Nachádzate sa tu

Domov

AKTUÁLNE

CPPPaP Dolný Kubín v spolupráci s Okresným úradom v Žiline zorganizoval Burzu stredných škôl 2019, ktorá sa uskutočnila dňa 5.11.2019 v MsKS v Dolnom Kubíne. Burzy SŠ sa zúčasnilo 23 stredných škôl a gymnázií, zamestnávatelia  a Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne. Akcia bola zameraná na poskytnutie informácií o možnostiach štúdia na stredných školách - prezentáciu jednotlivých odborov štúdia pre žiakov 9.ročníka ZŠ a ich rodičov. 

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com