Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Objednávky 2013

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
plnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1 Vložné školenie
"Aktuálne zmeny v reg.škostve"
do
44,00
  10.1.2013 EDOS-PEM Bratislava
IČO:36287229, DIČ:2022161768
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
1
2 Revízia plynového zariadenia do 80,00   11.1.2013 REPLYN Zázrivá Jozef Hlbočan
IČO:40971911, DIČ:1021453334
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ

7

3 Servisné práce a údržba
plynového zariadenia M.R:Štefánika
do 150,00   18.1.2013 PLYNOSERVIS-ELGAS
02754 Oravská Poruba 94,
IČO:37359622,DIC:1021308794
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ

9

4 Stravné lístky -jedálne kupóny do  656,00   31.1.2013 Le Cheque dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava, IČO:31396674,
DIC:2020321864
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
11
5 Prekladateľské služby do PL jazyka do 40,00   30.1.2013 Mgr.Dorota Bištiaková, tlmočník,
M.Hattalu 2160/46 DK, IČO: 951034
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
17
6 Vložné školenie
"Zmeny v účtovníctve,výkazníctve,..."
do 58,00   28.2.2013 EDOS-PEM Bratislava
IČO:36287229, DIČ:2022161768
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
18
7 Stravné lístky -jedálne kupóny do 621,00   28.2.2013 Le Cheque dejeuner, Tomášikova 23/D
82101 Bratislava, IČO:31396674,
DIC:2020321864
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
19
8 Predplatné Psychologie dnes do 31,00   28.2.2013 Magent Press SK, Šustekova 8
85104 Bratislava, IČO:31356958
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
20
9 Upgrade SW PsychoSoftSystem
WQUICK
do 43,00   1.3.2013 Psychodiagnostika Ing. .Rehák ,
37606Č:Budejovice, IČO:1135482,
DIČ:490522088
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
21
10 interiér.DDT doska do 60,00   1.3.2013 VICÁŇ,s.r.o. Zochova 1117/97, 02601DK
IČO:43894950, DIČ:2022509995
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
25
11 Psychotesty do 43,00   4.3.2013 Psychodiagnostika a.s. 
Mickiewiczova 2,81107 Bratislava
IČO:31385770,DIČ:2020304132
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
26
12 doména cpppapdk.sk do 24,00   11.3.2013 CROOCE.COM.Panenská 24,81103BA
IČO:36776297,DIČ:2022374684
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
27
13 psychologické testy do 130,00   25.2.2013 Psychoprof Sládkovičova 7Nové Zámky
IČO:34132988,DIČ:20202414803
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
32
14 Vložné školenie Nový zákon
o ochrane osobných údajov
do 21,00   23.4.2013 NÚCŽV, Reg.pracovisko Zádielska 1,
04001 Košice IČO: 00699438, DIČ:2020831274
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
33
15 Vložné školenie SCÉNOTEST (2 osoby) do 161,00    22.4.2013 ABC SCŠPP železničiarov 266/8,02801 Trstená
IČO:  1904858 DIČ: 2020562940
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
34
16

zhotovenie pečiatky predb.finančná kontrola

do 32,00   16.4.2013 Ján Jankola, Pod Stráňou 875/44,02801 Trstená
IČO:30528879,DIČ:1020469846
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
38
17 odborná literatúra do 44,00     PORTÁL Slovakia, Horskáá 810 Horný Slavkov
IČO:35463066,DIČ:1043193998
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
45
18 revízie elektrospotrebičov do 121,00     Jozef Tabaček, TOPOS Dlolná Lehota 443
IČO: 32279345
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
49
19. odborná revízia šikmej schodisk.plošiny do 200,00   22.5.2013 ARES, Pluhová 46,93103 Braislava
IČO:31363822, DIČ:2020336626
PhDr.
Anton Sojčák,
riaditeľ
50