Nachádzate sa tu

Domov

Voľné pracovné miesto - ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Centrum  poradenstva a prevencie  v Dolnom Kubíne, ul. J.Ťatliaka 2051/8, oddelenie poradenstva, osobnostného a vzdelávacieho vývinu a špeciálno-pedagogického  poradenstva

Kategória voľného pracovného miesta:   ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG

Dátum predpokladaného nástupu             ihneď

Pracovný pomer:                                      1/2 úväzok

Ponúkaný plat:     podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme         

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

 •  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom štúdijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z.  o pedagogických a odborných zamestnancoch     
 •   zdravotná spôsobilosť,
 •   bezúhonnosť,
 •   ovládanie štátneho jazyka,
 •   schopnosť tímovej práce,
 •   prax vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Centrum  poradenstva a prevencie Dolný Kubín, ul. J.Ťatliaka 2051/8,026 01 Dolný Kubín

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky.

PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPP Dolný Kubín             

Kontakt

Centrum poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cppdolnykubin@gmail.com