.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
119. Psychodiag.SW.Upgrade programu Wquick 100,80   29/2021 17.9.2021 Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770, DIČ: 2020304132
120. Údržba SW Vema 90,00     17.9.2021 Solitea  VEMA Plynárenská 7/C, Bratislava,IČO:36237337, DIČ:2020193890
121. Výkon zodpovednej osoby GDPR 9/21 42,00 ZO/2018A14722-1   4.10.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
122. Psychodiagnostické testy 192,23   31/2021 4.10.2021 Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770, DIČ: 2020304132
123. Nedoplatok vodné, stočné elokované pracovisko 50,56     4.10.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
124.

Vodné, stočné elokované pracovisko

15,00 284/2016   4.10.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
125. Plyn 10/2021 elokované pracovisko 101,00 9102982603   4.10.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
126. Telefón mobilná sieť 9/2021 27,00 88511735   11.10.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
127. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 9/2021 39,62 2014/1030   11.10.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
128. Kancelársky a spotrebný materiál 502,79   17/2021 11.10.2021 ORSA Gen.Svobodu 2674/34 D.Kubín, IČO:31045901, DIČ:1020465600
129. Telefón,internet 9/2021 115,25 110700292   11.10.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
130. Stravné lístky 9/2021 990,54 KZFA/20110901 30/2021 11.10.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
131. Údržba SW Vema 90,00 14910   11.10.2021 Solitea  VEMA Plynárenská 7/C, Bratislava,IČO:36237337, DIČ:2020193890
132. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,49 1100041816   11.10.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
133. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 9/2021 60,00 1/2015   11.10.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
134. Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - IV..Q 309,60     11.10.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
135. Vložné školenie, funkč. vzdelávanie 79,00   33/2021 20.10.2021 CoachingPlus OZ, Cabanova 42, 84102 BratislavaIČO:42127131,DIČ:2022451200
136. Vložné školenie. ekon.prac. 106,80   32/2021 27.10.2021 Nakladatelství FÓRUM Seberíniho 1, Bratislava, IČO:46490213, 
137. Psychodiagnostické testy 519,36   34/2021 27.10.2021 Psychoprof Nové Zámky, Sládkovičova 7, IČO:34132988, DIČ:2020414803
138. Telefón,internet 10/2021 115,25 110700292   4.11.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
139. Interiér.vybavenie - skrinka 126,00   35/2021 4.11.2021 B2B partner Bratislava, Šulekova 2, IČO:44413467, DIČ:2022691924
140. Plyn 11/2021 elokované pracovisko 101,00     4.11.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:202025980
141. Stravné lístky 10/2021 1000,54 KZFA/20110901 36/2021 9.11.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
142. Telefón mobilná sieť 10/2021 27,00 88511735   9.11.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
143. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 10/2021 60,00 1/2015   9.11.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
144. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,49 1100041816   10.11.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
145. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 10/2021 54,00 2014/1030   10.11.2021

SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088

146. Výkon zodpovednej osoby GDPR 10/21 42,00 ZO/2018A14722-1   10.11.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
147. Vodné, stočné elokované pracovisko 15,00 284/2016   10.11.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
148. Psychodiagnostické testy (úplné testové súbory) 5295,13   37,38/2021 12.11.2021 Hogrefe Testcentrum Praha A.Staška 78, 140 00 Praha, IČO:26159392, DIČ:CZ26159392
149. Webinár Pomoc pri sebapoškodzovaní, Krabička prvej pomoci 72,00   39/2021 23.11.2021 IPčko, Na vŕšku 6, Bratislava, IČO:42261791, DIČ:2023550683
150. Plyn 12/2021 elokované pracovisko 101,00 9102982603   3.12.2021 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:20202598022.10.2019
151. Stravné lístky 11/2021 1010,54 KZFA/20110901 42/2021 3.12.2021 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
152. Výkon zodpovednej osoby GDPR 10/21 42,00 ZO/2018A14722-1   3.12.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.,Garbiarska5 Košice IČO:50528041, DIČ:2120357041
153. Prevádzkové nákladySZPB J.Ťatliaka 2051/8 - III.Q 1575,13     6.12.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
154. PC Štátna pokladnica HP 149,90   21/2021 6.12.2021 Ing. Andrej Mičica ICI,M.Rázusa 1154/70 Žilina, IČO:41566131, DIČ:1046088901
155. SW služby, inštalácia ŠP, nastavenie citrix.... 123,60     6.12.2021 PC Support,s.r.o., M.Rázusa 1154/70, Žilina,IČO:47192917, DIČ:2023835297
156. Vodné, stočné elokované pracovisko 15,00 284/2016   6.12.2021 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
157. Telefón,internet 11/2021 115,32 110700292   6.12.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
158. Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 11/2021 60,00 1/2015   6.12.2021 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
159. Služby technika BOZP,CO,PO a ZS II.polrok 115,00 11/2015   7.12.2021 Peter Sršeň, Ľ.Štúra 2295/33 DK, IČO:40974090, DIČ:1021328693
160. Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 11/2021 46,11 2014/1030   10.12.2021 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
161. Telefón mobilná sieť 11/2021 27,00     10.12.2021 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
162. Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,49 1100041816   10.12.2021 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
163. Reklamné služby k 50.výročiu CPPPaPDK 752,40     10.12.2021 ZRNO reklamná agentúra,Gen.Svobodu 945/18,D.Kubín, IČO:10846301, DIČ:1020464500
164. Reklamné predmety k 50.výročiu CPPPaPDK 1248,00     10.12.2021 ZRNO reklamná agentúra,Gen.Svobodu 945/18,D.Kubín, IČO:10846301, DIČ:1020464500
165. Stravné lístky 12/2021 850,54 KZFA/20110901 43/2021 14.12.2021 P Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
166. Kancelársky a spotrebný materiál 568,49   46/2021 14.12.2021 ORSA Gen.Svobodu 2674/34 D.Kubín, IČO:31045901, DIČ:1020465600
167. Interiérové vybavenie logopéd 1550,00   48/2021 14.12.2021 Donne s.r.o.,Bancíkovej 1/A,Bratislava,IČO:31168880,DIČ:2120617114
168. Kancelársky a spotrebný materiál 133,60   47/2021 15.12.2021 ORSA Gen.Svobodu 2674/34 D.Kubín, IČO:31045901, DIČ:1020465600