Nachádzate sa tu

Domov

Exkurzia v SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

Dňa 11. júna 2019 sa výchovné poradkyne okresu Dolný Kubín zúčastnili pracovného stretnutia spojeného s exkurziou v SOŠ záhradníckej v Piešťanoch. Akciu organizovalo CPPPaP Dolný Kubín.  V škole sa nám dostalo milého privítania od pani riaditeľky  Ing. Evy Stručkovej, ktorá nás oboznámila s možnosťami štúdia na tejto škole a previedla nás celým areálom školy. Boli sme  milo prekvapení veľkosťou obhospodarovaného  areálu, množstvom  flóry o ktorú sa študenti a personál starajú s veľkou angažovanosťou  a odbornosťou. Týmto sa chceme poďakovať za možnosť spoznať milých ľudí a krásne a podnetné prostredie strednej odbornej školy.

Stránka SOŠ záhradníckej v Piešťanoch:

https://szaspn.edupage.org/

 

PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com