Nachádzate sa tu

Domov

Pre rodičov

 


Emócie v našom živote

O emóciách (citoch)  sa vyjadrujeme pomerne často. Hovoríme napr.: Od šťastia som sa rozplakal/a. Mal/a som taký strach, že som ani nedýchal/a. Premohli ma emócie atď. S uvedených výrokov je zrejmé, že emócie v značnej miere ovplyvňujú náš každodenný život, zasahujú do nášho prežívania a správania. Natískajú sa preto otázky: Kde sa vlastne berú? Pomáhajú nám alebo škodia? Mali by sme sa ich báť alebo sa tešiť, že ich máme?. CELÝ ČLÁNOK...


Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou /Attention deficit hyperactivity disorder/

 Poruchu pozornosti sprevádzanú hyperaktivitou, pre ktorú sa aj v našich podmienkach ujíma z anglickej terminológie pomenovanie Attention deficit hyperactivity disorter /ADHD/, sme v minulosti poznali pod označením Ľahká mozgová dysfunkcia /ĽMD/. Pomenovanie ADHD poukazuje viac na základné symptómy, ĽMD upozorňuje skôr na možnú príčinu problémov.Z praktického hľadiska zaujíma pedagógov najmä možnosť rozpoznania poruchy v prostredí MŠ a ZŠ. Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou sa prejavuje nasledovnými CELÝ ČLÁNOK...


Prípravné cvičenia alebo ako predchádzať nesprávnej výslovnosti
Či chceme, alebo nie, reč sa musíme učiť. Čím skôr a prirodzene si dieťa osvojí materinskú reč, tým skôr sa rozvinie jeho myslenie, pamäť a spoločenské začlenenie. Na výchovnom prostredí záleží, či sa reč rozvinie prirodzene, ľahko a včas. Tam, kde chýba rečový vzor alebo dieťa nepočuje, sa reč rozvíja oneskorene a zreteľne pomalšie, než tam, kde je podnetné a láskavé rodinné zázemie. Ak dieťa počuje okolo seba kľudnú, láskavú a správne vyslovovanú reč, má priaznivé predpoklady na úspešné zvládnutie vlastnej reči. Zbytočne sa nehovorí, že s dieťaťom sa má veľa hovoriť! A nielen hovoriť, ale tiež spievať, hovoriť rytmické riekanky, básničky. Veľa detí sa naučí vyslovovať samo, len odpočúvaním a odzeraním reči z najbližšieho okolia. Zo začiatku nám nejde o presnú nápodobu jednotlivých hlások, ale o zvukovú nápodobu slabík a lov. Prvým a najdôležitejším krokom je, aby dieťa samo začalo artikulovať – vytvárať prvé slabiky a slová. CELÝ ČLÁNOK...


 

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com