Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Faktúry 2024

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1. Služby GDPR 42,00 ZO/2018A14722   3.1.2024 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence Košice, IČO:50528041
2. Nájom kancelárskych priestorov  1/2024 300,00 11/2023   3.1.2024 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
3. Prevádzkové náklady  1.Q J.Ťatliaka 2371,20     3.1.2024 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
4. Vodné, stočné 15,00 284/2016   15.1.2024 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
5. Telefón mobilná sieť O2 34,20 88511735   15.1.2024 O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava IČO: 35848863, DIČ:2020216748
6.

oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 12/2023

76,51 2021/2405,2022/2502   15.1.2024 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslavovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
7. Telefón pevné linky J.Ťatliaka 86,35 110700292   15.1.2024 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:35734469, DIČ:202027893
8. Oprava šikmej schodiskovej plošiny SP 150 Omega 156,00   5/2024 15.1.2024 ARES Bratislava,Športová 5, IČO:31363822, DIČ:2020336626
9. Oprava a údržba SW (vystavenie  následhého tokenu) 54,00 14910   15.1.2024 VEMA Seyfor, SK Ba, IČ:36237337, DIČ:2020193890
10. Odborná prehliadka NTL plynového zariadenia 135,00   2/2024 15.1.2024 REPLYN Jozef Hlbočan, Dolina 14,Zázrivá, IČO:40971911,DIČ:1021453334
11. Stravovacia karta pre zamestnanca CPP 13,92   1/2024 15.1.2024 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
12. i-net M.R.Štefánika DK 1/2024 12,50 1000052568   15.1.2024 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
13. i-net Ťatliaka DK 1/2024 20,00 1100041816   15.1.2024 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:20201297271100041816
14. 2 ks licencia MS Office + práca informatika 148,80   3/2024 15.1.2024 SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslavovo nám.1688/15, Dolný Kubín, IČO:31590128,DIČ:2020425088
15. El.energia M.R.Štefánika - nedoplatok 13,41 32004296   18.1.2024 SSE, Pri Rajčianke 8591/48 Žilina IČO:51865467, DIČ:2120814575
16. Plyn M.R.Štefánika 1810/15 - nedoplatok 111,02 9102982603   18.1.2024 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
17. Poplatok za využívanie mzdového SW Vema I.Q 139,32 14910   22.1.2024 VEMA Seyfor, SK Ba, IČ:36237337, DIČ:2020193890