Nachádzate sa tu

Domov

AKTUÁLNE

CPPPaP Dolný Kubín realizuje v mesiacoch máj-jún 2019 diagnostiku a poradenstvo v základných školách – 8. ročník, ktoré sú zamerané na kariérové poradenstvo, tzn. na možnosti štúdia  na stredných odborných školách a gymnáziách  s perspektívou prípravy na povolanie.  V prebiehajúcom školskom roku experimentálne pracujeme aj so žiakmi siedmych ročníkov . Pútavou formou  (obrázky povolaní, samostatné vyhodnocovanie dotazníkov,  spoločné alebo individuálne konzultácie atď.) sa snažíme žiakom priblížiť celú šírku možných povolaní s prihliadnutím  na ich možnosti a záujmy.

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com