Nachádzate sa tu

Domov

AKTUÁLNE

Dňa 4. decembra 2018 sa v Reštaurácii Stavbár SOŠ obchodu a služieb, na ul.M.R.Štefánika 1832/42 v Dolnom Kubíne uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo za účelom prezentácie  možností  štúdia na SŠ a SOŠ v školskom roku 2019/2020. Pracovné stretnutie organizačne zabezpečuje CPPPaP Dolný Kubín, sponzorom akcie je Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne.

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com