Nachádzate sa tu

Domov

50-te výročie založenia CPPPaP DK

Rok 2021 je rokom päťdesiateho výročia založenia nášho zariadenia. Od roku 1971 novovzniknutá Výchovná a psychologická poradňa a poradňa pre voľbu povolania prešla zmenami, ktoré ovplyvňovali zameranie činnosti, názov zariadenia a miesto pôsobnosti. Za toto dlhé obdobie v ňom  pracovalo a naďalej pracuje veľa kvalitných ľudí, ktorí odbornou prácou, tvorivými nápadmi a ľudským prístupom prispeli k jeho rozvoju.  Zariadenie, ktoré pomáha deťom, mládeži, rodičom, pedagógom a širokej verejnosti. Vďaka tomu môžeme dnes realizovať svoju bohatú činnosť a napĺňať požiadavky a potreby tých, ktorí to potrebujú v okrese Dolný Kubín.