Nachádzate sa tu

Domov

Dotazník pre rodičov

Vázení rodičia,

na základe požiadavky Výskumného ústavu detskej psychológie a pastopsychológie v Bratislave  Vás chceme požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka za účelom  zmapovania faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia.
Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme.
 
Kolektív zamestnancov CPPPaP Dolný Kubín
 
Pre vyplnenie dotazníka prosím kliknite na link: